Gå på indkøb i de
Økologiske Gårdbutikker


 
Økologisk Marked
Rubrik-annoncer
ØkoWeb DK
 
Indryk en annonce

Se andre annoncer

Firelænget bindingsværkgård
- åben for nye forslag?
7. januar 2008

Fin firelænget bindingsværkgård 10 km syd for Nyborg, som kunne være rammen for bofællesskab, arbejdsfællesskab, udviklingstiltag?

Gården er fra først i 1800 tallet, og den er ikke renoveret, så i længerne kan man sanse, hvor køerne, grisene, hønsene og hestene har haft deres liv. Der er knap 17.000 kvm2 jord, så et husdyrhold kan max. udgøre en halv snes høns, nogle får og et par køer el. lignende. Jeg har desuden 2 store hunde og ligenu 1 kat. Jorden er under omlægning til økologisk status fra juli 07, og den blev i foråret 07 tilsået med en urte- og græs blanding til får. Ved slåning i sensommeren blev der presset hø, som ligger ubrugt i laden.

Gården ligger tilbagetrukket fra vejen, men man involveres indimellem i trafikken. Jeg har søgt tilskud til læbeplantning, som - i fald jeg er en af de heldige modtagere - vil skabe yderligere skærmning for kørslen. Der foreligger landzonetilladelse til etablering af 2 mindre søer på henholdsvis 300 og 100 kvm2.

Stuehuset på 235 kvm2 har to indgange, hvor den første entre deler en urenoveret afdeling på ca. 55 kvm2 fra en velfungerende afdeling med stue+spisestue+køkken+bad+værelse. Den anden entre ligger mellem spisestuen og en anden tilsvarende urenoveret afdeling med værelse og yderligere 3 sammenhængende rum fra køkkenet som ender i et bryggers. Der er et skønt uudnyttet loft - men jeg ved ikke, om der skal afstivning til, før det kan inddrages.

Jeg er 43 årig kvinde på vej fra 13 års samliv med Tage og hans Andreas. Jeg havde oprindeligt overvejelser om at etablere en økologisk gårdbutik, og som bl.a. sundhedsplejerske forestillede jeg mig også at gården på sigt kunne danne ramme om et tilbud til spædbørn og deres familier. Imidlertid føltes det for stort og slet ikke muligt at etablere hverken det ene eller andet alene, så vi satte gården til salg og den nuværende salgsaftale udløber med udgangen af februar.

Jeg er klar til at give slip på stedet, og jeg mærker samtidig en stigende impuls til at undersøge muligheder for alligevel at gengive stedet liv & funktion. Jeg har derfor lavet denne brede beskrivelse, fordi jeg grundlæggende er interesseret i forslag til at bruge stedet - og jeg er spændt på, om du/I har lyst til at byde ind.

Med venlige hilsner

Lise

Kontaktinformation fjernet p.g.a. forældelse - se nyere annoncer

  

Læs flere annoncer


Hvis du ønsker at indrykke en annonce på denne side, så klik her