Øko. Konf.1998, program dag 1

Økologisk konference

Konferencedag 1 - mandag den 23. november 1998
Lovende perspektiver for økologisk landbrugsproduktion

Arrangør: Landbrugets Rådgivningscenter
Mødeleder: Gdr. Martin Merrild

Program

10.00 Velkomst og indledning
Ved gdr. Martin Merrild, formand for Landsudvalgenes Fællesudvalg og hmd. Frederik Djernæs, formand for Specialudvalget for Økologi.
10.20 Økologiens fremtidige rolle i Dansk landbrug
Ved gdr. Peter Gæmelke, Landbrugsraadet

Spørgsmål fra salen

11.00 Er der økonomi i økologisk produktion? Hvem kan lægge om?
Ved forsker Pia Folkmann, SJFI og økonomikonsulent Hans Gravsholt, Landbrugets Rådgivningscenter
11.30 Kvalitetsprodukter fra økologisk jordbrug - Kvalitetsstyring
Ved økonomichef Bent Thomsen, Drabæks Mølle og planteavlskonsulent Christian Gottlieb-Petersen, Landbrugets Rådgivningscenter
12.00 Rådgivningstjenesten og den økologiske udfordring
Ved Erik Fog, sektionsleder for økologi, Landbrugets Rådgivningscenter
12.20 Frokost
13.30 Temasessioner
14.30 Kaffepause indtil kl. 15
16.00 Opsamling
Udvalgte deltagere fra hvert sit tema giver hver 5 minutter med tanker og impulser fra dagens oplevelser.
16.30 Fortsat faglig udvikling af økologisk jordbrug.
Hmd. Frederik Djernæs