Oekologiske landbrugsnoteringer, maj 1997
Noteringer

Maj 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg
Lam
Korn og foder
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende i 14-dages magasinet Økologisk Jordbrug. Udvalgte noteringer bringes desuden i Landsbladet, Landbrugsmagasinet og Morgenavisen Jyllands-Posten.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Food, Jebjerg, afregnede i uge 19 for økologiske svin: 8,25 kr. (58,5 %) over konventionel notering. Prisen gælder for svin på 74-88,9 kg, en kødprocent over 55 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise afregnes med 3,75 kr. (26,5 %) over konventionel notering.

Hanegal Økologisk Kød, Voel, afregnede i uge 19 for økologiske svin: Gruppe I (70,0-90,0 kg, ufarvede, under 22 mm kamspæk): 8,25 kr. (58,5 %) over konventionel notering. Øvrige grise, gruppe II: 3,75 kr. (26,5 %). Søer afregnes med 25 procent over konventionel notering


Kvæg
Friland Foods notering for økologiske kvier og stude var i april:
Ungtyre 161-260 kg
U: 2539-2600 (21 %)
R: 2406-2503 (22 %)
O: 2199-2345 (22 %)

Ungtyre 261-270 kg
U: 2515-2576 (22 %)
R: 2381-2479 (22 %)
O: 2175-2321 (21 %)

Ungtyre 271-290 kg
U: 2479-2539 (21 %)
R: 2345-2442 (22 %)
O: 2138-2284 (22 %)

Ungtyre 291-330 kg
U: 2381-2442 (22 %)
R: 2248-2345 (22 %)
O: 2041-2187 (22 %)

Ungtyre 331-400 kg
U: 2260-2321 (22 %)
R: 2126-2223 (22 %)
O: 1920-2066 (22 %)

Stude
U: 2480-2600 (31%-32%)
R: 2300-2420 (30%-31%)
O: 2060-2240 (32%-32%)

Kviekalve over 160 kg
U: 2539-2600 (21 %)
R: 2406-2503 (22 %)
O: 2199-2345 (22 %)
P: 1687-1885 (10 %)

Kvier 181-270 kg
U: 2480-2600 (27%-29% )
R: 2300-2420 (27%-28% )
O: 2060-2240 (29%-31%)
P: 1400-1621 (10 %)

Kvier over 270 kg
U: 2480-2600 (31%-32%)
R: 2300-2420 (30%-31%)
O: 2060-2240 (33%-36%)
P: 1345-1566 (10 %)

Unge køer over 200 kg
R: 1891-2018 (15 %)
O: 1626-1822 (15 %)
P: 1224-1444 (10 %)

Ældre køer, 201-320 kg
R: 1833-1960 (15 %)
O: 1568-1764 (15 %)
P: 1169-1389 (10 %)

Ældre køer, over 320 kg
R: 1891-2018 (15 %)
O: 1568-1822 (15 %)
P: 1169-1389 (10 %)

Mindre køer, 151-200 kg
R: 1718-1845 (15 %)
O: 1453-1649 (15 %)
P: 1058-1279 (10 %)

Mindre køer op til 151 kg
R: 1603-1730 (15 %)
O: 1337-1533 (15 %)
P: 948-1169 (10 %)
Friland Foods notering udregnes - for de fleste typer kvæg - med udgangspunkt i en idéel merpris på 25 procent over konventionel notering. Udfra afsætningen udregnes den aktuelle merpris, fordelt på tre puljer. For stude og kvier gives fast pris, der er uafhængig af den konventionelle notering. Ovenstående notering er udregnet på dette grundlag. Tallene angiver prisen i kr./kg. Tallene i parantes angiver den procentvise merpris i forhold til konventionel notering.

Hanegal, Voel, gav i uge 18 følgende merpris for økologisk kvæg: Kvier, ungtyre og stude i kl. O-E, fedme 3: 22 prc. fedme: 2+4: 18 prc. Tyre og køer i klasse O-E, fedme 3: 18 prc, fedme 2+4: 15 prc. Alle kreaturer, kl. P, fedme 3: 10 prc, fedme 2+4: 5 prc. Der gives ikke økotillæg for kvæg i fedme 1 og 5.

NV OX’s merpris for økologisk kvæg i uge 18: 15 procent for alle kreaturer af spisekvalitet (normalt defineret som mindst fedme 2)Korn og foder
Skjern Å Andels vejledende salgspriser var 1. marts: Byg: 199. Hvede: 199. Rug: 185. Havre: 199. Triticale: 199. Priserne er fritblivende og angivet i kr./Hkg ved 6 tons løst.


Lam
Friland Foods afregningspris for økologiske slagtelam var i uge 18:
Lam, 15,1-25,0 kg
U: 3720-3960
R: 3300-3600
O: 2460-3120
P: 1920-2160

Lam 25,1-28,0 kg
U: 2700-2940
R: 2280-2580
O: 1440-2100
P: 900-1140

Lam 28,1-32,0 kg
U: 1980-2220
R: 1560-1860
O: 900-1380
P: 660-840

Priserne er udregnet på grundlag af en merpris på 20 procent i forhold til konventionel notering. Priserne gælder for dyr i fedme 2-3 og farve 1-3 og er angivet i øre/kg.

Hanegal Økologisk Kød, Voel, afregnede i uge 18 sine økologiske leverandører for slagtelam: Over 22 kg: 20 prc. 15-21,9 kg: 15 procent over konventionel notering.


Grøntsager
Biodania, Københavns Grønttorv, opgiver i uge 19 følgende priser for økologiske varer uge 19: Kartofler: 225-250. Rødbeder: ca. 200.

Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til pakkeri.


Æg
Ægpakkeriet Dueholm, Hovedgård, giver i maj sine leverandører 16,20 kr./kg for økologiske æg i størrelsen 53g - 75g. Øvrige æg afregnes efter aftale. Prisen gælder æg leveret til pakkeri.
Alle øvrige pakkerier har besluttet at holde noteringerne - både økologiske og konventionelle - hemmelige


Torvepriser
I uge 19 var priserne på torve og vareture i Valby og Ballerup:

Kartofler: 8,00. Gulerødder: 10,00. Rødbeder: 10,00. Persillerod: 20,00. Pastinak: 20,00. Rodselleri: 16,00. Jordskokker: 25,00. Kålroer: 10,00 kr./stk. Porrer: 30,00. Hvidkål: 8,00. Rødkål: 10,00. Grønkål: 5,00 kr./stok. Agurker: 8,00 kr./stk. Persille: 10,00 kr/bdt. Radisser: 10,00 kr./bdt. Purløg: 14,00 kr./bdt. Dild: 12,00 kr./bdt.
Med mindre andet er angivet, er højeste og mindste pris opgivet i kr./kg incl. moms, ved salg af ét kg dansk producerede varer.
<