logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 20. Onsdag, 28. maj 1997
EU-Parlamentet forbyder gensplejsning

De mange forbrugere, som helst vil undgå gensplejset mad, kan også i fremtiden vælge økologiske produkter.
Ved en afstemning 14. maj besluttede et flertal i EU-Parlamentet at sige nej til anvendelse af genmodificerede organismer i økologisk fødevareproduktion.
Det skete efter et fælles politisk lobby-samarbejde mellem de europæiske økologiske organisationer, og Landsforeningen Økologisk Jordbrug kalder EU-vedtagelsen "En stor sejr for økologien".
- Vi har ikke brug for gensplejsning, og ingen kender de biologiske konsekvenser for mennesker, flora og fauna, siger foreningens formand, Henrik Kloppenborg.
Forslaget skal nu behandles i Ministerrådet, der har det sidste ord. Men der er gode chancer for at det bliver vedtaget, vurderer John Iversen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet.

FDB i nyt fremstød for økologisk kød
- Umiddelbart går det godt. Men ring igen om 14 dage, så ved vi lidt mere.
Sådan lyder svaret fra FDB, da Økologisk Jordbrug sidst i maj nysgerrigt spørger til daglig vare-koncernens fremstød for økologisk kød.
Siden 9. maj har de ca. 400 butikker i de tre kæder SuperBrugsen, Kvickly og OBS! kunnet bestille centralt udskåret, detailpakket økologisk kød hjem til kunderne. Og senest er yderli gere godt 400 butikker i LokalBrugsen og Dagli´Brugsen koblet på.
Men om FDB-kunderne er ligeså begejstrede for de økologiske frikadeller og hakkebøf som for mælk og grøntsager, må foreløbig stå hen i det uvisse. Produktchef for kød i FDB, Claus Pedersen, holder kortene tæt ind til kroppen.
- Vi har kun set de allerførste tal, og LokalBrugsen og Dagli´Brugsen har først fået mulighed for at bestille i denne uge. Derfor er grundlaget for spinkelt at vurdere ud fra, siger han.

Hanegal frygter ikke konkurrence
Den økologiske virksomhed Hanegal føler sig ikke truet af en ny aftale mellem FDB og Friland Food.
Hanegal leverer frost-varer, pålæg og uparteret kød til en række FDB-butikker og har især skabt sig en stærk position i Kvickly-kæden, men butikkerne kan nu også bestille detailpakket, fersk kød fra konkurrenten Friland Food.
Alligevel hilser direktør Ulrick Kern-Hansen fra Hanegal konkurrencen velkommen.
- Jeg tror ikke, det vil svække vores position. Tværtimod kan lanceringen og den øget omtale vise sig at få en positiv afsmittende effekt på vores salg, siger han.

Hollændere henter inspiration

En snes hollandske politikere, embedsmænd og andre fra den hollandske provins No ord-Holland, der bl.a. omfatter Amsterdam, besøger i begyndelsen af juni Danmark for at hente inspiration indenfor området: økologi og vindmøller. Lokalpolitikerne vil udarbejde en økologisk handlingsplan, der kan supplere den, som for nylig blev præsenteret af den hollandske centralregering. De udenlandske gæster skal besøge Landbrugets Rådgivningscen ter, forsøgsstationen Rugballegård, de økologiske organisationer i Århus, et par landbrug og mødes desuden med repræsentanter for Fødevareministeriet og detailhandel.

Formidlings-center indvies på Skovsgaard
Danmarks Naturfredningsforening indvier 16. juni et nyt økologisk formidlingscenter på det økologiske gods, Skovsgaard på Langeland.
Det er foreningens niende sæson som økologisk godsejer og erfaringerne skal nu komme offentligheden til gode.
- Vi har lært mange ting om økologiens muligheder og har betalt dyre lærepenge. Vi synes nu, det er på tide at samle vores erfaringer og præsentere dem i en større sammenhæng, hedder det i en invitation til åbningsdagen.

Økologisk foregangsland
Danmark har unikke forudsætninger for at blive foregangsland for økologisk og pesticidfrit landbrug, skriver ugebrevet Mandag Morgen. Vi har mulighed for at udvikle internationale spidskompetencer i forskning og industri tilknyttet grønt landbrug. Men hvis landbruget vælger defensive svar på pesticidkravene, kan det koste milliarder.

Hormon-bøffer er skadelige
De videnskabelige beviser for, at hormonbøffer er direkte sundhedsfarlige, er overvældende, hævder tre internationalt anerkendte forskere. De mener, at indtagelse af hormonbøffer gennem længere tid er kræftfremkaldende og kan påvirke de menneskelige arveanlæg.
- Der er blevet manipuleret meget i denne sag. Det handler om erhvervsinteresser mod videnskaben og forbrugerne. WTOs oplysninger bygger for en stor dels vedkommende på over 20 år gamle data, der ikke ville kunne optages i et videnskabeligt tidsskrift i dag, siger en af de tre forskere, Samuel Epstein, til Politiken.
- Fortrolige rapporter fra kødindustrien selv afslører, at der forbliver store mængder hormonre ster tilbage i kødet, selv under ideelle testforhold. Men det får forbrugerne ikke at vide, siger han.

Nej til kloning af levende dyr
Folketinget har sat en stopper for, at danske forskere kan producere tro kopier af levende dyr. Et flertal bestående af Socialdemokratiet, de radikale, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti har efter en hed debat vedtaget at forbyde kloning af levende dyr. Forskere på Foulum og Landbohøjskolen frygter, at det vil lukke store dele af den igangværende forskning.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 22, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen