logo ØkoVandspejlet

-videns- og formidlingscenter
om vand og landbrug
ØkoWeb Danmark
HOVEDMENU
VEJVISER
INFO-CENTRE

Det Økologiske Råd, Landgreven 7, 4., 1301 København K
Tlf: 33 15 09 77, fax: 31 35 13 76

ØkoVandspejlet beskæftiger sig med samspillet mellem landbruget og grundvandet. Vi arbejder for at give landmænd bedre muligheder for at beskytte grundvand og miljø når de producerer fødevarer, og for at give borgerene mulighed for at få rent vand.

Grundvandet, og dermed også vores drikkevand, forurenes i dag af landbrugsdriften, fordi langt størstedelen af vores fødevarer produceres med et højt forbrug af kvælstof og sprøjtegifte. Lovgivningen tilskynder i dag landmænd til at producere på denne intensive måde.

ØkoVandspejlet analyserer, rådgiver og formidler viden om faglige, politiske og økonomiske forhold af betydning for landbrugets mulighed for at beskytte grundvandet.

ØkoVandspejlet informerer beslutningstagere og meningsdannerne om de problemstillinger og muligheder, der tegner sig for fremtidens grund- og drikkevand. Problemstillingerne følges på både dansk og EU-niveau. Befolkningen informeres gennem pressen.

ØkoVandspejlet ser på mulighederne for selv at påvirke fremtiden i foredrag og debatter med bl.a. landmænd og forbrugere. Hvis du er interesseret i at deltage i arbejdet, eller i at vide mere, kan du kontakte ØkoVandspejlet.