Oekologiske landbrugsnoteringer, juni 1996
NOTERINGER

Juni 1996

HOVEDMENU
MARKEDSPLADSEN
TIDLIGERE NOTERINGER


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var i uge 22: 8,50 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 4,50 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 7,50 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 3,50 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin pr. 1 juni (76,00-86,00 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 9,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 5,00 kr. herunder ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.Kvæg og lam
Økokød/Friland Foods afregning i uge 22 for slagtekreaturer og slagtelam i øre/kg:
Ungtyre 161-260 kgU: 2561-2655R: 2325-2490O: 2041-2242
Ungtyre 261-270 kgU: 2537-2631R: 2301-2466O: 2018-2218
Ungtyre 271-290 kgU: 2502-2596R: 2266-2431O: 1982-2183
Ungtyre 291-330 kgU: 2407-2502R: 2171-2336O: 1888-2089
Ungtyre 331-400 kgU: 2289-2384R: 2053-2218O: 1770-1971
StudeU: 2620-2718R: 2374-2546O: 2116-2288
KviekalveU: 2561-2655R: 2325-2490O: 2041-2242P: 1718-1876
Kvier 201-270 kgU: 2546-2645R: 2300-2472O: 2042-2214P: 1639-1797
Kvier over 270 kgU: 2485-2583R: 2239-2411O: 1980-2153P: 1582-1740
Unge køer over 200 kgR: 2103-2276O: 1845-2017P: 1458-1616
Ældre køer, 201-320 kgR: 2042-2214O: 1784-1956P: 1401-1559
Ældre køer, over 320 kgR: 2103-2276O: 1784-2017P: 1401-1559
Mindre køer, 151-200 kgR: 1919-2091O: 1661-1833P: 1288-1446
Mindre køer op til 150 kgR: 1796-1968O: 1538-1710P: 1175-1333
Lam, 15,1-25,0 kgU: 3260-3506R: 2891-3137O: 2214-2768P: 1469-1695
Lam 25,1-28,0 kgU: 3014-3260R: 2645-2891O: 1968-2522P: 1243-1469
Lam 28,1-32,0 kgU: 2276-2522R: 1907-2153O: 1415-1784P: 1017-1187

Priserne gælder for andelshavere i Økokød. For tyre, ungtyre og kviekalve er der indregnet en merpris på 22 procent i forhold til konventionel notering. For øvrige klasser samt lam er der indregnet 25 procents merpris. Alle P-klasser samt dyr i farve 1 og fedme 1 afregnes med 15 procent. For ikke andelshavere afregnes med henholdsvis 19, 22 og 12 procent. Noteringen gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3.

Hanegals merpris for for kvæg var 1. juni: 15 procent for ungtyre, stude samt for øvrige dyr i klasse U, R og O. Klasse P: 7 procent. Lam gives 20 procent merpris oven i konventionel notering. Prisen gælder for fedme 1-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 4 og 5.Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var primo juni: Byg: 230. Rug: 220. Ærter: 225. Triticale: 225. Havre: 220. Toastede soyabønner: 375. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.Æg
Hønen og Æggets notering for æg i uge 22: 1550 for kl. 1-4. Ab bedrift.
DANÆG's afregning for æg var i uge 22: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 22: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. ab bedrift. Prisen sænkes pr. 6. maj til 1630.

Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 22: kl. 0: 600, kl. 1: 1520, kl. 2-4: 1670, kl. 5-7: 600. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.

Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidraget var pr. 1. juni: 80 øre/kg.Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 22 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.
Kartofler: 8,00-10,00.. Gulerødder: 12,00-14,00. Løg: 14,00. Rødløg: 16,00. Rødbeder: 14,00. Pastinak: 20,00-25,00. Rodselleri: 16,00. Jordskokker: 25,00-30,00. Porrer: 30,00. Tomater, kl. I: 60,00. kl. II: 25,00. Agurker, kl. I: 10,00-12.00 kr./stk. Radiser: 10,00-12,00 kr./bdt. Persille: 12,00 kr./bdt. Krydderurter i potter: 15,00 kr./potte. Asparges: 100,00. Rabarber: 20,00-30,00. Spinat: 40,00-50,00. Hovedsalat: 10,00-12,00 kr./stk.