Oekologiske landbrugsnoteringer, Oktober 1996
NOTERINGER

Oktober 1996
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1. oktober: 10,50 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 6,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 10,25 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 5,75 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin pr. 1. oktober(76,00-86,00 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 10,50 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 6,00 kr. Ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.


Kvæg og lam
Økokød/Friland Food udregner det økologiske tillæg udfra princippet om, at fuld afsætning giver en merpris på 25 procent, mens en ringere afsætning giver en forholdsmæssig lavere merpris. For ikke-andelshavere er den højeste merpris 3 procent lavere. Noteringen gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3.
For Pulje 1 (klasse O+ til E+) var den økologiske afsætning i august på 88,16 procent, hvilket giver en samlet merpris på 22,04 procent oveni konventionel notering. Pulje 2 (klasse P- til O) havde i august en noget lavere afsætning på 50,8 procent, hvilket gav en merpris på 12,7 procent oveni konventionel notering.
Puljeudregningen for september var ikke udregnet ved redaktionens slutning. Fra 1. oktober ændres puljerne, pulje 1 omfatter kl. O til E+ og pulje 2 omfatter klasse P- til O-.

NV OX’s merpris for økologisk kvæg var i uge 40: P-klasserne: 5 procent. Kl. O- til E+: 20 procent, dog kan der opnås 25 procent merpris ved levering af kvier og unge køer 201-208 kg i kl. O eller højere.

Hanegals merpris for kvæg var 1. oktober: 15 procent for ungtyre, stude samt for øvrige dyr i klasse U, R og O. Køer og kvier i klasse P: 7 procent. Lam gives 22 procent merpris for dyr over 22 kg og 15 prc. for dyr på 15-21,9 kg.. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.Korn og foder
Der er ingen korn-notering for oktober.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 40: Kartofler: ca. 210. Gulerødder: 210-230. Løg: 300-350. Rødbeder: ca. 250. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
DANÆG's afregning for æg var i uge 40: Kl. 1-4: 1630. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 40: kl. 0: 600, kl. 1-4: 1620, kl. 5: 600. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 40: Kl. 1-4: 1630. Ab bedrift.

Hønen og Æggets notering for æg i uge 40: 1550 for kl. 1-4. Ab bedrift.

Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidraget var pr. 1. oktober: 80 øre.Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 36 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer. Kartofler: 8,00. Aspargeskartofler: 20,00. Gulerødder: 10,00-12,00. Løg: 14,00. Rødløg: 17,00-24,00. Rødbeder: 10,00-12,00 kr. Persillerod: 20,00-34,00. Pastinak: 20,00-24,00. Rodselleri: 15,00-16,00. Porrer: 20,00-25,00. Hvidkål: 10,00-15,00 kr./stk. Rødkål: 10,00-15,00 kr./stk. Grønkål: 14,00 kr./stok el. 20 kr./kg. Rosenkål: 14,00 kr./stok el. 20 kr./kg. Broccoli: 40,00. Kinakål: 18,00. Blomkål: 18,00 kr./stk. Tomater, kl. I: 30,00-34,00. kl. II: 26,00. Agurker, kl. I: 8,00-13.00 kr./stk. Hvidløg: 100,00. Bønner: 48,00. Grøn Peber: 50,00. Persille: 8,00-10,00 kr./bdt. Iceberg: 14,00 kr./stk. Andre salater: 12,00 kr./stk. Hokkaido: 20,00 kr./kg. Æbler: 20,00-25,00. Pærer: 30,00.