Danske og udenlandske kontrolorganer


Denne liste angiver en række kontrolorganer for økologisk jordbrugsproduktion i forskellige lande, herunder Danmark.

De udenlandske kontrolorganer har som hovedregel ret til kontrollere i henhold til EU-bestemmelserne for økologiske produkter. For de EU-godkendte kontrolorganers vedkommende bygger listen på et arbejdspapir udarbejdet af EU-kommissionen. I løbet af kort tid, vil en ny opdateret liste erstatte denne.

De enkelte EU-lande har forskellige kontrol- og godkendelsessystemer. Derfor er der udfor hvert land angivet kontrolsystemet. For ikke-EU-lande er som regel angivet eventuelle begrænsninger i godkendelserne i forhold til EU.

For de lande med kontrololorganer, der ikke er godkendt af EU-kommissionen er det udtrykkeligt nævnt.

En fuldstændig og liste over danske og udenlandske EU-godkendte kontrolorganer findes i Økoguiden.

Sidste opdatering: 21.3.96