Danske statslige kontrolorganer

Plantedirektoratet
Sektor for miljø og produktionsregulering
Skovbrynet 20, 2800 Lyngby, tlf: 45 96 66 00, fax: 45 96 66 10
Varetager den centrale koordinering af regler og kontrol med den økologiske primærproduktion. Autoriserer og kontrollerer alle primærproducenter af økologiske fødevarer gennem besøg på bedrifterne.
Medarbejdere:
sektorchef Anita Kjeldsen
vid.ass. Malene Kjer Andersen
agronom Jens Holst Nielsen
cand.jur. Hanne L. Bertelsen
agronom Per Ahle
sekretær Ingrid Schnack

Veterinærdirektoratet
Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C, tlf: 31 35 81 00 lok. 600, fax: 35 36 06 07
Varetager den centrale koordinering af regler og kontrol med økologisk forarbejdning og handel. Godkender og kontrollerer animalsk forarbejdning og handel, herunder slagterier, mejerier og ægproduktvirksomheder.
Medarbejdere:
cand.brom. Lisbeth Landstrøm, 4. afd.
Cand.Jur. Lene Pedersen, 3. afd.
dyrlæge Henning Petersen, 4. afd.

Levnedsmiddelstyrelsen
Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg, tlf: 39 69 66 00, fax: 39 66 01 00
Udarbejder økologirapport med fastlæggelse af konkrete kontrolforanstaltninger for forarbejdning og import af vegetabilske levnedsmidler på forarbejdningsvirksomheder autoriseret i.h.t. levnedsmiddelloven. Udarbejder retningslinier for kontrollen med de økologiske virksomheder.
Medarbejdere:
cand.brom. Birgitte Myrup
cand.jur. Kit Eisner

Levnedsmiddelkontrolenhederne
Adresse: En liste over Levnedsmiddelkontrolenhederne vil senere blive lagt ind på ØkoWeb'en.
Landets 32 levnedsmiddelkontrolenheder kontrollerer forarbejdning og handel under overtilsyn af Veterinærdirektoratet og Levnedsmiddelstyrelsen på henholdsvis det animalske og det vegetabilske område. Levnedsmiddelkontrolenhederne godkender lokal forarbejdning og detailhandel.Dansk foreningskontrol

Landsforeningen Økologisk Jordbrug
Strandvejen 1, 8000 Århus C, tlf. 86 12 63 10, fax: 86 20 23 82


Demeterforbundet
Birkum Bygade 20, 5220 Odense SØ, tlf/fax: 65 97 30 50