logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Fredag, 4. april 1997
489 nye økologiske landmænd i år

Tilgangen af nye økologiske landmænd slår i år alle rekorder. Plantedirektoratet havde ved ansøgningsfristens udløb 31. marts modtaget ansøgninger om økologisk autorisation fra 489 landmænd. Det er flere end nogensinde før og svarer til en tilgang på 42 procent. Dermed har 1659 landmænd valgt at droppe sprøjtemidler og kunstgødning til fordel for et miljøvenligt landbrug. Årets tilgang er næsten lige så stor som de sidste to år tilsammen, hvor 532 landmænd lagde om til økologisk drift.
Plantedirektoratet er nu ved at gennemgå de mange ansøgninger, men har endnu ikke noget overblik over, hvilke typer landbrug, der har søgt eller hvor store de er. Men hvis gennemsnit tet er som sidste år, betyder det, at mere end 60.000 hektar fra i år drives økologisk eller er under omlægning. Det svarer til godt to procent af det samlede landbrugsareal.
Det er forbrugernes vedblivende interesse og efterspørgsel, der er lokomotiv for udviklingen, vurderer Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Men også nye favorable tilskudsordninger for især økologisk plante- og svineavl har fået landmændene til at øjne nye muligheder.

Giftrester i hver fjerde frugt og grøntsag fra udlandet
Frugt og grøntsager fra udlandet er langt mere forurenet med sprøjtegifte end tilsvarende danske produkter. Levnedsmiddelstyrelsens stikprøvekontrol har afsløret giftrester i næsten hver fjerde importeret frugt og grøntsag, mens kun hver tyvende danske produkt er forurenet med rester af sprøjtemidler.
Det oplyser det uafhængige informationscenter Grøn Information, der netop har offentliggjort en oversigt over de tolv mest belastede frugt og grøntsager. Oversigten bygger på Levneds middelstyrelsens seneste tal for pesticidrester i levnedsmidler, der stammer fra 1995.
Tre stikprøver af vindruer, tomater og kartofler afslørede rester af verdens mest kendte sprøjtegift, den uhyre langtsomt nedbrydelige gift DDT, som har været forbudt i Danmark i mange år.
Selv om antallet af stikprøver, der indeholdt giftrester, er på samme niveau som året før, viser tallene, at problemet er stigende, når det gælder de mest forurenede produkter. I de tolv værste produkter af andelen af giftrester stigende og næsten fordoblet i forhold til 1990, understreger Grøn Information.
Mandarin ligger som en klar nummer et på listen over forurenet frugt og grønt. Her er der fundet giftrester i 81 procent af prøverne. På andenpladsen kommer vindruer med 50 procent, dernæst udenlandske æbler, grapefrugt, citron, appelsin, udenlandske tomater, danske solbær, danske ribs, udenlandske jordbær, nektariner og fersken.

Forbrugere i aktion mod giftrester i kiwi-frugter
Danmarks Aktive Forbrugere indleder nu en kampagne mod kiwi-frugten. Ifølge Klaus Melvin, der er medlem af foreningens forretningsudvalg har den populære frugt gennem flere år ligget helt i top blandt de hyppigst forgiftede frugt og grøntsager i Danmark.
- Det er uacceptabelt, at de danske importører bliver ved med at sælge frugter med giftrester til forbrugerne, siger Klaus Melvin. Han henviser til tal fra Levnedsmiddelstyrelsen, der i perioden fra 1990 til 1995 fandt giftrester i mere end 39 procent af alle undersøgte kiwi- frugter.
Foreningen opfordrer forbrugerne til at vise deres utilfredshed ved i stedet at købe usprøjtede, økologiske kiwi-frugter.

AMPA-fund kan være falsk alarm
Miljøstyrelsen slog alarm, da der for tre uger siden blev fundet giftstoffet AMPA i køben havnernes drikkevand. Men det kan være falsk alarm. Der er nemlig opstået tvivl om vandanalyserne, som er foretaget af et hollandsk laboratorium.Det oplyser Københavns miljøborgmester Charlotte Ammundsen.
For at teste laboratoriet blev der sendt to falske vandprøver med, som blot indeholdt rent, destilleret vand. Men også i den ene af disse prøver fandt de hollandske teknikere rester af AMPA. Københavns Vandforsyning vil nu sammen med Miljøstyrelsen foretage nye undersø gelser og få resultaternekrydstjekket på flere laboratorier.
AMPA kan stamme fra sprøjtemidlet Roundup, men også fra rengøringsmidler.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 14, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen