logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Tirsdag, 25. marts 1997
Ingen afklaring af mælke-kontrol

Mejeriforeningen og Landsforeningen Økologisk Jordbrug er endnu ikke nået til enighed om kontrollen af de økologiske mælkeproducenter.
Parterne drøftede på et møde fredag, hvordan man kan skrue en kontrolmodel sammen, som giver mere indflydelse til Mejeriforeningen. Men ifølge Landsforeningen Økologisk Jordbrug er der lang vej endnu.
- Der er stadig en række uafklarede punkter, og vi er langt fra færdige med at diskutere kompetencefordeling mellem et eventuelt nyt, bred kontroludvalg og LØJs eksisterende kontrolkommission, siger landssekretær Peder Pedersen.
De økologiske mælkeproducenter har valgt at leve op til LØJs avlsregler, men Mejeriforeningen er utilfreds med foreningens måde at håndtere kontrollen på og truer med at etablere sin egen kontrolordning, hvis man ikke får hånd i hanke med, hvordan den udføres og administreres.
En løsning skal være klar inden midten af april, og Landsforeningen Økologisk Jordbrug arbejder på højtryk for at få en aftale på plads.

De radikale vil udfase alle sprøjtemidler over ti år
Det Radikale Venstre kræver nu et opgør med den hidtidige holdning til sprøjtemidler.
Partiets miljøordfører i Folketinget, Elsebeth Gerner Nielsen, vil arbejde for en afvikling af brugen af pesticider i landbruget over en tiårig periode.
- Vi må konstatere, at der tilsyneladende ikke findes sikre sprøjtemidler. Derfor må vi tage konsekvensen og gøre op med den hidtidige politik på området, siger Elsebeth Gerner til Økologisk Jordbrug.
Hun er "voldsomt bekymret" over nye tal fra Fyns Amt, som viser, at en tredjedel af grundvandsboringerne er forurenet med pesticidrester og ser ligeledes med alvor på de aktuelle fund af AMPA i københavnernes drikkevand.
- Men det er ikke kun på baggrund af de aktuelle sager, jeg reagerer. Erfaringerne viser desværre, at man stort set finder, de stoffer man leder efter. Derfor kan vi ikke fortsætte med at bruge sprøjtemidler, understreger Elsebeth Gerner.

Venstrefløjen kræver stop for pesticider
Enhedslistens landbrugspolitiske ordfører, Bent Hindrup Andersen, betegner fundet af AMPA, der kan stamme fra sprøjtemidlet Roundup, som en "national katastrofe og en total falliterklæring for den ti år gamle pesticid-handlingsplan".
Pesticidresterne er fundet i 12 prøver fra syv forskellige vandværker, der leverer vand til hele København, og overskrider grænseværdien med op til 40 procent.
Ifølge Bent Hindrup Andersen er fundene en indikator for et nationalt problem, som er langt større end fundet af de døde hummere, som var rambukken for Vandmiljøplanen og pesticidhandlingsplanen i 80'erne.
- Hidtil har myndighederne og folketingsflertallet arbejdet ud fra en teori om, at der findes gode og dårlige pesticider, hvilket også hele gensplejsnings-ideologien bygger på. Men nu må det danske samfund indse, at der ikke findes uskyldige giftstoffer. Derfor skal de væk, og det kan ikke gå hurtigt nok, siger Bent Hindrup Andersen.
Han kræver et øjeblikkeligt forbud mod køb og salg af pesticider udenfor landbruget og afvikling af brugen i landbruget senest år 2000.
Også SF vil afvikle brugen af sprøjtemidler i landbruget.

Sprøjtemidler i en tredjedel af Fyns grundvand
Omkring en tredjedel af det fynske grundvand er forurenet med sprøjtemidler, oplyser Fyns Amt på baggrund af nye og udvidede målinger fra efteråret 1996. Amtet har målt for rester af 86 forskellige sprøjtemidler i 25 boringer. Der er fundet sprøjtemidler i syv boringer svarende til en forurening i cirka 30 procent af det undersøgte grundvand. I seks af boringerne var forureningen større end kvalitetskravet til drikkevand, og i det værste tilfælde var indholdet af sprøjtemidler hele 18 gange over grænseværdien. Amtet er nu i gang med at undersøge grundvand og vandløbsvand for rester af Roundup, skriver Ritzau.

Randers tjekker drikkevand for Roundup
Borgerne skal trygt kunne drikke vandet fra vandhanen. Det mener Randers Kommune, der nu har iværksat en undersøgelse af vandet fra samtlige drikkevandsboringer. Det sker efter alarmerende fund af nedbrydningsproduktet AMPA i københavnernes drikkevand. AMPA kan stamme fra det aktive stof i sprøjtemidlet Roundup, og Randers har nu allieret sig med en hollandsk analysevirksomhed for at tjekke vandet.

Redigeret af Gustav Bech Jensen