logo ØkoWeb DK
ØkoNets hjemmeside
Pressemeddelelser

Fyn d. 23. januar 1997

Pressemeddelelse

Økologi og fællesskabstænkning

Økologi er på alles læber, men de fleste ved også at økologi har noget med valg af livsstil at gøre - og økologisk livsstil kræver samarbejde og fællesskabstænkning.

Derfor er temaet "Økologi og fællesskaber" på et seminar, arrangeret af Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, i den kommende weekend d. 24. - 26. januar på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde.

Til seminaret er der tilmeldt 160 deltagere som bredt repræsenterer de folkelige bevægelser og miljøbevægelserne.

Miljøinteresserede diskutere fællesskabstænkning - kommunitarisme:
For første gang mødes en bred sammensat folkelig gruppe i Danmark, alle med interesser i den økologiske udvikling, for at diskutere og drøfte den amerikanske 90'er bevægelse 'kommunitarisme', der opstod som en kritik af liberalismen / kapitalismen og deres individualisering og frihedsbegreb. Kultursociolog Jean Fischer og filosof Lars Fahrendorff, indleder søndagen i seminaret med hver deres oplæg om hhv. "Forpligtende fællesskaber" og "Miljø, arbejde og fællesskab - en oplagt alliance mod ren markedsøkonomi".
I det kommunitaristiske manifest, hvis hovedredaktør er sociologen Amitai Etzionoi, hedder det: "Udelukkende at forfølge private interesser eroderer de sociale omgivelsers netværk og ødelægger vores fælles eksperiment med demokratisk selvstyre".

Mange oplægsholdere
Under mødet vil der desuden være oplæg fra ialt 8 oplægholdere: Fredag ligger forfatteren Ebbe Kløvedal Reich ud med et 'besøg' i Burkina Faso, om fællesskabtænkningen i Naam-bondebevægelsen - et lærerrigt eksempel når det drejer sig om demokrati og økologisk udvikling. Johannes Nørgaard Frandsen fra Center for kulturstudier ved Odense Universitet giver et billede af de sidste 40 års opløsning af de traditionelle fællesskaber i Danmark og Torben Lauersen Stjernholm, formand for Landsforeningen af Økologiske og Biodynamiske Mælkeproducenter kommer med sit billede af hvorfor andelsbevægelsen ikke længere er en bevægelse. Claus Heinberg fra Det Økologiske Råd følger op med den konkrete vision i et oplæg - "de små teknologier, demokrati og økologisk bæredygtighed" - om de muligheder som de små og nære teknologier rummer: "I Danmark skyder der en underskov af nye 'små' teknologier op, som er 'konkurrencedygtige', hvad angår demokratisk potentiale og teknisk formåen, og som efterhånden også er det økonomisk".

Fællessang og økologisk mad hele weekenden
Under seminaret der afholdes på Den danske Husflidshøjskole i Kerteminde, bliver der også lagt vægt på højskole- og fællessang, idet Uffe Raahede, forstander ved Baunehøj Efterskole vil spille til fællessang før foredragene, og søndag morgen vil han stå for en syngende morgensamling. Desuden vil der hele weekenden blive serveret økologisk mad.

Yderligere oplysninger fåes på tlf./fax 62 24 43 24 hos Lars Myrthu-Nielsen.
(I weekenden under seminaret på tlf. 65 32 19 41 - læg besked på tlf. svareren).
Et detaljeret program for seminaret findes i Nyhedsbladet Øko-net nr. 16, der bla. kan læses på Internettet

på følgende adresse: http://ecoweb.dk/oekonet/

Med venlig hilsen
sekretariatsleder, Lars Myrthu-Nielsen,
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis