Oekologiske landbrugsnoteringer, december 1996
NOTERINGER

December 1996
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1. december: 10,00 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 72-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 5,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 9,00 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 4,00 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1995: 0,80 kr/kg.

Hanegals og Den Rene Vares notering for økologiske svin pr. 1. december (72,0-88,9 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 10,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 5,50 kr. Ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.


Kvæg og lam
Økokød/Friland Foods afregnede i november med følgende priser:
Ungtyre 161-260 kg U: 2509-2569 R: 2377-2473 O: 1905-2317
Ungtyre 261-270 kg U: 2485-2545 R: 2353-2449 O: 1884-2293
Ungtyre 271-290 kg U: 2449-2509 R: 2317-2413 O: 1852-2257
Ungtyre 291-330 kg U: 2353-2413 R: 2221-2317 O: 1768-2161
Ungtyre 331-400 kg U: 2233-2293 R: 2101-2197 O: 1663-2041
Stude U: 2257-2341 R: 2089-2209 O: 1621-2017
Kviekalve over 160 kg U: 2509-2569 R: 2377-2473 O: 1905-2317 P: 1610-1800
Kvier 181-270 kg U: 2221-2305 R: 2053-2173 O: 1589-1981 P: 1295-1505
Kvier over 270 kg U: 2161-2245 R: 1993-2113 O: 1537-1921 P: 1242-1452
Unge køer over 200 kg R: 1861-1981 O: 1421-1789 P: 1126-1337
Ældre køer, 201-320 kg R: 1801-1921 O: 1368-1729 P: 1074-1284
Ældre køer, over 320 kg R: 1861-1981 O: 1368-1789 P: 1074-1284
Mindre køer, 151-200 kg R: 1681-1801 O: 1263-1609 P: 968-1179
Mindre køer op til 151 kg R: 1561-1681 O: 1158-1489 P: 863-1074
Lam, 15,1-25,0 kg U: 2940-3180 R: 2520-2820 O: 1680-2340 P: 1140-1380
Lam 25,1-28,0 kg U: 2700-2940 R: 2280-2580 O: 1440-2100 P: 900-1140
Lam 28,1-32,0 kg U: 1980-2220 R: 1560-1860 O: 900-1380 P: 660-840
For ikke-andelshavere er den højeste merpris 3 procent lavere. Noteringen er vejledende og gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3. Der udregnes særskilt tillæg for to puljer: Pulje 1 (klasse O til E+) opnåede i oktober 20,05 prc. tillæg. Pulje 2 (klasse P- til O- samt fedme og farve 1 og 5) opnåede 5,25 prc. tillæg Priserne er udregnet på grundlag af dette og med udgangspunkt i én uges konventionel notering. Lam opnår 20 prc. merpris.


NV OX’s merpris for økologisk kvæg var i uge 48: P-klasserne: 0 procent. Kl. O- til O+: 15 procent. Kl. R- og højere: 25 procent.

Hanegal merpris for kvæg var 1. december: 15 procent for ungtyre, stude samt for øvrige dyr i klasse U, R og O. Køer og kvier i klasse P: 7 procent. Lam gives 22 procent merpris for dyr over 22 kg og 15 prc. for dyr på 15-21,9 kg. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.
Den Rene Vares merpris for kvæg var i uge 49: kl. P- og P: 3 procent. Kl. P+: 8 procent. Kl. O- og højere: 20 procent. Kvier i kl. O og højere kan opnå 25 procent.


Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. december: Byg: 213. Hvede: 215. Rug: 190. Havre: 215. Ærter: 215. Triticale: 202. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 49: Kartofler: ca. 250. Gulerødder: 200-250. Løg: 300-350. Rødbeder: 175-225. Rødkål: ca. 400. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
DANÆG's afregning for æg var i uge 49: Kl. 1-4: 1665. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Dueholm opgiver følgende pris for køb af æg i uge 49: kl. 0: 600, kl. 1-4: 1620, kl. 5: 600. Øvrige æg efter aftale. Leveret til pakkeri.

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 49: Kl. 1-4: 1665. Ab bedrift.

Hønen og Æggets notering for æg i uge 49: 1585 for kl. 1-4. Ab bedrift.


Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG. Ægbidraget er ikke fratrukket i noteringen. Bidraget var pr. 1. december: 80 øre.Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 49 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer. Kartofler: 7,00-8,00. Gulerødder: 10,00. Løg: 12,00-14,00. Rødløg: 17,00-20,00. Skalotteløg: 40,00. Rødbeder: 10,00. Persillerod: 20,00-30,00. Pastinak: 20,00-24,00. Rodselleri: 15,00-16,00. Porrer: 20,00-24,00. Hvidkål: 8,00-11,00. Rødkål: 10,00-12,00. Grønkål: 14,00 kr./stok el. 20 kr./kg. Rosenkål: 14,00 kr./stok el. 36,00 kr./kg. Savoykål: 14,00. Salater: 14,00 kr./stk. Hokkaido: 15,00-20,00 kr./kg. Kinakål: 17,00 kr./stk. Kålrabi: 10,00-12,00. Æbler: 20,00-25,00. Pærer: 30,00. Ræddiker: 16,00. Sølvbeder: 25,00.