Oekologiske landbrugsnoteringer, august 1996
NOTERINGER

August 1996

HOVEDMENU
MARKEDSPLADSEN
TIDLIGERE NOTERINGER


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1 august: 10,50 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 6,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 10,25 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 5,75 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin pr. 1 august (76,00-86,00 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 9,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 5,00 kr. herunder ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.


Kvæg og lam
Økokød/Friland Foods afregning i uge 31 for slagtekreaturer og slagtelam i øre/kg:
Ungtyre 161-260 kgU: 2708-2806R: 2464-2635O: 2172-2379
Ungtyre 261-270 kgU: 2684-2782R: 2440-2611O: 2147-2355
Ungtyre 271-290 kgU: 2647-2745R: 2403-2574O: 2111-2318
Ungtyre 291-330 kgU: 2550-2647R: 2306-2477O: 2013-2220
Ungtyre 331-400 kgU: 2428-2525R: 2184-2355O: 1891-2098
StudeU: 2650-2750R: 2400-2575O: 2138-2313
KviekalveU: 2708-2806R: 2464-2635O: 2172-2379P: 1806-1967
Kvier 201-270 kgU: 2550-2647R: 2306-2477O: 2050-2220P: 1691-1852
Kvier over 270 kgU: 2489-2586R: 2245-2416O: 1989-2159P: 1633-1794
Unge køer over 200 kgR: 2163-2338O: 1900-2075P: 1507-1668
Ældre køer, 201-320 kgR: 2100-2275O: 1838-2013P: 1449-1610
Ældre køer, over 320 kgR: 2163-2338O: 1838-2075P: 1449-1610
Mindre køer, 151-200 kgR: 1975-2150O: 1713-1888P: 1334-1495
Mindre køer op til 150 kgR: 1850-2025O: 1588-1763P: 1219-1380
Lam, 15,1-25,0 kgU: 3188-3438R: 2813-3063O: 2125-2688P: 1380-1610
Lam 25,1-28,0 kgU: 2688-2938R: 2313-2563O: 1625-2188P: 920-1150
Lam 28,1-32,0 kgU: 2313-2563R: 1938-2188O: 1438-1813P: 1035-1208

Priserne gælder for andelshavere i Økokød. For tyre, ungtyre og kviekalve er der indregnet en merpris på 22 procent i forhold til konventionel notering. For øvrige klasser samt lam er der indregnet 25 procents merpris. Alle P-klasser samt dyr i farve 1 og fedme 1 afregnes med 15 procent. For ikke andelshavere afregnes med henholdsvis 19, 22 og 12 procent. Noteringen gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3. Bemærk: Frland Food/Økokød har indført en puljeordning (omtalt andetsteds på siden). Ordningen betyder, at ovennævnte priser principielt kun er gældende ved fuld afsætning.

Hanegals merpris for for kvæg var 1. august: 15 procent for ungtyre, stude samt for øvrige dyr i klasse U, R og O. Køer og kvier i klasse P: 7 procent. Lam gives 20 procent merpris oven i konventionel notering. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 29. juli: Byg: 230. Rug: 220. Ærter: 225. Triticale: 225. Havre: 220. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.Æg
Hønen og Æggets notering for æg i uge 31: 1550 for kl. 1-4. Ab bedrift.

DANÆG's afregning for æg var i uge 31: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 31: Kl. 1-4: 1630.

Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 31: kl. 0: 600, kl. 1-4: 1600, kl. 5: 600. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.

Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidraget var pr. 1. august: 80 øre.Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 31 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer. Kartofler: 10,00-12,00. Gulerødder: 12,00 kr./bdt. el.18,00. kr/kg. Løg: 10,00-15,00 kr./bdt. Rødløg: 12,00-15,00 kr./bdt. Rødbeder: 10,00-13,00 kr./bdt. Rodselleri (gamle): 16,00. Spidskål: 12,00-13,00 kr./stk. Hvidkål: 14,00 kr./stk. Rødkål: 14,00 kr./stk. Grønkål: 12,00 kr./stok. Broccoli: 40,00. Blomkål: 12,00 kr./stk. Majroer: 25,00. Tomater, kl. I: 28,00-35,00. kl. II: 25,00. Agurker, kl. I: 10,00-13.00 kr./stk. Hvidløg, friske: 4,00-7,00 kr./stk. Bønner: 40,00. Ærter: 40,00. Grøn Pebber: 50,00. Sølvbeder: 30,00. Radiser: 10,00 kr./bdt. Persille: 10,00-12,00 kr./bdt. Dild og purløg: 14,00 kr./bdt. Spinat: 40,00. Hovedsalat: 12,00 kr./stk. Iceberg: 15,00 kr./stk. Andre salater: 12,00-15,00 kr./stk. Ribs: 30,00. Solbær: 40,00. Stikkelsberg: 40,00. Jordbær: 30,00. Kirsebær: 60,00. Hindbær: 72,00-80,00.