Økologiske noteringer

Økologiske noteringer

ØkoWeb DK
Markedspladsen

Slagtesvin
Friland Food, Jebjerg giver i øjeblikket følgende a conto tillæg til konventionel notering:
Øko-tillæg (alle grise): 3,00 kr./kg
Kvalitetstillæg (68,0 - 85,9 kg): 3,30 kr./kg

Svin i vægtklassen 68,0 - 82,9 kg fratrækkes ikke for overvægt i den konventionelle pris. Ud over á conto udbetalingen ydes økologisk markedstillæg afhængigt af afsætningssituationen - for september: 3,25 kr./kg for slagtesvin, og 3,00 kr./kg for søer. Det beregnede gennemsnit for slagtesvin de seneste 12 måneder er nu 2,28 kr./kg.
Foruden den økologiske efterbetaling udbetales konventionel efterbetaling fra Danish Crown: 75 øre/kg for det seneste regnskabsår.


Hanegals "Fair Trade"-notering for økologiske grise (seneste ændring 15.6.2001)
Kategori Vægt
slagtet kg
Afregning: kr. pr. kg.
    Slagtesvin i stald
med udendørs løbegård
Frilandsgrise
hele året med i sædskiftet
Slagtesvin
1. kvalitet
Krav: Ufarvede og under 22 mm kamspæk

68,0 - 85,9 kg

18,35 19,35
Slagtesvin
1. kvalitet
Krav: Ufarvede og under 22 mm kamspæk

60-68 kg
og
86-89,9 kg

16,00 17,00
Farvede grise
(farvede hårsække i sværen)
  16,00 17,00
Fede grise
(over 22 mm kamspæk)
  15,00 16,00
Store Grise 90,0-109,9 kg 15,00 16,00
Søer   12,50 12,50
Små grise under 60 kg 12,50 12,50

Markedstillæg i uge 24: + 3,00 kr/kg til slagtesvin. Markedstillæggets størrelse afhænger af den aktuelle efterspørgsel. Markedstillægget bliver udbetalt den 20. i den efterfølgende måned.

Hanegals leverandører vil altid være sikret en mindstepris, som er Fair Trade noteringen. Fair Trade noteringen dækker de faktiske omkostninger på en velpasset gennemsnitsbesætning med økologisk svineproduktion. Omkostningsberegningerne er lavet i samarbejde med Landsudvalget for Svin og Landsforeningen af Økologiske Kødproducenter.


Smågrise
Vejledende notering fra Landsudvalget for Svin og Landsforeningen af Økologiske Kødproducenter for økologiske smågrise for uge 44, 2001:

Sundhedsstatus: ikke registreret:
25 kg: 588 kr.
30 kg: 636 kr. (+ 1)
35 kg: 685 kr.

Sundhedsstatus: MS:
25 kg: 593 kr.
30 kg: 641 kr. (+ 1)
35 kg: 690 kr.

Sundhedsstatus: SPF:
25 kg: 597 kr.
30 kg: 645 kr. (+ 1)
35 kg: 694 kr.

Kg-regulering:
15-25 KG:  9,40 kr.
25-30 KG:  9,60 kr.
30-35 KG:  9,80 kr.
35-40 KG:  9,80 kr.

Noteringsforudsætninger fra DC, Steff Houlberg og Tican: 10,90 kr.
30 kg pulje: 664 kr.

Ændringer i forhold til sidste uge: + 1 kr. pga. fald på 70 øre for hhv. søer og orner.

Priserne er angivet i kr./stk i sundhedstatus: "ikke registereret", "MS" og "SPF". Den beregnede notering tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland Food og er inklusiv efterbetaling.


Kvæg
Friland Food giver følgende merpriser for økologiske okser leveret i september 2001

Kategori Øko-tillæg Kontrakttillæg
A
(Ungtyre):
6,30% Form 4-6 (O- til 0+): 4,00 kr. pr. kg.
Form 7-9 (R- til R+): 3,50 kr. pr. kg.
Form 10-15 (U- til E+): 3,00 kr. pr. kg. (fradrag på 1,00 kr. pr. kg. for fedme 4).
B
(Stude og kvier):
+ 1,39 kr. pr. kg

fradrag på 1,00 kr. pr. kg. for fedme 4 og fradrag på 1,00 kr. pr. kg. for fedme 2 i formklasse 3 (P+) - 6 (O+)
2,00 kr. pr. kg
C
(Køer):
13,62 %  

Dyr klassificeret i fedme 1 eller 5 og farve 1 eller 5 opnår ikke tillæg. For levering på kontrakt gælder særlige kvalitetskriterier.

På grund af en positiv udvikling i indtjeningen, er det maksimale puljetillæg for ungtyre og køer med virkning fra den
30. april 2001 hævet til 30%.

Danish Crown giver en efterbetaling på 65 øre/kg for kvæg for det seneste regnskabsår.

Hanegal Økologisk Kød giver nu følgende merpriser for økologisk kvæg (opdateret uge 30):

SOMMERTILLÆG: På grund af mangel på oksekød til produktionen i Haderslev udvider Hanegal i juli og august kreatur-noteringen, således at alle økologiske køer kommer op på et samlet tillæg på 25%!

Kategori Øko-tillæg Ekstra sommertillæg
Stude, 220 - 350 kg, fedme 2-4, farve 2-4: 20%  
Øvrige stude: 15%  
Ungtyre: 5% 15% (i alt 20%)
Kvier 220 -350 kg, fedme 2-4, farve 2-4: 15%  
Køer og øvrige kvier: 10% 15% (i alt 25%)

Grundlaget for afregningen er den aktuelle konventionelle notering fra Danish Crown (DC), der er baseret på en klassificering efter EUROP-systemet (form, fedme og farve).


Lam og får
Friland Foods puljeordning omfatter Lam 15,1 - 25 kg, minimum kl. 4 (O-), farve 2 eller 3, fedme 2 eller 3. Øvrige lam opnår ikke økologisk merpris. Økotillæg på økologiske lam leveret til Friland Food i september 2001: 8,73 %

Hanegal Økologisk Kød A/S giver nu følgende merpriser (opdateret uge 30):

Kategori Afregningsgrundlag Øko-tillæg
Lam 20-30 kg:: DC notering "kontrakt" 20%
Lam 15-20 kg og over 30 kg: DC notering "kontrakt" 15%
Lam under 15 kg DC notering 0%
Får under tre år, 25-40 kg, fedme 2-3: 14 kr./kg. -
Øvrige får under tre år: DC notering 50%
Får over tre år, fedme 2-3: DC notering 50%
Øvrige får over tre år: DC notering 20%

Grundlaget for afregningen er den aktuelle konventionelle notering fra Danish Crown (DC), der er baseret på en klassificering efter EUROP-systemet (form, fedme og farve ).

Danish Crown giver en efterbetaling på 65 øre/kg for lam for det seneste regnskabsår.


Tyrekalve
Vejledende notering på økologiske tyrekalve af stor malkerace fra Landsforeningen af Økologiske Kødproducenter i Danmark (LØK):
Jersey, 3. mdr., 65 kg. Pris: 895 kr. Kg-reg. 13 kr.

Stor race, 3. mdr., 96 kg. Pris: 1.789 kr. Kg-reg. 14 kr.

Priserne er inklusiv afhorning, men eksklusiv studning.


Noteringerne bringes også i Nyhedsmagasinet Økologisk Jordbrug