Besøg den: 
Økologiske Have
i OdderStalddørslisten
Find forhandler af økologiske kartofler på: 
Stalddørslisten

 

 

PØ:
Landsforeningen Praktisk Økologi

Praktisk Økologi er den største og blandt de ældste af de økologiske foreninger i Danmark. Foreningen arbejder generelt for økolologisk levevis, men har især haft fokus på økologisk dyrkning og havebrug og er derfor i høj grad en organisation for det ikke-erhvervsmæssige økologiske jordbrug i Danmark - hvilket især vil sige haveejerne.

Startskuddet til foreningen gik, da Troels V. Østergaard i 1981 begyndte udgivelsen af bladet PØ, som gav råd og vejledning om økologisk dyrkning.

Bladet blev udgivet af forlaget Skarv, som dog i 1988 ønskede at stoppe projektet. Derfor fik bladets abonnementer tilbud om at blive medlemmer af en ny forening, Praktisk Økologi, som skulle stå for bladet i fremover. Frem til 1992 var Troels V. Østergaard fortsat redaktør af bladet.

Rundvisning i Den Økologiske Have
Jens Theisen var blandt dem som overtog bladet Praktisk Økologi efter Troels V. Østergaard. Her viser han rundt i Den Økologiske Have i Odder

Foreningen ændrede senere navn til Landsforeningen Praktisk Økologi og udviklede sig til en forening med en meget aktiv medlemskreds, som har været udgangspunkt for en række markante initiativer til fremme af økologisk levevis.

Foreningen kan blandt andet tilskrives æren for etableringen af Den Økologiske Have i Odder i 1990. Haven åbnede for publikum i 1994 og udviklede sig hurtigt til at være så stor en succes, at den i 1998 måtte skilles ud fra foreningen og blive selvstændig. Siden har Den Økologiske Have været drevet af en fond.

Også indenfor udgivelser af økologiske blade m.v. har Landsforeningen Praktisk Økologi gjort sig bemærket. Foreningen udgiver fortsat tidsskriftet Praktisk Økologi, som var foreningens dåbsgave og stadig er blandt de mest læste økologiske blade i Danmark.

I samarbejde med Ecoweb var foreningen dog også blandt de første til at se mulighederne i internettet. Foreningen fik sin første hjemmeside allererede i 1995, og i 2002 tog foreningen endnu et skridt, da foreningen etablerede community-sitet Havenyt, som ret hurtigt har udviklet sig til at være det mest læste have-website i Danmark.

Foreningen kan kontaktes på adressen:

Landsforeningen Praktisk Økologi
Maglevænget 61
4571 Grevinge
tlf. 70 20 83 83
Hjemmeside: www.oekologi.dk