Oekologiske landbrugsnoteringer, februar 1997
NOTERINGER

Februar 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var d. 1. februar: 10,00 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 74-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 5,00 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 9,00 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 4,00 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1996: 0,80 (0,65) kr/kg.

Hanegals notering for økologiske svin pr. 1. februar (72,0-88,9 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 10,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise: 5,50 kr. Ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering

Den Rene Vare notering for svin var pr. 1. februar: 9,50 for godkendte grise. Iøvrigt samme vilkår som Hanegal.

Kvæg og lam
Af tekniske årsager bringes Friland Foods notering ikke i denne måned. Noteringen bygger på et puljesystem, hvor der ydes 25 procents tillæg ved fuld afsætning. Med dette udgangspunkt beregnes merprisen særskilt for to puljer. Pulje 1 (klasse O til E+) opnåede i november 20,05 prc. tillæg. Pulje 2 (klasse P- til O- samt fedme og farve 1 og 5) opnåede i november 5,25 prc. tillæg. Lam opnår altid 20 prc. merpris.

Hanegal merpris for kvæg var 1. februar: 20 procent for ungtyre, stude. Tyre og køer i klasse U, R og O, fedme 2-3: 15 procent. Kvier i klasse U, R og O: 25 procent. Alle kreaturer i klasse P, fedme 2-3: 7 procent. Lam gives 22 procent merpris for dyr over 22 kg og 15 prc. for dyr på 15-21,9 kg. Prisen gælder for fedme 2-3. Der gives ikke økotillæg for fedme 1,4 og 5.

NV OX’s merpris for økologisk kvæg var i uge 6: P-klasserne: 0 procent. Kl. O- til O+: 15 procent. Kl. R- og højere: 25 procent.

Den Rene Vares merpris for kvæg var 1. februar. Kvier i kl. O og højere: 25 prc. Øvrige dyr i kl. O- og højere: 20 prc. Kl. P+: 8 prc. Kl. P: 3 prc. Dyr i kl. P- og fedme 4 og 5 afregnes ikke med merpris.Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. februar: Byg: 205. Hvede: 212. Rug: 185. Havre: 212. Ærter: 215. Triticale: 200. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 6: Kartofler: ca. 250. Gulerødder: 240-275. Løg: 300-350. Rødbeder: 175-225. Rødkål: ca. 400. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
Alle ægnoteringer er annulleret. Pakkerierne ønsker ikke at offentliggøre noteringer for hverken for økologiske eller konventionelle æg. De selvstændige økologiske pakkerier overvejer deres stilling.


Torvepriser
Af tekniske årsager er torvepriserne ikke opdateret i denne måned.