ØkoWeb - Forsiden
 
Oversigter:
Økologiske tal
Økologiske bedrifter
Økologisk areal

 

 

 


Det økologiske areal i Danmark

Siden 1989 har NaturErhverv (tidligere Plantedirektoratet) kontrolleret alle danske økologiske jordbrug og på grundlag af kontrollen ført statistik over arealer, dyrehold m.v.

Før 1989 var økologiske landbrug kontrolleret af de to private organisationer Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Demeterforbundet (knyttet til Foreningen for Biodynamisk Jordbrug).

Tallene for arealer i 1988 bygger på de privat kontrollerede arealer, som Plantedirektoratet overtog kontrollen af ved kontrollens start. Alle øvrige tal bygger på direktoratets løbende registreringer.

Det røde areal viser den del af de økologiske landmænds areal, som er fuldt omlagt til økologisk drift, mens den grønne streg angiver det samlede areal, som bedrifterne dyrker - og som potentielt vil blive omlagt senere.

Se også tal for udviklingen i antallet af økologiske bedrifter.

Kilde: NaturErhvervstyrelsen

Senest opdateret d. 5. juni 2014 på www.ecoweb.dk    

Udviklingen i det økologiske areal

  1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Antal - 219 401 523 672 675 640 677 1.050 1.166 1.617 2.228 3.099 3.466 3.525 3.714 3.510 3166 3.036 2.794 2.835 2.689 2.602 - - -
Omlagt 2.330 5.565 7.973 10.477 10.446 16.759 16.387 17.032 20.193 37.033 44.102 60.232 93.354 131.986 148.301 149.157 149.401 139.352 133.046 133.947 139.021 139.537 150.858 157.733 163.526 165.006
I alt 5.881 9.554 11.581 17.963 18.653 20.093 21.145 40.884 46.171 64.329 99.163 146.685 165.258 173.497 178.359 168.022 160.209 150.815 144.303  150.207 166.738 170.326 173.513 177.838 180.504 181.717
Genm. -   22,1 26,7 27,6 31,4 31,2 38,9 39,6 39,8 44,5 47,3 47,7 48,9 48,0 47,9 52,8

52,2

54,2 57,6 62,2 64,9 66,7 xx xx 71,7
Arealerne er opgivet i hektar. Tallene bygger på NaturErhhvervstyrelsens registreringer. Øverst angives antallet af økologiske jordbrug ved årets begyndelse, derefter følger det areal, som er fuldt omlagt til økologisk produktion, og det bedrifternes areal i alt. Sidste rækker angiver det gennemsnitlige areal for de økologiske bedrifter.