Gå på indkøb i de
Økologiske Gårdbutikker


 
Økologisk Marked
Rubrik-annoncer
ØkoWeb DK
 
Indryk en annonce

Se andre annoncer

Forslag om sammen med mig at give mere liv til fin firelænget bindingsværksejendom ved Nyborg 24. oktober 2008

Fin firelænget bindingsværkgård 10 km syd for Nyborg, som kunne være rammen for bofællesskab, arbejdsfællesskab, udviklingstiltag?

Firelænget gårdGården er fra først i 1800 tallet, og den er ikke renoveret, så i længerne kan man sanse, hvor køerne, grisene, hønsene og hestene har haft deres liv. Der er knap 17.000 kvm2 jord, så et husdyrhold kan max. udgøre en snes høns, et dusin får og et par køer el. lignende. Jeg har desuden 2 store hunde og ligenu 1 kat.

Jorden er under omlægning til økologisk status fra juli 07, og den blev i foråret 07 tilsået med en urte- og græs blanding til får. Ved slåning i sensommeren blev der presset hø, som ligger ubrugt i laden.

Gården ligger tilbagetrukket fra vejen, men man involveres indimellem i trafikken. Grunden er indhegnet. Der foreligger landzonetilladelse til etablering af 2 mindre søer på henholdsvis 300 og 100 kvm2.

Firelænget gård ved NyborgStuehuset på 235 kvm2 har to indgange, hvor den første entre deler en urenoveret afdeling på ca. 55 kvm2 fra en velfungerende ældre afdeling med stue+spisestue+køkken+bad+værelse. Den anden entre ligger mellem spisestuen og en anden tilsvarende urenoveret afdeling med værelse og yderligere 3 sammenhængende rum fra køkkenet som ender i et bryggers. Der er et skønt uudnyttet loft - men jeg ved ikke, om der skal afstivning til, før det kan inddrages.

Jeg er 44 årig kvinde, som i foråret afsluttede 13 års samliv med Tage og hans Andreas. Jeg havde oprindeligt overvejelser om at etablere en økologisk gårdbutik, og som bl.a. sundhedsplejerske forestillede jeg mig også at gården på sigt kunne danne ramme om et tilbud til spædbørn og deres familier. Imidlertid føltes det for stort og slet ikke muligt at etablere hverken det ene eller andet alene, så vi satte gården til salg og den nuværende salgsaftale udløber i december.

I erkendelse af at jeg er alene ville jeg gerne have solgt stedet, fordi stedet selvfølgelig behøver at blive belivet. Imidlertid er jeg meget berørt af at være her, og med de voksende krisesignaler føles det trygt at bo under eget tag og at have jord til at være selvforsynende - og jeg annoncerer derfor efter mulige bo-, arbejds og driftsfæller. Jeg er igen ved at vende mig mod økologisk gårdbutik med fair-trade. Ligeledes overvejer jeg at tilbyde privat hundepasning for op til 6 hunde, ugentlig hundetræning ved ekstern træner samt salg af barf og tørhundefoder. Jeg er udddannet kostvejleder, og jeg har desuden en terapeutisk uddannelse, så et tilbud om kostvejledning og på sigt gruppeforløb er også i mine overvejelser.

Med et ansvarligt afsæt i at leve bæredygtigt, økologisk og trivselsfremmende er forslag og ideer hjerteligt velkomne:-)

Kontaktinformation fjernet p.g.a. forældelse

  

Læs flere annoncer


Hvis du ønsker at indrykke en annonce på denne side, så klik her