Oekologiske landbrugsnoteringer, april 1997
NOTERINGER

April 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg
Lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende i 14-dages magasinet Økologisk Jordbrug.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Foods afregningspris for svin var i uge 16: 8,25 kr. over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 74-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 3,75 kr. over konventionel notering. Der modtages ikke svin fra ikke-andelshavere. Der ydes konventionel efterbetaling fra Vestjyske Slagterier. Den var for 1996: 0,80 (0,65) kr/kg.

Hanegals og Dene Rene Vares notering for økologiske svin var i uge 16, gruppe I (70,0-90,0 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 8,25 kr. over konventionel notering. Øvrige grise, gruppe II: 3,75 kr. Søer afregnes med 35 procent over konventionel notering


Kvæg
Friland Food afregnede i marts med følgende priser:
Ungtyre 161-260 kg
U: 2575-2636 (23 %)
R: 2439-2538 (23 %)
O: 2230-2378 (23 %)

Ungtyre 261-270 kg
U: 2550-2612 (23 %)
R: 2415-2513 (23 %)
O: 2205-2353 (23 %)

Ungtyre 271-290 kg
U: 2513-2575 (23 %)
R: 2378-2476 (23 %)
O: 2168-2316 (23 %)

Ungtyre 291-330 kg
U: 2415-2476 (23 %)
R: 2279-2378 (23 %)

Ungtyre 331-400 kg
U: 2292-2353 (23 %)
R: 2156-2255 (23 %)
O: 1947-2094 (23 %)
O: 2070-2218 (23 %)
Stude
U: 2480-2600 (32%-33%)
R: 2300-2420 (32%)
O: 2060-2240 (33%-34%)

Kviekalve over 160 kg
U: 2575-2636 (23 %)
R: 2439-2538 (23 %)
O: 2230-2378 (23 %)
P: 1626-1817 (6 %)

Kvier 181-270 kg
U: 2480-2600 (28%-30%)
R: 2300-2420 (28%-29%)
O: 2060-2240 (30%-33%)
P: 1328-1541 (6 %)

Kvier over 270 kg
U: 2480-2600 (32%-33%)
R: 2300-2420 (32%-33%)
O: 2060-2240 (34%-37%)
P: 1275-1488 (6 %)

Unge køer over 200 kg
R: 1778-1899 (10 %)
O: 1526-1712 (10 %)
P: 1158-1371 (6 %)
Ældre køer, 201-320 kg
R: 1723-1844 (10 %)
O: 1471-1657 (10 %)
P: 1105-1318 (6 %)

Ældre køer, over 320 kg
R: 1778-1899 (10 %)
O: 1471-1712 (10 %)
P: 1105-1318 (6 %)

Mindre køer, 151-200 kg
R: 1613-1734 (10 %)
O: 1361-1547 (10 %)
P: 999-1211 (6 %)

Mindre køer op til 151 kg
R: 1504-1624 (10 %)
O: 1251-1438 (10 %)
P: 893-1105 (6 %)

Friland Foods notering udregnes - for de fleste typer kvæg - med udgangspunkt i en idéel merpris på 25 procent over konventionel notering. Udfra afsætningen udregnes den aktuelle merpris, fordelt på tre puljer. For stude og kvier gives fast pris, der er uafhængig af den konventionelle notering. Ovenstående notering er udregnet på dette grundlag. Tallene angiver prisen i kr./kg. Tallene i parantes angiver den procentvise merpris i forhold til konventionel notering.

Hanegal og Den Rene Vares mmerpris for kvæg var i uge 17: Kvier, ungtyre og stude i kl. O-E, fedme 3: 22 prc. fedme: 2+4: 18 prc. Tyre og køer i klasse O-E, fedme 3: 18 prc, fedme 2+4: 15 prc. Alle kreaturer, kl. P, fedme 3: 10 prc, fedme 2+4: 5 prc. Der gives ikke økotillæg for kvæg i fedme 1 og 5.

NV OX’s merpris fra uge 16: 15 procent for alle kreaturer af spisekvalitet (normalt defineret som mindst fedme 2)Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. marts: Byg: 199. Hvede: 199. Rug: 185. Havre: 199. Triticale: 199. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Lam
Friland Foods merpris for lam var i uge 17:
Lam, 15,1-25,0 kg
U: 3720-3960
R: 3300-3600
O: 2460-3120
P: 1920-2160

Lam 25,1-28,0 kg
U: 2700-2940
R: 2280-2580
O: 1440-2100
P: 900-1140

Lam 28,1-32,0 kg
U: 1980-2220
R: 1560-1860
O: 900-1380
P: 660-840

Priserne er udregnet på grundlag af en merpris på 20 procent i forhold til konventionel notering. Priserne gælder for dyr i fedme 2-3 og farve 1-3 og er angivet i øre/kg.

Hanegal og Den Rene Vares for lam var 17. april: Over 22 kg: 20 prc. 15-21,9 kg: 15 procent over konventionel notering.
Korn og foder
Skjern Å Andels vvejledende salgspriser var 1. april: Byg: 199. Hvede: 199. Rug: 185. Havre: 199. Triticale: 199. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst. Lokalt leveret.


Grøntsager
Biodanias vejledende priser var i uge 14: Kartofler: ca. 250. Rødbeder: 150-250 (lav eksportpris). Rødkål: ca. 400. Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til køber.


Æg
Ægpakkeriet Dueholm gav i april sine leverandører 16,20 kr./kg for æg i størrelsen 53g - 75g. Øvrige æg afregnes efter aftale. Prisen gælder æg leveret til pakkeri.
Alle øvrige pakkerier har besluttet at holde noteringerne - både økologiske og konventionelle - hemmelige


Torvepriser
I uge 14 var priserne på torve og vareture i Valby, Ballerup og Aalborg: Kartofler: 7,00-8,00. Aspargeskartofler: 20,00. Gulerødder: 12,00. Løg: 12,00-14,00. Rødløg: 14,00-17,00. Rødbeder: 10,00. Persillerod: 20,00-24,00. Pastinak: 20,00-24,00. Rodselleri: 16,00. Jordskokker: 25,00-30,00. Skorzonerrødder: 40,00. Porrer: Pæne: 28,00- 30,00, mindre pæne: 20,00. Hvidkål: 8,00-10,00. Rødkål: 10,00. Grønkål: 24 kr./kg el. 3,00-7,00 kr./stok. Rosenkål: 30,00 kr./kg. Diverse salat: 12,00 kr./stk. Agurker: 15,00 kr./stk. Ræddiker: 20,00. Persille: 12,00 kr/bdt.
Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.