Nye tal for det økologiske detailsalg:
Stigninger og fald i det økologiske salg
13. maj 2009
 
Danmarks Statistik kommer hvert år med en opgørelse over, hvordan det økologiske detailsalg udvikler sig, og de seneste år har opgivelserne vist imponerende vækstrater. Således også i år, hvor omsætningen er steget fra ca. 3,6 milliarder kroner til 4,6 milliarder kroner - svarende til en stigning på 29 procent.

Der er således ingen tvivl om, at der har været vækst. Til gengæld er der stor forskel på væksten afhængig af, om man måler den i penge eller mængder. De økologiske virksomheder har tilsyneladende i de senere år været bedre til at udvikle forarbejdede varer, som kan give merpris. Det kan for eksempel være produkter, som vejer markant mindre end de råvarer som kræves for at producere dem (fx ost og spegepølse).

Samtidig skal det dog huskes, at netop perioden 2007/2008 var en periode, hvor fødevarer generelt steg markant i pris.

Går man længere ind i tallene dækker de over meget store forskelle - og i nogle tilfælde virker det oplagt, at omsætningen er steget som følge af prisstigninger, mens stigningen målt i mængder er mindre imponerende og i enkelte tilfælde direkte faldende.

Udviklingen i salget af mejerivarer - målt i kroner

Således viser salget af mejerivarer pæne stigninger, når de måles i kroner. Med udgangspunkt i 2003 er salget af let- og minimælk i index 180 og er alene det sidste år steget med næsten 12 procent. Måler man derimod salget i mængder, viser der sig et noget andet billede. Salget er i index 162 og er det sidste år kun steget omkring 1 - én procent. Reelt er det ikke steget af betydning siden 2006.

At drikkemælk ikke stiger, kan dog blandt andet forklares ved, at økologisk mælk i forvejen har nogle af de højeste markedsandele. Noget kunne tyde på, at mælken har nået en slags foreløbigt "loft" for, hvor høj markedsandel, et økologisk produkt kan opnå.

Endnu mere ekstremt forholder det sig imidlertid med æg, som målt i kroner er steget med 9 procent i 2008, mens salget - målt i mængder - er faldet med over 8 procent.

Udviklingen i salg af mejerivarer - målt i kg

Alligevel er der ingen tvivl om, at det samlede salg af mejerivarer er steget. Målt i kroner steg salget i 2008 med imponerende 16,9 procent - målt på mængder dog kun 3,8 procent. Stigningen kan bedst forklares ved, at de økologiske forbrugere udvider deres forbrug af andre mejeriprodukter i takt med det øgede vareudbud af højprisprodukter som yoghurt, koldskål og ost m.v., mens købet af de traditionelle øko-produkter - som drikkemælk - holder sig nogenlunde stabilt.

En mere dramatisk udvikling ses på udviklingen i salget af økologiske bananer, hvor salget i 2008 nåede helt op i index 500 målt i kroner. Målt i mængder er salget dog kun lidt over index 300 og er faktisk faldet ganske kraftigt i 2008. Salget af æbler er steget kraftigt igennem flere år, men har i 2008 givet efter og falder både målt i mængder og i kroner.

Udviklingen af økologisk salg af æbler og bananer

Udviklingen i salget af de traditionelle grøntsager er mere konservativ  - men dog overvejende positiv. Tomater har dog tilsyneladende haft et vigende salg i 2008.

Udviklingen i salget af økologiske grøntsager - målt i kroner

Målt i mængder er udviklingen i grøntsalget klart mere flad. Her bliver faldet i salget af tomater til gengæld sat i relief af, at væksten har været ualmindelig kraftig i året forinden, så det er tydeligt, at salget -  trods faldet - stadig er væsentligt højere end i de foregående år.

Udviklingen i salget af økologiske grøntsager - målt i kg

Men hvor kommer de store vækstrater i det samlede resultat så fra, når så forholdsvis store produktgrupper har moderate stigninger eller endda fald?

Dels bør det huskes, at stigningen i mængder kun er 11 procent i 2008 i forhold til året før, men de store pekuniære stigninger kan blandt andet forklares ved den store udvidelse af produktsortimentet, som er sket i de seneste år på næsten alle produktområder.

Indenfor områder med stærkt forarbejdede produkter som drikkevarer, chokolade, is, babymad og pålæg er der sket en voldsom fremgang i omsætningen. De ligger alle på index mellem 300 og 500 i forhold til 2003 og med særligt voldsomme stigninger indenfor de sidste 2 - 3 år.

2008 var også året, hvor der endelig kom tilstrækkeligt økologisk svinekød på markedet, hvilket resulterede i en stigning på ikke mindre end 65 procent i forhold til året før.

Graferne og indextal er udarbejdet af ØkoWeb udfra Danmarks Statistiks opgørelse af Detailomsætningen for økologiske fødevarer.

Se salgstal for alle produkter 2003 - 2008:

Salgstal i kroner

Salgstal i tons