logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 18. Lørdag, 10. maj 1997

Kanonbrøler skyld i AMPA-fund
Der er ikke rester af Roundup i københavnernes drikkevand. Chokmeldingen for to måneder siden om fundet af AMPA, som kan stamme fra ukrudtsmidlet Roundup, skyldes en kanonbrøler hos det ellers ansete hollandske laboratorium, der analyserede vandprøverne. Nye prøver viser, at AMPA-resterne kan stamme fra det opvaskemiddel, der blev brugt til at rengøre flaskerne med i Holland.
Der er intet, der tyder på, at AMPA eller glyphosat skulle udgøre et problem for grundvandet eller drikkevandet i Danmark, mener Miljøstyrelsen, der dog vil følge udviklingen med opmærk somhed på grund af det store forbrug af glyphosat.

Roundup i søer og vandløb
Selv om der ikke er rester af Roundup i københavnernes drikkevand, finder myndighederne AMPA og glyphosat, som kan stamme fra Roundup, i både søer og vandløb. Fyns Amt har fundet AMPA i årvand på til 0,53 mikrogram pr. liter og glyphosat på op til 0,27 mikrogram pr. liter. På Sjælland er der fundet AMPA og glyphosat i Haraldsted sø. Også i Gyrstinge sø er fundet AMPA, ligsom der er fundet spor i Arresø.
Fundene kommer ikke overraskende for Miljøstyrelsen, som påpeger, at sprøjtemidlerne kan komme via vind og vejr. AMPA kan også stamme fra spildevand.

Kødproducenter går sammen
De økologiske kødproducenter går nu sammen i en ny brancheforening. Ca. 35 var mødt op, da Landsforeningen for Økologiske Kødproducenter blev stiftet på Foulum 30. april. Foreningen skal varetage producenternes interesser og har bl.a. fået overdraget et studeprojekt, en vestjysk arbejdsgruppe har sat i gang. Foreningen vil finansiere sin virksomhed ved hjælp af en promille afgift på 3,5 på de dyr, der slagtes. Heraf skal 2,5 promille tilfalde Økologisk Landscenter. Til bestyrelsen blev valgt Erik Poulsen, Fie Graugaard, Jan Lange, Christian Jakobsen og Jørgen Slivsgaard, mens Søren Bak, Folmer Pedersen og Nis Arne Hjort blev valgt som suppleanter.

Rundspørge om stude
Arbejdsgruppen bag et projekt for økologisk kvalitets-oksekød vil foretage en rundspørge blandt landmænd, der er interesserede i at producere stude. Det sker for at skabe et overblik over, hvor stor interessen er på landsplan og hvor mange dyr, landmændene i givet fald vil producere. Også aftagere af økologiske tyrekalve bliver bedt om at svare på, hvor mange dyr, de årligt forventer at kunne aftage. Landmændene skal desuden give et seriøst bud på hvilken afregningspris, de ønsker for at indgå i produktionen.

Grøntavlere vil også samarbejde
De økologiske grøntsagsavlere følger nu i kødproducenternes fodspor og vil til efteråret etablere en brancheforening. Biodania, som samler en stor del af producenterne, vil i stedet nedtone branchearbejdet og i stedet koncentrere sig om af være et salgsselskab. Det oplyser udviklings medarbejder Christine Viemose, Økologisk Landscenter, som inviterer interesserede frugt- og grøntavlere til at deltage i en arbejdsgruppe, der skal forberede foreningens arbejde. Første møde finder sted 22. maj i Badstuen, Østre Stationsvej 26 i Odense.

Grønt islæt i undervisningen
Skolen for Økologisk Afsætning i Århus er i færd med at etablere et udviklingscenter, der skal styrke og integrere det grønne islæt i undervisningen, som er ét af undervisningsminister Ole Vig Jensens erklærede mål. Skolen vil bl.a. indsamle og registrere undervisningsmateriale om økologi og miljø, så lærere og elever på landets skoler gratis kan henvende sig og få et overblik over, hvad der er på markedet, og hvor man kan få fat i det.
Skolen vil også skabe et grønt netværk bestående af kontaktpersoner på de enkelte institutioner.

Øko-mælk sikrer ørnebestand
Salget af økologiske mejeriprodukter i MD Foods og Kløver Mælks Harmonie-serie indbragte i løbet af de første tre uger i april 180.244 kr. til Dansk Ornitologisk Forenings ørne-projekt. For hvert øko-produkt, der sælges indtil juni, går fem øre til projektet, der skal sikre en naturlig bestand af ørne i Danmark og løber frem til år 2002. Alt tegner på forhånd til, at indsamlingens mål nås, og at det økonomiske fundament for ørneprojektet dermed er sikret, oplyser MD Foods.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 19, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen