ØkoWeb Danmark
HOVEDMENU
VEJVISER
ØKO-NET HJEMMESIDE
ØVRIGE ARTIKLER FRA NR. 12

Årgang 3 - April 1996 - Nr. 12

Folkeoplysning , IT & Økologi:
Et folkeligt møde / éndags-konference,
onsdag d. 15. maj 96 kl. 13.00 - 21.00 på Den frie Lærerskole i Ollerup,
om to af tidens stor emner.


Info-samfundets virtuelle udvikling og de miljømæssige realiteters virkelighed
- hinandens modsætning eller løsning ?
- kan de menneskelige relationer følge med IT-udviklingen ?
- er miljø-problemerne idag så store at de kun kan løses med teknologiens effektivitet ?
- hvad er udfordringen til det 21. århundredes uddannelse og folkeoplysning ?


Panel:
Peter Hesseldahl, journalist med speciale i IT
Inge Røpke, Inst. for teknologi og samf., DTU
Christian Liisberg, civilingeniør, tidl. forsker Risø / Økologisk Landsbysamfund i Torup
Carsten Graff, forfatter og konsulent ved DTI
Thorkild Kjærgaard, historiker /museumsinsp. ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Niels Peter Flint, arkitekt / 02 Global N.

Konferencen har som formål at formidle viden om og sammenhæng mellem to af de mest fremherskende tidstegn og problemstillinger idag. Vi er idag ‘pludselig’ i en ny tidsalder - informations-samfundet. Men samtidig, uløseligt indtil videre, stillet over for at skulle ændre vores levevis radikalt - iforhold til vores økologiske råderum.

Men drukner vi idag i informationer, der ikke bliver omsat til handling eller vil vi kunne bruge det elektroniske kom-munikationsmedie til et forbedret og udvidet demokrati, hvor viden bliver omsat til handling ? Og er der en modstrid mellem det personlige ansvar som en økologisk levevis lægger op til og så det faktum, at vi idag lægger mere og mere ansvar over på teknologien, og væk fra mennesket ?

Dagen vil blive indledt med 6 indlæg fra panelet, af ca. 20 minutters længde, hvorefter der vil være en styret åben diskussion og dialog mellem møde-deltagere og panel resten af dagen. Efter officiel afrund.: Åben inter-netværks-farvel café.

Deltager-pris: 150,- kr. incl. økologisk aftenmads-buffet, kaffe og te.

Tilmelding: Senest d. 6. maj - sker ved indbetaling på giro-nr. 1-222-07-66 eller pr. check til Netværkets adresse - se kolofonen. En deltager-liste sendes ud inden konferencen, med en detaljeret rejsebeskrivelse til Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge.

Nærmere oplysninger: på tlf. 62 24 43 24
Arr.: Øko-net / Netværket og DFL’s 5. årg. speciale-gruppe “Computeren i uddannelse og folkeoplysning”.