TAL OG STATISTIK
Økologisk produktion

ØkoWeb DK
Vejviser
Faktamenu

Nye tal, se:

Udviklingen i det økologiske salg
målt i kroner

Udviklingen i det økologiske salg
Målt i mængder

Antallet af økologiske bedrifter
(opdateret
15. august 2011)

Det økologiske areal
(opdateret 15. august 2011)

Hvor mange forbrugere køber økologisk?
Forskel mellem københavnere og provinsboer
Undersøgelse for Arla 2012

 


Øvrige tal (nedenfor) stammer fra Økoguiden 1999.

Tallene er under revision!

Der tages forbehold for fejl og behov for opdateringer. 

 

Udviklingen i den økologiske mælkeproduktion

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99
0,8 0,8 4,2 8,8 14,7 17,7 24,4 33,3 38,7 49,2 80,7 134,7 157 320
Tallene viser, hvor mange millioner kg. økologisk mælk de danske mejerier har indvejet år for år. Mængderne er gjort op for mejeriår, der går fra oktober i ét år til oktober i det følgende år. Tallet for 1998/99 er det forventede tal.

Dyrkningsarealet med økologiske grøntsager og kartofler

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
frilandsgrøntsager 293 - 312 342 326 335 404 428 458 515 698
kartofler 223 - 215 242 313 306 284 362 515 659 723
Ialt 516 610 529 586 640 641 688 790 973 1.174 1.421
Tallene viser det antal hektar, der er blevet benyttet til at dyrke økologiske grøntsager og kartofler på, år for år.

 

Produktionen af økologiske grøntsager og kartofler

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
10 10 10 11 12 16 18 19 23

Tallene viser den danske produktion af økologiske grøntsager og kartofler i 1000 tons. Der er meget stor usikkerhed på tallene. De fleste af tallene er beregnet udfra det kendte grøntsags- og kartoffelareal. Arealet er derefter ganget med et forventet gennemsnitsudbytte, foretaget af økologiske konsulenter.

 

Bestanden af økologiske høns

1989/90 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1995 1996 1997 1998
11.693 29.630 40.607 39.732 54.906 221.510 301.714 357.579 495.497

Tallene angiver det antal høns på økologiske bedrifter, som levede under økologiske produktionsforhold. Indtil 1995 er tallene et gennemsnit for året, adskilt ved 1. juli. Herefter er opgørelsen foretaget ved årets slutning.