Øko. Konf 1998, mandagstemaer

Økologisk konference

Temaer – mandag den 23. november

A. Planteavl/kvælstofhusholdning (kl. 13.30-16.00)
Mødeleder: Konsulent Michael Tersbøl
Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Dyrkning af kløvergræs på forskellige brugstyper
Ved landskonsulent Karsten A. Nielsen,
Landskontoret for Planteavl
Landbrugets Rådgivningscenter

Kløvergræssets forfrugtsværdi og udvaskning af næringsstoffer
Ved seniorforsker Jørgen Eriksen,
Afdeling for Plantevækst og Jord, DJF, Foulum

Efterafgrøder og næringsstofhus-holdning på forskellige
økologiske brugstyper
Ved seniorforsker Kristian Thorup Kristensen,
Danmarks Jordbrugsforskning, Årslev

Nye muligheder for lupindyrkning
Ved forskningsadjunkt Bjarne Jørnsgaard,
Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

 

B. Kvæg - udvikling gennem samarbejde (kl. 13.30-16.00)
Mødeleder: Sektionsleder Ole Kristensen
Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivnings-center

Samarbejde mellem planteavler og mælkeproducent
Biologiske betragtninger
Ved videnskabelig assistent Troels Kristensen,
Afdeling for Jordbrugssystemer
Danmarks Jordbrugsforskning, Foulum

Samarbejde mellem planteavler og mælkeproducent
Økonomiske betragtninger
Ved landskonsulent Arne Oksen,
Landskontoret for Driftsøkonomi, DFL
Landbrugets Rådgivningscenter

Hvilke barrierer er der for et godt samarbejde?
Udenlandske resultater i økologisk
mælkeproduktion
Ved konsulent Peter Enemark,
Landskontoret for Kvæg
Landbrugets Rådgivningscenter

Den økologiske malkerobot
Overvejelser, erfaringer og visioner.
Ved økologisk landmand Karsten Kjærgaard

 

C. Svin - udvikling og økonomi (kl. 13.30-16.00)
Mødeleder: Agronom Erik Nørgaard
Landsudvalget for Svin, Landbrugets Rådgivningscenter

Aktuelle problemstillinger i økologisk svineproduktion
Ved økologi-konsulent Tove Serup,
DSH - Faglige Center, Løgumkloster

Markedet for økologiske svinekød og markedsføring af produkterne
Ved direktør Karsten Deibjerg,
Friland Food, Jebjerg
Opstaldning og foderforsyning i økologiske besætninger
Ved konsulent Henrik Bækstrøm Lauridsen og afdelingsleder Gunnar Sørensen, Landsudvalget for Svin

Produktionsøkonomi ved konventionel og økologisk svineproduktion
Ved forsker Pia Strunge Folkmann,
Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut

 

D. Fjerkræproduktion (kl. 13.30-16.00)
Mødeleder: Chefkonsulent Hans Peter Bay
Landskontoret for Fjerkrærådgivning, Landbrugets Rådgivningscenter

Økologiske græsrodsprojekter indenfor økologisk fjerkræ
Ved konsulent Hans Peter Søeberg,
Landskontoret for Fjerkrærådgivning, Landbrugets Rådgivningscenter

Økologisk ægproduktion og rådgivningstilbud fra Landskontoret for Fjerkrærådgivning
Ved konsulent Niels Finn Johansen, Landskontoret for Fjerkrærådgivning, Landbrugets Rådgivningscenter

Økologisk fjerkræfoder
Ved konsulent Chr. Bønsdorff Petersen,
Landskontoret for Fjerkrærådgivning,
Landbrugets Rådgivningscenter

Økologiske slagtekyllinger
Ved konsulent Camilla Fisker,
Landskontoret for Fjerkrærådgivning

 

E. Omlægning og uddannelse (kl. 13.30-16.00)
Mødeleder: Konsulent Thomas Vang Jørgensen
Sektion for Økologi, Landbrugets Rådgivningscenter

Gode og dårlige erfaringer med omlægning til økologisk drift
Ved økologisk landmand
Niels Kristian Kirketerp

Hvor kan man få rådgivning og hvilke tilbud har rådgivningstjenesten til dig som kommende økolog?
Ved økologi-konsulent Sven Hermansen, Landbocentret Hobro

Efteruddannelse for økologer
Ved efteruddannelseskonsulent Karen Marie Grønbæk,
Efteruddannelsescenter Hovborg