Seminar om
Økologisk handel med
Kina
8. september kl. 10 i Kolding
 
 

 

 

Biofach Shanghai
Læs også om
Biofach Shanghai
Granatæbler i Den Forbudte By i BeijingØstasiatisk Økogruppe, Dachser og Den Danske Ambassade i Beijing inviterer hermed til seminar om mulighederne for at købe og sælge økologiske varer i Kina.

På mødet vil Statskonsulent Jacob Ærenlund, fra ambassadens Fødevare- og Landbrugsafdeling orientere om mulighederne for sourcing af økologiske fødevareingredienser i Kina samt muligheder og udfordringer i forhindelse med eksport af fødevarer til Kina.

Jacob Ærenlund vil orientere om ambassadens muligheder for at bistå virksomhederne med import og eksport, blandt andet gennem de såkaldte eksport startpakker samt mulighederne for tilskud. Desuden vil Jesper Johansen fra Dachser Intelligent Logistics orientere om mulighederne for etablering af lagerhotel i Kina.

Herudover vil der blive givet oplæg om en:

Dansk Økologisk Fødevarefestival
i City Supermarket i Shanghai

Det er målet at holde festivalen i første halvdel af 2009, hvor der sættes fokus på danske økologiske fødevarer overfor den købedygtige del af Shanghais forbrugere.

Jacob Ærenlund
Statskonsulent Jacob Ærenlund fra den danske ambassade i Beijing

Festivalen gennemføres af City Supermarket i samarbejde med den danske ambassade i Beijing. Med otte store supermarkeder er City Supermarket den førende forhandler af importerede fødevarer i Shanghai.

For danske virksomheder er den danske økologiske fødevarefestival en relativ risikofri måde at afprøve eksport til Kina, idet der er tale om reelt køb af varer - uden forudgående rejser til Kina eller andre dyre forberedelser. Distribution af varerne fra Danmark til Kina vil blive varetaget af logistik-virksomheden Dachser.

Ambassaden skønner, at Kina indtil videre har omkring 39 millioner potentielle økologiske forbrugere, et tal som vokser med omkring 25 procent om året. Omsætningen af økologiske varer i Kina skønnes til at udgøre 2,6 milliarder kroner - altså stadig lidt mindre end det danske marked. En stor del af dette marked er koncentreret i Shanghai.

Mødet om økologisk handel med Kina er gratis og holdes:

Mandag d. 8. september 2008 kl. 10

på adressen:

Dachser Denmark A/S
Venusvej 32
6000 Kolding

Tilmelding kan ske til Østasiatisk Økogruppe ved oplysning om Firmanavn samt navn, tlf. og mail-adresse på de deltagende personer til:

ØkoWeb Danmark
v/ Michael Borgen
tlf. 86 12 77 66 / mobil 22 33 14 94
mail: 2008@ecoweb.dk

Tilmeldingsfrist: Tirsdag d. 2. september kl. 14.

Bemærk: Der er begrænset plads, som fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Yderligere detaljer om mødet vil blive sendt til de tilmeldte fra Dachser Intelligent Logistics.

Virksomheder som allerede har tilmeldt sig arrangementet gennem Beijing-ambassaden eller Dachser behøver ikke tilmelde sig igen.

Østasiatisk Økogruppe består af nogle danske økologiske virksomheder med interesse i handel med Kina og det øvrige Asien. Med i gruppen er blandt andet Søbogaard, Berrifine, Woodshade / Mølle Skovly og Flint og Hvid.