Oekologiske landbrugsnoteringer, marts 1997
NOTERINGER

Marts 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg og lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende sammen med Økologisk Markedsorientering i månedsmagasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var i uge 9: 9,00 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 74-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 4,50 kr. over konventionel notering. Ikke-andelshavere afregnes med 8,00 kr. for svin indenfor kvalitetskravene og 3,50 kr. for øvrige grise. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1996: 0,80 (0,65) kr/kg.

Hanegals og Dene Rene Vares notering for økologiske svin pr. 1. marts, gruppe I (70,0-90,0 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 9,00 kr. over konventionel notering. Øvrige grise, gruppe II: 5,00 kr. Ukastrerede hangrise: 4,00 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering


Kvæg og lam
Friland Food afregnede i marts med følgende priser:
Ungtyre 161-260 kgU: 2535-2596R: 2402-2499O: 1950-2341
Ungtyre 261-270 kgU: 2511-2572R: 2377-2475O: 1929-2317
Ungtyre 271-290 kgU: 2475-2535R: 2341-2438O: 1896-2280
Ungtyre 291-330 kgU: 2377-2438R: 2244-2341O: 1810-2183
Ungtyre 331-400 kgU: 2256-2317R: 2123-2220O: 1702-2062
StudeU: 2280-2365R: 2111-2232O: 1659-2038
Kviekalve over 160 kgU: 2535-2596R: 2402-2499O: 1950-2341P: 1649-1843
Kvier 181-270 kgU: 2244-2329R: 2074-2196O: 1627-2001P: 1325-1541
Kvier over 270 kgU: 2183-2268R: 2014-2135O: 1573-1941P: 1271-1487
Unge køer over 200 kgR: 1880-2001O: 1455-1807P: 1153-1368
Ældre køer, 201-320 kgR: 1820-1941O: 1401-1747P: 1099-1315
Ældre køer, over 320 kgR: 1880-2001O: 1401-1807P: 1099-1315
Mindre køer, 151-200 kgR: 1698-1820O: 1293-1625P: 991-1207
Mindre køer op til 151 kgR: 1577-1698O: 1185-1504P: 884-1099
Lam, 15,1-25,0 kgU: 2940-3180R: 2520-2820O: 1680-2340P: 1140-1380
Lam 25,1-28,0 kgU: 2700-2940R: 2280-2580O: 1440-2100P: 900-1140
Lam 28,1-32,0 kgU: 1980-2220R: 1560-1860O: 900-1380P: 660-840
For ikke-andelshavere er den højeste merpris 3 procent lavere. Noteringen er vejledende og gælder for kroppe i fedme 2 og 3 samt farve 3. Der udregnes særskilt tillæg for to puljer: Pulje 1 (klasse O til E+) opnåede i februar 21,3 prc. tillæg. Pulje 2 (klasse P- til O- samt fedme og farve 1 og 5) opnåede 7,75 prc. tillæg Priserne er udregnet på grundlag af dette og med udgangspunkt i én uges konventionel notering. Lam opnår 20 prc. merpris. Pujeopdelingen ændredes pr. 1. marts.

Stude og kvier er ikke medtaget i noteringen, idet de fra 1. marts har en selvstændig notering. Priserne gælder for kl. O- og højere, fedme 2-4, farve 2-4, alder min. 18 måneder:
E+2780 E2720 E-2660 U+2600 U2540 U-2480 R+2420 R2360 R-2300 O+2240 O-2180 O-2060

Hanegal og Den Rene Vares merpris for kvæg var 10. marts: Kvier, ungtyre og stude i kl. O-E, fedme 3: 22 prc. fedme: 2+4: 18 prc. Tyre og køer i klasse O-E, fedme 3: 18 prc, fedme 2+4: 15 prc. Alle kreaturer, kl. P: 10 prc. Lam, over 22 kg: 20 prc. 15-21,9 kg: 1 prc. Der gives ikke økotillæg for kvæg i fedme 1 og 5.

NV OX’s merpris for økologisk kvæg var i uge 9: P-klasserne: 0 procent. Kl. O- til O+: 15 procent. Kl. R- og højere: 25 procent.Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. marts: Byg: 199. Hvede: 199. Rug: 185. Havre: 199. Triticale: 199. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 10: Kartofler: ca. 250. Gulerødder (pæne): 300-350. Løg: 300-350. Rødbeder: 150-250 (lav eksportpris). Rødkål: ca. 400. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
Ægpakkeriet Dueholm giver i marts sine leverandører 16,20 kr./kg for æg i størrelsen 53g - 75g. Øvrige æg afregnes efter aftale. Prisen gælder æg leveret til pakkeri.
Alle øvrige pakkerier har besluttet at holde noteringerne - både økologiske og konventionelle - hemmelige


Torvepriser
I uge 10 var priserne på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg: Kartofler: 8,00. Aspargeskartofler: 20,00. Gulerødder: 10,00-12,00. Løg: 12,00. Rødløg: 17,00-20,00. Rødbeder: 10,00-12,00. Persillerod: 20,00-26,00. Pastinak: 20,00-24,00. Rodselleri: 15,00-16,00. Jordskokker: 25,00-30,00. Skorzonerrødder: 40,00. Porrer: 30,00. Hvidkål: 8,00-12,00. Rødkål: 10,00-12,00. Grønkål: 20 kr./kg. Rosenkål: 30,00 kr./kg. Diverse salat: 20,00 kr./stk. Kålrabi: 10,00 kr./stk. Æbler: 20,00-25,00. Ræddiker: 22,00. Persille: 10,00 kr/bdt. Østershatte: 160,00.. Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.