Oekologiske landbrugsnoteringer, april 1996
NOTERINGER

april 1996
OekoWeb Danmark
HOVEDMENU
MARKEDSPLADSEN
NOTERINGSOVERSIGT


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66

SvinTIL TOPPEN AF SIDEN
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var i uge 13: 9,50 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 5,50 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 8,50 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 4,50 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin primo marts (76,00-86,00 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 10,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise, herunder ukastrerede hangrise: 5,50 kr Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.


Kvæg og lamTIL TOPPEN AF SIDEN
Økokød/Friland Foods afregning i uge 13 for slagtekreaturer og slagtelam i øre/kg:
Ungtyre 161-260 kgU: 2647-2745R: 2403-2574O: 2111-2318
Ungtyre 261-270 kgU: 2623-2721R: 2379-2550O: 2086-2294
Ungtyre 271-290 kgU: 2586-2684R: 2342-2513O: 2050-2257
Ungtyre 291-330 kgU: 2489-2586R: 2245-2416O: 1952-2159
Ungtyre 331-400 kgU: 2367-2464R: 2123-2294O: 1830-2037
StudeU: 2663-2763R: 2413-2588O: 2150-2325
KviekalveU: 2647-2745R: 2403-2574O: 2111-2318P: 1748-1909
kvier 201-270 kgU: 2588-2688R: 2338-2513O: 2075-2250P: 1668-1829
Kvier over 270 kgU: 2525-2625R: 2275-2450O: 2013-2188P: 1610-1771
Unge køer over 200 kgR: 2138-2313O: 1875-2050P: 1484-1645
Ældre køer, 201-320 kgR: 2075-2250O: 1813-1988P: 1426-1587
Ældre køer, over 320 kgR: 2138-2313O: 1813-2050P: 1426-1587
Mindre køer, 151-200 kgR: 1950-2125O: 1688-1863P: 1311-1472
Mindre køer op til 150 kgR: 1825-2000O: 1563-1738P: 1196-1357
Lam, 15,1-25,0 kgU: 3063-3313R: 2688-2938O: 2000-2563P: 1265-1495
Lam 25,1-28,0 kgU: 2813-3063R: 2438-2688O: 1750-2313P: 1035-1265
Lam 28,1-32,0 kgU: 2063-2313R: 1688-1938O: 1188-1563P: 805-978

Priserne gælder for andelshavere i Økokød. For tyre, ungtyre og kviekalve er der indregnet en merpris på 22 procent i forhold til konventionel notering. For øvrige klasser samt lam er der indregnet 25 procents merpris. Alle P-klasses samt dyr i farve 1 og fedme 1 afregnes med 15 procent. For ikke andelshavere afregnes med henholdsvis 19, 22 og 12 procent. Noteringen gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3.

Hanegals merpris for for kvæg var primo april: 20 procent for ungtyre og stude og 16 procent for øvrige dyr, klasse U, R og O: 16 procent. Klasse P: 8 procent. Lam gives 20 procent merpris oven i konventionel notering. Prisen gælder for fedme 1-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 4 og 5.


Korn og foderTIL TOPPEN AF SIDEN
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var primo april: Byg: 232. Rug: 222. Ærter: 227. Triticale: 227.Priserne er angivet i kr./Hkg.


ÆgTIL TOPPEN AF SIDEN
Hønen og Æggets notering for æg i uge 13: 15,30 for kl. 1-4. Leveret til pakkeri. Efterbetalingen for 4. kvartal var 30 øre/kg.
DANÆG's afregning for æg var i uge 13: Kl. 1-4: 16,30. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.
Farm-Ægs afregning for æg var i uge 13: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. ab bedrift.
Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 13: kl. 1-4: 15,70. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.
Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og Danæg. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidragets størrelse kan oplyses ved henvendelse til pakkeriet.


TorvepriserTIL TOPPEN AF SIDEN
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 13 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.
Kartofler: 8,00-10,00.. Gulerødder: 12,00-14,00. Løg: 14,00. Rødløg: 14,00-22,00. Rødbeder: 10,00-14,00. Persillerod: 24,00-30,00. Pastinak: 20,00-25,00. Rodselleri: 16,00. Jordskokker: 25,00-30,00. Skorzonerrødder: 40,00. Porrer: 37,00. Hvidkål: 10,00. Agurker: 14.00 kr./stk. Ræddiker: 16,00. Persille: 12,00 kr./bdt.