logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 22. Fredag, 8. august 1997
DLG satser økologisk
Landets største grovvareselskab, DLG, sætter nu for alvor kræfterne ind på at skabe sig en platform på det voksende økologiske marked for korn, såsæd og foderblandinger.
Med hjemsted i Skave ved Holstebro opretter DLG en selvstændig økologisk division, der skal stå for produktudvikling og den overordnede koordinering af det økologiske salg mellem DLG´s 20 lokale afdelinger landet over.
Det sker for at dæmme op for de senere års kundeflugt til de få - især mindre - grovvarefirma er, som hidtil har været enerådende på det økologiske marked.
- Vi bryder os ikke om at miste gode kunder til vore konkurrenter. Derfor vil vi nu sætte ind på at udvikle et fuldt sortiment af økologiske kvalitetsvarer, der kan leve op til de krav, landmændene stiller, siger forretningsfører Søren Nilausen, som bliver ny daglig leder af øko-divisionen, der i første omgang får to-tre medarbejdere.

Hver tredje husstand vil købe flere øko-varer

Forbrugerne efterspørger flere økologiske fødevarer
Halvdelen af de danske husstande køber jævnligt økologiske produkter, og mere end hver tredje regner med at købe endnu flere i de kommende tre måneder.
Det viser en forbrugerundersøgelse, som Institut for Konjunkturanalyse har foretaget blandt 1200 repræsentativt udvalgte husstande i juni måned.
35 pct. af de adspurgte svarer, at de vil køber flere øko-varer, og 61 pct. regner med, at deres øko-indkøb vil være uændret.
Undersøgelsen viser, at 49 pct. af forbrugerne inden for den seneste uge har købt økologiske produkter. 35 pct. af husstandene siger, at de inden for den seneste uge har købt økologiske mejeriprodukter, 27 pct. har købt øko-æg, 27 pct. har valgt økologiske grøntsager. Bundskra berne er økologisk svinekød, oksekød eller kylling, som kun henholdsvis fire, fem og fem pct. har købt.

Sunde økologiske grise fra Hanegal

Sundheden er tilsyneladende langt højere hos økologiske svin end hos konventionelle slagtesvin. Det økologiske slagteri, Hanegal ved Silkeborg har i det første halvår af 1997 slagtet 873 øko-svin uden den mindste anmærkning fra dyrlægekontrollen.
Sidste år måtte dyrlægekontrollen uddele anmærkninger til mere end hvert fjerde af de ca. 20 mio. konventionelle svin, der blev slagtet i Danmark. Anmærkningerne skyldes spor efter kronisk lungehindebetændelse, sår, bylder, ledbetændelse, halebid og andet.
Veterinærinspektør Birgitte Povlsen, Veterinær- og Fødevaredirektoratet, siger, at tallene er direkte sammenlignelige og kalder resultatet fra Hanegal imponerende.
- Når dyrene får levevilkår, der er i overensstemmelse med deres naturlige behov, er de kun sjældent syge. Det gælder i særlig grad unge dyr, som har den største modstandskraft, siger direktør Ulrich Kern-Hansen, Hanegal.

Øko-drift koster 122.000 kr. i tilskud
Danmarks Naturfredningsforening mister årligt 122.000 kr. hektarstøtte ved at drive forenin gens gods, Skovsgaard på Langeland, økologisk.
EU udbetaler arealtilskud til salgsafgrøder som korn, raps og ærter, men ikke til foderafgrøder som kløvergræs og lucerne, der ofte er primusmotor i et økologisk sædskifte.
Det går ud over de økologiske landmænd, forklarede miljøkonsulent i Danmarks Naturfred ningsforening, Rikke Lundsgaard, da foreningen midt på sommeren præsenterede det første grønne regnskab for Skovsgaard.
- De særlige vilkår betyder, at man som økologisk landmand ikke blot kan vælge sine afgrøder efter, hvad der giver mest tilskud, men må styre efter de biologiske muligheder, sagde hun.
- Hvis Skovsgaard blev drevet konventionelt, ville vi kunne opnå 122.000 kr. mere i land brugsstøtte end i dag, hvor de 210 ha under plov drives økologisk.

NetAvisen Økologisk Jordbrug, uge 32, 1997
Redigeret af Gustav Bech Jensen