Oekologiske landbrugsnoteringer, januar 1997
NOTERINGER

Januar 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1. januar: 10,00 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 74-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 5,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 9,00 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 4,00 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1996: 0,80 (0,65) kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin pr. 1. januar (72,0-88,9 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 10,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 5,50 kr. Ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering.


Kvæg og lam
Ved redaktionens slutning havde Økokød/Friland Foods endnu ikke opgjort afregningspuljerne for december.
Noteringen er vejledende og gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3. Puljesystemet bygger på, at der ved fuld afsætning ydes 25 procents tillæg til Dane Beefs notering. Men der udregnes særskilt tillæg for to puljer: Pulje 1 (klasse O til E+) opnåede i november 20,05 prc. tillæg. Pulje 2 (klasse P- til O- samt fedme og farve 1 og 5) opnåede i november 5,25 prc. tillæg. Lam opnår altid 20 prc. merpris.Hanegals merpris for kvæg var 1. januar: 20 procent for ungtyre, stude. Tyre og køer i klasse U, R og O, fedme 2-3: 15 procent. Kvier i klasse U, R og O: 25 procent. Alle kreaturer i klasse P, fedme 2-3: 7 procent. Lam gives 22 procent merpris for dyr over 22 kg og 15 prc. for dyr på 15-21,9 kg. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.
For ikke-andelshavere er den højeste merpris 3 procent lavere. Noteringen gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3. Der udregnes særskilt tillæg for to puljer: Pulje 1 (klasse O+ til E+) opnåede i oktober 20,1 prc. tillæg. Pulje 2 (klasse P- til O) opnåede 8,5 prc. tillæg Priserne er udregnet på grundlag af dette. Lam opnår 20 prc. merpris.Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. januar: Byg: 205. Hvede: 212. Rug: 185. Havre: 212. Ærter: 215. Triticale: 200. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 49: Kartofler: ca. 250. Gulerødder: 200-250. Løg: 300-350. Rødbeder: 175-225. Rødkål: ca. 400. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
DANÆG's afregning for æg var i uge 1: Kl. 1-4: 1665. Øvrige klasser samt knækæg efter aftale. Ab bedrift.

Dueholm har suspenderet sin notering som følge af de ændringer der sker i afregningsformen i januar (se artikel andetsteds på siden).

Farm-Ægs afregning for æg var i uge 1: Kl. 1-4: 1665. Ab bedrift.

Hønen og Æggets notering for æg i uge 1: 1585 for kl. 1-4. Ab bedrift.

Alle ægpriser er angivet i øre/kg. Der betales ægbidrag for æg, leveret til Farm-Æg og DANÆG.


Torvepriser
Torvepriser på danske grøntsager benyttet i uge 49 på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer. Kartofler: 7,00-8,00. Aspargeskartofler: 20,00. Gulerødder: 10,00-12,00. Løg: 14,00. Rødløg: 17,00-20,00. Skalotteløg: 42,00. Rødbeder: 10,00-12,00. Persillerod: 20,00-30,00. Pastinak: 20,00-22,00. Rodselleri: 15,00-16,00. Porrer: 28,00. Hvidkål: 8,00-11,00. Rødkål: 10,00-12,00. Grønkål: 12,00 kr./stok el. 20 kr./kg. Rosenkål: 14,00 kr./stok el. 30,00 kr./kg. Savoykål: 15,00. kr./stk. Endiviesalat: 10,00 kr./stk. Hokkaido: 15,00-20,00 kr./kg. Kålrabi: 10,00 kr./stk. Æbler: 20,00-25,00. Ræddiker: 16,00-22,00. Majroer: 22,00. Persille: 6,00-10,00 kr/bdt. Hvidløg: 100,00.