ØkoWeb - Forsiden
 
Oversigter:
Økologiske tal
Økologiske bedrifter
Økologisk areal

 

 

 


Antal økologiske bedrifter i Danmark
Økologiske jordbrug skal i henhold til lovgivningen registreres og kontrolleres af Plantedirektoratet. Her modtager man ansøgninger fra jordbrugere, som ønsker at omlægge til økologisk drift og meddelelser om landmænd, som stopper produktionen eller ønsker at "lægge tilbage" til konventionel drift.

Hvert år offentliggør direktoratet en rapport om de ændringer, som er sket. Nedenstående tabel er udarbejdet på grundlagt af rapporterne.

Det grønne areal viser antal økologiske jordbrug ved slutningen af hvert kalenderår. Den blå linie er antallet af nye ansøgere, mens det røde areal angiver antallet af ophørte økologiske bedrifter.

Se også tal for det økologiske areal.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Publiceret d. 5. juni 2014 på www.ecoweb.dk    

Udviklingen i antal økologiske bedrifter

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aut. - 219 401 523 672 675 640 677 1.050 1.166 1.617 2.228 3.099 3.466 3.525 3.714 3.510 3.166 3.036 2.794 2.835 2.751 2.689 2.671 2.670 2.665
Ansøg - 194 166 213 67 43 98 417 161 499 670 950 450 276 241 62 86 284 103 253 105 103 103 107 169 143
Ophør - 12 44 64 64 78 62 44 45 48 59 79 83 217 52 266 430 338 345 212 189 165 121 108 174 200
I alt 219 401 523 672 675 640 676 1.050 1.166 1.617 2.228 3.099 3.466 3.525 3.714 3.510 3.166 3.036 2.794 2.835 2.751 2.689 2.671 2.670 2.665 2.608
Tallene bygger på NaturErhvervstyrelsens registreringer. Øverst angives antallet af økologiske jordbrug ved årets begyndelse, derefter følger antal af ansøgere og antallet af ophørte bedrifter i årets løb. Sidste række angiver antallet af registrerede bedrifter ved årets slutning.