logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 19. Fredag, 16. maj 1997
Øko-mejerier fusionerer

Et mangeårigt tæt samarbejde mellem to nordjyske økologiske mejerier resulterer nu i en egentlig fusion.
Det er mejerierne i Thise på Salling og Grindsted, nord for Aalborg, der har besluttet at tage skridtet fuldt ud. Med virkning fra 1. juli i år går de to mejerier sammen i et landmandsejet selskab under navnet Thise Mejeri a.m.b.a.
Især Thise har de seneste år haft stor fremgang, og med 41 leverandører og godt 20 mio. kg mælk vil det nye selskab nå op på en årlig omsætning på tæt ved 100 mio. kr. Mejerichef Poul Pedersen, Thise Mejeri forventer væsentlige besparelser som følge af sammenlægningen.

Ny forstander på Den Økologiske Landbrugsskole
Den Økologiske Landbrugsskole i Åbybro får ny forstander 1. august. Blandt 13 ansøgere faldt valget på Christian Herget, der er 40 år, oprindeligt uddannet driftsleder fra Høng landbrugssko le og gennem de sidste 12 år lærer på Slagelse Tekniske Skole. Her har han stået i spidsen for skolens jordbrugsafdeling med eget økologisk landbrug og en læregruppe på 12.
Christian Herget afløser Aage Dissing, som efter ni år på posten ønsker at drage til udlandet.

Salget af økologiske grøntsager gik bedre end ventet
De økologiske grøntsager sælger som aldrig før.
Mismodet bredte sig blandt avlerne efter en stille periode sidste efterår, hvor salget truede med at gå helt i stå, men de senste måneder er humøret steget i takt med salgstallene.
- Det er svært at bevare pessimismen, erkender Poul Henrik Hedeboe, der er formand for de økologiske grøntsagsavleres sammenslutning, Biodania.
Han skønner, at salget til supermarkedskæderne de seneste tre-fire måneder er steget 30 pct. i forhold til samme periode sidste år. På årsbasis har fremgangen været ca. 15 pct.
Det er især kartofler, der er solgt flere af, men også lanceringen af friskopgravede økologiske gulerødder har været en succes hos forbrugerne.

FDB efterlyser tættere samarbejde om økologi
FDB efterlyser et tættere samarbejde mellem de økologiske landmænd, forarbejdningsindustrien og detailhandelen.Ifølge underdirektør i FDB, Torben Laursen, skal målet være at skabe mere dynamik og udvikling i den økologiske sektor.
- Vi skal ikke sidde lårene af hinanden, men jeg savner et forum, der kan opstille nogle præcise krav og skitsere en udviklingsplan for den økologiske fødevareproduktion, forklarer han.
Torben Laursen forestiller sig et udviklingsråd eller en styregruppe, hvor aktørerne på området mødes nogle få gange om året for at udveksle erfaringer, diskuterer nye ideer, produktudvikling og drøfte generelle udviklingstendenser. Inden for disse rammer ville der også være mulighed for at afstemme produktions- og salgstal, så forsyningen hele tiden er optimal.
Både Økologisk Landscenter og Landsforeningen Økologisk Jordbrug er positive overfor idéen og vil nu drøfte den nærmere.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 20, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen