Offentlige myndigheder
Myndigheder ØkoWeb DK
Vejviser


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri
Slotsholmsgade 10, 1216 København K
tlf: 33 92 33 01, fax: 33 14 50 42, e-mail: fvm@fvm.dk
 • Direktoratet for FødevareErhverv
  Kampmannsgade 3, 1780 København V
  tlf. 33 95 80 00, fax: 33 95 80 80, e-mail: dffe@dffe.dk
  Administrerer bl.a. den statslige udviklings- og arealstøtte til økologisk jordbrug. Direktoratet er sekretariat for Det Økologiske Føderåd
 • Det Økologiske Jordbrugsråd
  Kampmannsgade 3, 1780 København V, tlf. 33 95 80 00, fax: 33 95 80 80, e-mail: dffe@dffe.dk
  Rådet rådgiver Fødevareministeren i sager vedrørende økologisk jordbrug, herunder udarbejder forslag til fremme af økologisk jordbrugsproduktion, vurderer det løbende rådgivnings- og forsøgsarbejde, fremsætter forslag til yderligere aktiviteter samt udtaler sig om regler for den økologiske produktionsmetode og kontrol med produktion, markedsføring, opbevaring, transport, mærkning, distribution og detailsalg af økologiske varer.
 • Plantedirektoratet
  Sektor for miljø og produktionsregulering
  Skovbrynet 20, 2800 Lyngby
  tlf: 45 96 66 00, fax: 45 96 66 10, e-mail: plantedir@plantedir.dk
  Varetager den centrale koordinering af regler og kontrol med den økologiske primærproduktion. Direktoratet autoriserer og kontrollerer alle primærproducenter gennem besøg på bedrifterne.
 • Veterinær- og Fødevaredirektoratet
  Rolighedsvej 25, 1958 Frederiksberg C
  tlf. 33 95 60 00, fax: 31 35 57 81, e-mail: vfd@vfd.dk
  Varetager den centrale koordinering af regler og kontrol med økologisk forarbejdning og handel. Udarbejder økologirapport med fastlæggelse af konkrete kontrolforanstaltninger for forarbejdning og import af levnedsmidler på forarbejdningsvirksomheder autoriseret i.h.t. levnedsmiddelloven samt slagterier, mejerier og ægproduktvirksomheder.Miljø- og Energiministeriet
Højbro Plads 4, 1200 København K. Tel: 33 92 76 00. Fax: 33 32 22 27


ErhvervsministerietDet Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6, 1050 København K
tlf. (+45) 33 36 71 00, tlf. (+45) 33 36 71 99, Email: eea@eea.dk