logo ØkoWeb DK
Økologisk Jordbrug
Tidligere udgaver

Nr. 23. 9. december 1997
Penge til økologiens hus
Landsforeningen Økologisk Jorbrug og Økologisk Landscenter kan se frem til en økonomisk saltvandsindsprøjtning næste år.
Det indgår som en del af forliget mellem regeringen og SF om næste års finanslov.
- Nogle af pengene fra en kommende pesticid-afgift skal gå til økologiens hus. Vi har endnu ikke sat eksakt beløb på, men jeg skønner, der vil blive tale om fem-ti mio. kr., siger den radikale miljøordfører, Elsebeth Gerner til Økologisk Jordbrug.
Hun formoder, pengene vil blive udbetalt som en kombineret anlægs- og driftstilskud.
Det vil i givet fald gøre det muligt for de to organisationer at etablere sig i mere velegnede og fremfor alt større lokaler end de nuværende, hvor medarbejderne nærmest må sidde på skødet af hinanden i en nedrivningstruet kommunal ejendom.
Men først og fremmest skal pengene anvendes til at styrke den økologiske udvikling i landbruget, og Elsebeth Gerner peger på områder som forskning, rådgivning, information og markedsføring, hvor der er brug for en ekstra indsats.
- Målet er et Danmark, hvor hele landbruget er økologisk. I det lange løb er det den mest sikre vej, når vi vil holde drikkevandet fri for pesticider. Men forudsætningen er, at der skabes et større marked både herhjemme og i udlandet. På eksportmarkederne er vi slet ikke for alvor begyndt at markedsføre økologiske fødevarer. Der ligger store opgaver og venter, og mit håb er, at økologiens hus kan være med til at løfte dem og blive en vigtig drivkraft for udviklingen, siger Elsebeth Gerner.

Staten skal købe mere økologisk
De offentlige institutioner skal i stigende omfang anvende økologiske fødevarer. Finansministeriet vil i den nærmeste fremtid udsende et cirkulære, som pålægger statens institutioner at omlægge en del af fødevareindkøbet. Det er et af resultaterne af finanslovsaftalen mellem regeringen og SF.
- Det offentliges indkøb af økologiske varer skal sættes markant i vejret, men det skal ske på en afbalanceret måde, hvor omstillingen afpasses efter, hvad markedet kan bære, siger SFs Jes Lunde.
Det betyder, at staten skal forøge sine økologiske indkøb hurtigst indenfor de varegrupper, hvor produktionen i forvejen er størst, og andelen skal stige i takt med, at der kommer flere produkter og varegrupper på markedet.
Reglerne bliver indføjet i næste udgave af statens kantinecirkulære, og desuden skal Fødevareministeriet udarbejde en vejledning til kantinerne om indkøb og anvendelse af øko-varer. Ifølge Jes Lunde skal der hvert år gøres status, hvor det vil være muligt at stramme målsætningen op, hvis det ikke går efter planen.

Redigeret af Gustav Bech Jensen