Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Anvendelsesområde

Artikel 1

  1. Denne forordning anvendes på følgende produkter, for så vidt de er forsynet med eller skal forsynes med angivelser, som henviser til den økologiske produktionsmetode:

    1. uforarbejdede vegetabilske landbrugsprodukter; endvidere dyr og uforarbejdede animalske produkter, for så vidt der er anført produktionsprincipper og særlige kontrolregler herfor i bilag I og III;

    2. produkter, der er bestemt til konsum, og som hovedsagelig består af en eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse; endvidere, når der er vedtaget bestemmelser som omhandlet i litra a) for animalsk produktion, produkter, der er bestemt til konsum, og som indeholder ingredienser af animalsk oprindelse.

  2. Et forslag om principper og særlige kontrolforanstaltninger for økologisk produktion af dyr, uforarbejdede animalske produkter og produkter til konsum, som indeholder ingredienser af animalsk oprindelse, skal fremsættes af Kommissionen snarest muligt og inden den 30. juni 1995.

Artikel 2

I denne forordning anses et produkt for at være forsynet med angivelser, der henviser til den økologiske produk tionsmetode, når produktet eller det ingredienser i mærkningen, reklamen eller handelsdokumenterne er beskrevet med angivelser, der normalt anvendes i hver enkelt medlemsstat, og som lader køberen formode, at produktet eller dets ingredienser er fremstillet efter de i artikel 6 anførte produktionsregler, og navnlig med følgende betegnelser, medmindre disse ikke anvendes for landbrugsprodukter i levnedsmidler eller tydeligvis ikke har nogen forbindelse med produktionsmetoden:

- på spansk:ecológico
- på dansk:økologisk
- på tysk:ökologisch
- på græskbiologikó
- på engelsk:organic
- på fransk:biologique
- på italiensk:biologico
- på nederlandsk:biologisch
- på portugisisk:biológico
- på finsk:luonnonmukainen
- på svensk:ekologisk.

Artikel 3

Denne forordning finder anvendelse med forbehold af andre fællesskabsbestemmelser gældende for produktion, tilbe redning, markedsføring, mærkning og kontrol af produkter som omhandlet i artikel 1.