Klimafestival
9. maj 2012
 


 

 

 d. 9 maj 2012

kl. 9.00 til 20.00

på Hotel Opus i Horsens.

Tilmelding er nødvendig og bindende. Sidste tilmeldingsfrist er 30. april via dette link Pris for dagsarrangement 800 kr./pers. Middag 300 kr./pers.

Bemærk: Festivalen er aflyst pga for få tilmeldte

Tid Aktivitet 9.00-9.30 Ankomst, kaffe og brød

9.30-10.15 Velkomst og kort status på klimastrategi og fokusområde v. næstformand Jens Krogh, Økologisk Landsforening

Potentiale og udfordringer med klima i økologisk jordbrug v. forskningsleder John Erik Hermansen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet

10.30-12.00 Klimaindsats på bedriften Klimahandlingsplaner, hvad kan der gøres på gården for at forbedre klimaet? Planteavlskonsulent Erik Kristensen Økologisk Landsforening

Betydning af fodervalg for kvægbedrifters udledning af klimagasser Seniorforsker Lisbeth Mogensen Institut for Agroøkologi Aarhus Universite

Biomasse og biochar - nye muligheder for kulstoflagring Projektleder Lone Telling Aarstiderne

Energibesparelser Mælkekøling, belysning, varmepumper m.v. Energikonsulent Kurt Mortensen EnergiMidt

Dieselbesparelser ved transport og markdrift Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi

Solvarme og energibesparelser i et gartneri Gartneriejer Michael Jensen Lykkesholm

Produktion af Vedvarende Energi Biogas-potentiale for energi- og gødnings-produktion Faglig udviklingschef Michael Tersbøl Økologisk Landsforening

Solceller = Grøn energi, men kan det betale sig? Ejvin Beuse, Leder af Energitjenesten Midtjylland

Vindmøller, store eller små? Virksomheds- og vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl Lemvig Landboforening 12.00-13.00 Frokost

13.00-15.00 Klimaudstilling

Udstilling af projekter fra Økologisk Landsforening: Økologisk Energi Omlægning via biogasgrupper Økologisk biogas i Bording Kompetencecenter for Økologisk Biogas Farefolde og pilebeplantning Ressourcer i Hønsegårde Klimahandlingsplaner Effektivt naturfremme Bedre udbytter Produktion af egen gødning og effektive sædskifter Lokal Grøn Vækst Klimavenlig afgrødevalg

Udstillere:

Husstandsvindmøller

Solceller

Varmepumper

Geotherm/Knud Petersen A/S, v. Kaj Petersen LED-belysning Biogas LH-Bio v. Niels Lund HighCrop Energitjenesten v. Ejvin Beuse Merkur Bank v. Carsten Juul og Ole Andersen NN

15.00-15.30

Kaffe og kage 15.30-17.00 Workshop: Energiproducent, vælg den rigtige løsning: sol, vind, jordvarme eller biobrændsel Ejvin Beuse, Leder af Energitjenesten Midtjylland

Biogas - hvor er vi? Hvad kan vi lære af Danmarks første økologiske biogasanlæg Landmand og biogasproducent Bjarne Viller Hansen Biogasproducent Niels Lund

Skridt på vejen til klimaneutralt landbrug Landmand, Bjarne Krog, Krogagergård

Finansiering af energianlæg Ole Andersen, Merkur Bank Virksomheds- og vindmøllerådgiver Kristian Sejersbøl, Lemvig Landboforening

Energibesparelser i bygninger Energirådgiver, Kurt Mortensen, EnergiMidt

Energibesparelser i marken Maskinkonsulent Karl Jørgen Nielsen, PlanEnergi Landmand Peter Bay Knudsen, Skiftekær Økologi

Klimavenligt fjerkræ, hvad er praktisk muligt? Slagtekyllingekonsulent Inger Knude Rasmussen, vfl Ægproducent Flemming Haugaard

Økologisk mælk uden foderindkøb, hvor langt kan vi nå? Kvægkonsulent Irene Fisker, Økologisk Landsforening Planteavlskonsulent Claus Østergaard, Økologisk Landsforening

17.00-17.45 På vej mod fossilfri Samsø v. økologisk planteavler Morten Øster Kristensen, Samsø

Samarbejde om bioenergi og erhvervsudvikling i Skive Kommune v. Klimakoordinator Karl Egeriis Krogshede, Skive

1800-? Middag og netværk

Klimahandlingsplaner, hvad kan der gøres på gården for at forbedre klimaet? v. Erik Kristensen, planteavlskonsulent Økologisk Landsforening Sådan reducerer 16 økologiske landmænd deres drivhusgasudledning.

Betydning af fodervalg for kvægbedriftens udledning af klimagasser v. Lisbeth Mogensen, seniorforsker AU De første beregninger af udledningen af klimagasser fra dyrkningen af de enkelte fodermidler viser, at der på dette niveau kan træffes valg på bedriften og i foderstofindustrien som kan bidrage til en reduktion af klimabelastningen fra mælkeproduktionen. En beregning af den samlede effekt af at vælge forskellige fodermidler kræver dog, at der laves beregninger af de samlede bedriftsmæssige konsekvenser, herunder fodervalgets indvirkning på metan udledningen fra dyrenes omsætning af foderet.

Biomasse og biochar - nye muligheder for kulstoflagring i landbruget v. Lone Nørgaard Telling, projektleder Årstiderne Land- og skovbruget forvalter de store mængder af biomasse, der cirkulerer i Danmark. Det giver mulighed for både at øge selvforsyningen af energi på den enkelte bedrift og ved anvendelsen af biochar at forøge jordens kulstofindhold, og reducere vores fælles klimaproblem.

Mælkekøling, belysning, varmepumper m.v. v. Kurt Mortensen, energikonsulent EnergiMidt Kvægbruget anvender en del energi til køling og produktion af varmt vand. Et geninvindingsanlæg er medvirkende til at reducere energiforbruget til varmtvandsproduktion og hvis det er rigtigt skruet sammen, kan det også være medvirkende til at reducere forbruget til køling. Belysning handler ikke kun om LED rør. Den rigtige styring af belysningsanlægget betyder også meget for energiforbruget.

Dieselbesparelser ved transport og markdrift v. Karl Jørgen Nielsen, Maskinkonsulent PlanEnergi På langt de fleste bedrifter er det let at finde de første 10% besparelse i dieselforbruget, uden det kræver investeringer.Den nye teknik kan medvirke til at give yderligere besparelser, og mange investeringer kan vise sig at være rentable.

Solvarme og energibesparelser i et gartneri v. Michael Jensen, landmand, Lykkesholm Erfaringer med energioptimering og solvarme i eget gartneri.

Biogaspotentiale for energi- og gødningsproduktion v. Michael Tersbøl, faglig udviklingschef, Økologisk Landsforening under udarbejdelse

Solceller = Grøn energi, men kan det betale sig? v. Ejvin Beuse, Leder af Energitjenesten Midtjylland Solceller er det helt store hit for tiden - ikke mindst på grund af et lavere priser og gunstige finansierings- og afregningsforhold. Men kan det også betale sig for erhvervsdrivende? Oplægget vil kort beskrive solcellernes funktion og derefter gennemgå et par typiske situationer med anvendelse af solceller i landbruget.

Vindmøller, store eller små? v. Kristian Sejersbøl, virksomheds- og vindmøllerådgiver, Lemvig Landboforening under udarbejdelse Klimafestivalen er støttet af EU og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Arr: Økologisk Landsforening