Oekologiske landbrugsnoteringer, september 1996
NOTERINGER

September 1996
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1. september: 10,50 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 6,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 10,25 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 5,75 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegal Hanegal meddeler vedr. slagtesvine-noteringen: Der er i øjeblikket stor mangel på økologiske slagtesvin, hvilket kan føre til en helt urealistisk pris, såfremt markedets få opkøbere, begynder at overbyde hinanden for at få del i de relativt få grise. Dette vil kunne skade den i gangværende positive udvikling af markedet for økologisk svninekød og vil dermed også i sidste ende kunne skade producenterne. Hanegal har derfor besluttet indtil videre at følge Friland Foods notering på slagtesvin. Samtidig vil Hanegal opfordre Økokød til at arbejde videre med et tidligere fremsat forslag om at ændre Økokød til en egentlig brancheorganisation som på producenternes vegne vil kunne spille en væsentlig rolle i fastsættelsen af et realistisk prisniveau på økologiske slagtesvin (og smågrise).
Hanegal yder fortsat 4,00 kr. i merpris på ukastrerede hangrise og 35 procent merpris på søer.


Kvæg og lam
Økokød/Friland Foods Økokøds notering i uge 36 for slagtekreaturer og slagtelam i var for andelshavere i Økokød sat til en merpris på 25 procent i forhold til konventionel notering. For ikke andelshavere afregnes med 22 procent. Denne notering gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3.
Bemærk: Friland Food har indført en puljeordning. Pulje 1 består af dyr fra kl. O+ til E+. Pulje 2 består dyr fra kl. P- til O. Den forholdsmæssige merpris udregnes herefter for hver måned på basis af den økologiske afsætning.
Prisudregningen for august var ikke færdig ved redaktionens slutning.

Hanegals merpris for kvæg var 1. september: 15 procent for ungtyre, stude samt for øvrige dyr i klasse U, R og O. Køer og kvier i klasse P: 7 procent. Lam gives 22 procent merpris for dyr over 22 kg og 15 prc. for dyr på 15-21,9 kg.. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.Korn og foder
Høsten er i skrivende stund knap nok er i hus. Og grovvareselskaber og møller er fortsat i tvivl, om hvor store mængder korn, der kommer ind. Men flere selskaber har indvilliget i at give vejledende priser for opkøb af korn fra indeværende høst. Priserne opgives med forbehold for, at der kan ske løbende ændringer, afhængig af, hvordan høsten i Danmark - og i Tyskland - går.
Prisniveauet er opgivet af Carl Rasmussen og Skjern Å Andel:
Foderhvede: 185-188
Brødhvede: ca. 190
Byg: 180-185
Havre: 180-185
Grynhavre af god kvalitet giver tillæg.
Ærter: 185
Triticale: 185
Rapsfrø: 240
Rug: Købes normalt ikke.Grøntsager Biodanias vejledende priser var i uge 36: Kartofler: ca. 220. Gulerødder: 210-230. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
DANÆG's afregning for æg var i uge 36: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 36: Kl. 1-4: 1630.

Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 36: kl. 0: 600, kl. 1-4: 1600, kl. 5: 600. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.

Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidraget var pr. 1. september: 80 øre.Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 36 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.
Kartofler: 9,00. Aspargeskartofler: 18,00. Gulerødder: 12,00-14,00. Løg: 14,00-15,00 kr./bdt. Rødløg: 17,00-22,00 kr./bdt. Rødbeder: 12,00-13,00 kr. Persillerod: 15,00 kr./bdt. á 350 g. Bladselleri: 14,00 kr./stk. Porrer: 22,00-30,00. Spidskål: 10,00-13,00 kr./stk. Hvidkål: 14,00 kr./stk. Rødkål: 14,00 kr./stk. Grønkål: 14,00 kr./stok el. 20 kr./kg. Broccoli: 20,00-40,00. Blomkål: 10,00-16,00 kr./stk. Savoykål: 14,00 kr./stk. Tomater, kl. I: 28,00-30,00. kl. II: 20,00. Agurker, kl. I: 10,00-12.00 kr./stk. Hvidløg, friske: 5,00 kr./stk el. 120 kr./kg. Bønner: 40,00. Ærter: 50,00. Grøn Pebber: 6 kr./stk. el. 50,00 kr./kg. Persille: 10,00-12,00 kr./bdt. Dild og purløg: 14,00 kr./bdt. Hovedsalat: 10,00 kr./stk. Iceberg: 14,00 kr./stk. Andre salater: 12,00-14,00 kr./stk. Kålroer: 10,00. Blommer: 30,00-40,00. Squash: 8,00 kr./stk. el. 20,00 kr./kg.