Oekologiske landbrugsnoteringer, november 1997
Noteringer

November 1997
ØkoWeb DK
Markedspladsen
Tidligere noteringer


Svin
Kvæg
Lam
Grønsager
Æg
Torvepriser


Noteringerne er primært rettet mod jordbrugere, der herigennem kan få indtryk af, hvilke priser varerne handles til, når de leveres til grossister.

Bortset fra torvepriserne siger noteringerne intet om, hvor meget butikker - eller forbrugere - skal give for varen.

Alle priser - bortset fra torvepriserne - er excl. moms.
Noteringerne er vejledende. ØkoWeb Danmark påtager sig intet ansvar for fejl eller ændringer.

Noteringerne bringes løbende i 14-dages magasinet Økologisk Jordbrug. Udvalgte noteringer bringes desuden i Landsbladet, Landbrugsmagasinet og Morgenavisen Jyllands-Posten.

Noteringerne produceres af Beagle for Økologisk Landscenter med støtte af de statslige støttemidler til fremme af økologisk jordbrug, administreret af Strukturdirektoratet

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til Beagle, tlf. 86 12 77 66


Svin
Økokød/Friland Food, Jebjerg, afregner i uge 45 for økologiske svin: 18,40 kr./kg (69 prc. merpris) for svin på 74-85,9 kg. 86,0-89,9 kg: 17,40 kr./kg. Priserne gives til grise med en kødprocent over 56 samt kamspæk på højst 22 mm. Øvrige grise: 12,90 kr./kg.

Hanegal Økologisk Kød, Voel, opgiver for uge 45 en basisnotering for økologiske svin på 18,50 kr./kg for svin fra 80,0 - 84,9 kg. Vægtfradrag: 75,00 - 79,9 kg samt 85,0 - 89,9 kg: - 0,10 kr./kg. 71,0-74,9 samt 90,0-93,9 kg: -0,30 kr./kg. Grise fra 70,0-70,9 kg samt 94,0-94,9 kg afregnes med 16,50 kr./kg. Øvrige grise afregnes med 14,50 kr./kg. Søer dog 11,50 kr./kg


Kvæg
Friland Foods notering for økologiske kvier og stude var i september:
Ungtyre 161-260 kg
U: 2575-2638 (25 prc.)
R: 2438-2538 (25 prc.)
O: 2200-2350 (25 prc.)

Ungtyre 261-270 kg
U: 2550-2613 (25 prc.)
R: 2413-2513 (25 prc.)
O: 2175-2325 (25 prc.)

Ungtyre 271-290 kg
U: 2513-2575 (25 prc.)
R: 2375-2475 (25 prc.)
O: 2138-2288 (25 prc.)

Ungtyre 291-330 kg
U: 2413-2475 (25 prc.)
R: 2275-2375 (25 prc.)
O: 2038-2188 (25 prc.)

Ungtyre 331-400 kg
U: 2288-2350 (25 prc.)
R: 2150-2250 (25 prc.)
O: 1913-2063 (25 prc.)

Stude
U: 2480-2600 (30-31 prc.)
R: 2300-2420 (29-30 prc.)
O: 2060-2240 (31-32 prc.)

Kviekalve over 160 kg
U: 2575-2638 (25 prc.)
R: 2438-2538 (25 prc.)
O: 2200-2350 (25 prc.)
P: 1690-1895 (14 prc.)

Kvier 181-270 kg
U: 2480-2600 (26-27 prc.)
R: 2300-2420 (25-26 prc.)
O: 2060-2240 (26-30 prc.)
P: 1461-1690 (14 prc.)
Kvier over 270 kg
U: 2480-2600 (29-31 prc.)
R: 2300-2420 (29-30 prc.)
O: 2060-2240 (29-34 prc.)
P: 1404-1632 (14 prc.)

Unge køer over 200 kg
R: 2099-2234 (23 prc.)
O: 1743-2050 (23 prc.)
P: 1279-1507 (14 prc.)

Ældre køer, over 320 kg
R: 2099-2234 (23 prc.)
O: 1682-2050 (23 prc.)
P: 1222-1450 (14 prc.)

Ældre køer, 201-320 kg
R: 1976-2111 (23 prc.)
O: 1682-1927 (23 prc.)
P: 1222-1450 (14 prc.)

Mindre køer, 151-200 kg
R: 1854-1989 (23 prc.)
O: 1559-1804 (23 prc.)
P: 1107-1336 (14 prc.)

Mindre køer op til 151 kg
R: 1731-1866 (23 prc.)
O: 1436-1682 (23 prc.)
P: 993-1222 (14 prc.)
Tallene angiver prisen i kr./kg. Tallene i parantes angiver den procentvise merpris i forhold til konventionel notering. Priserne er udregnet med udgangspunkt i den konventionelle notering.

Hanegal, Voel, giver i uge 45 følgende merpris for økologisk kvæg: Kvier, ungtyre og stude i kl. O-E, fedme 3: 22 prc. fedme: 2+4: 18 prc. Tyre og køer i klasse O-E, fedme 3: 18 prc, fedme 2+4: 15 prc. Alle kreaturer, kl. P, fedme 3: 10 prc, fedme 2+4: 5 prc. Der gives ikke økotillæg for kvæg i fedme 1 og 5.

NV OX, Slagelse, opgiver for uge 45 følgende merpris for økologiske kreaturer: 15 procent for alle kreaturer af spisekalitet (normalt defineret som mindst fedme 2)Lam
opgiver følgende afregningspris for økologiske slagtelam i uge 45:

Lam, 15,1-25,0 kg
U: 3060-3180
R: 2880-3000
O: 2220-2760
P: 1680-1920

Lam 25,1-28,0 kg
U: 2160-2400
R: 1800-2040
O: 1200-1680
P: 780-900

Lam 28,1-32,0 kg
U: 1440-1680
R: 1080-1320
O: 720-960
P: 660-660

Priserne er udregnet på grundlag af en merpris på 20 procent i forhold til konventionel notering. Priserne gælder for dyr i fedme 2-3 og farve 1-3 og er angivet i øre/kg.

Hanegal Økologisk Kød, Voel, afregner i uge 45 sine økologiske leverandører for slagtelam: Over 22 kg: 20 prc. 15-21,9 kg: 15 procent over konventionel notering.


Grøntsager
Biodania, Københavns Grønttorv, Biodania, Københavns Grønttorv, opgiver i uge 45 følgende priser for økologiske grønsager: Kartofler: 150-175. Gulerødder: 200-250. Rødbeder: ca. 225. Løg: 300-350.Priserne er opgivet i kr/Hkg. De dækker varer i kl. 1, sorteret, upakket, leveret til pakkeri.


Æg
Ægpakkeriet Dueholm, Hovedgård, giver i november sine leverandører 15,50 kr./kg for økologiske æg i størrelsen 53g - 78g. Øvrige æg afregnes med 6,00 kr.

Prisen gælder æg leveret til pakkeri.

Torvepriser
Der ingen torvenotering i denne måned