Opdateret april 1996 BILAG VI ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt


INDLEDNING

I dette bilag forstås ved:

 1. Ingredienser : stoffer, som defineret i artikel 4 i denne forordning med de begrænsninger, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4, i Rådets direktiv 79/112/EØF af 18. december 1978 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler bestemt til den endelige forbruger samt om reklame for sådanne levnedsmidler (1).

 2. Ingredienser af landbrugsoprindelse :
  1. enkeltprodukter fra landbruget og produkter fremstillet heraf ved hjælp af afvaskning, rensning, varmebehandling og/eller mekaniske processer og/eller fysiske processer, som formindsker produktets vandindhold

  2. også produkter fremstillet af de i litra a) omhandlede produkter ved andre processer, der anvendes ved levnedsmiddelforarbejdning, medmindre disse produkter betragtes som tilsætningsstoffer eller aromaer som defineret i nedenstående punkt 5 eller 7.

 3. Ingredienser der ikke er af landbrugsoprindelse: andre ingredienser end ingredienser af landbrugsoprindelse, og som tilhører mindst en af følgende kategorier:

  1. tilsætningsstoffer til levnedsmidler, herunder bærestoffer for tilsætningsstoffer som defineret i nedenstående punkt 5 og 6

  2. aromaer som defineret under nedenstående punkt 7

  3. vand og salt

  4. mikroorganismepræparater

  5. mineraler (herunder sporelementer) og vitaminer

 4. Teknologiske hjælpemidler : Stoffer som defineret i artikel 1, stk. 3, litra a), i Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler (2).

 5. Tilsætningsstoffer til levnedsmidler : Stoffer som defineret i artikel 1, stk. 1 og 2 i direktiv 89/107/EØF og omfattet af nævnte direktiv eller af et globalt direktiv som omhandlet i artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/107/EØF.

 6. Bærestoffer, herunder opløsningsmidler, anvendt som bærestoffer : Stoffer, som anvendes til at opløse, fortynde, dispergere eller på anden måde ændre den fysiske form af et tilsætningsstof til levnedsmidler uden at ændre dets teknologiske funktion med henblik på at lette håndtering, anvendelse eller brug af tilsætningsstoffet.

 7. Aromaer : Stoffer og produkter som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse (3), og omfattet af nævnte direktiv.

GENERELLE PRINCIPPER

Del A, B og C omfatter de ingredienser og teknologiske hjælpemidler, der må anvendes ved tilberedning af levnedsmid ler, som hovedsageligt består af en eller flere ingredienser af vegetabilsk oprindelse, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), i denne forordning, bortset fra vin.

Selv om der henvises til en ingrediens i del A og C eller et teknologisk hjælpemiddel i del B, må sådanne ingredienser eller teknologiske hjælpemidler dog kun anvendes i overensstemmelse med relevante fællesskabsforskrifter eller nationale retsforskrifter, som er forenelige med Traktatens bestemmelser, for så vidt angår levnedsmidler, og i mangel heraf, i overensstemmelse med principperne for god fremstillingsmæssig praksis for levnedsmidler. Specielt skal tilsætningsstoffer anvendes efter direktiv 89/107/EØF og, hvor det er relevant, efter bestemmelserne i globale direktiver, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/107/EØF; aromaer skal anvendes efter direktiv 88/388/EØF og opløsningsmidler efter Rådets direktiv 88/344/EØF af 13. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ekstraktions midler anvendt ved fremstilling af levnedsmidler og levnedsmiddelingredienser (4).


Del A - INGREDIENSER, DER IKKE ER AF LANDBRUGSOPRINDELSE

 1. Tilsætningsstoffer, herunder bærestoffer, til levnedsmidler jf. artikel 5, stk. 3, litra b), i forordning (EØF) nr. 2092/91
  navn Særlige betingelser
  E 170Calciumcarbonater_
  E 270Mælkesyre_
  E 290Kuldioxid_
  E 296Æblesyre_
  E 300Ascorbinsyre_
  E 306Stærk Tocopherolholdig ekstrakterantioxidant i fedtstoffer og olier
  E Lecithiner_
  E 330Citronsyre_
  E 333Calciumcitrat_
  E 334L-vinsyre_
  E 335Natriumtartrat_
  E 336Kaliumtartrat_
  E 341 (i)Monocalciumfosfathævemiddel til selvhævende mel
  E 400Alginsyre_
  E 401Natriumalginat_
  E 402Kaliumalginat_
  E 406Agar_
  E 407Carrageenan_
  E 410Johannesbrødkernemel_
  E 412Guargummi_
  E 413Traganth_
  E 414Arabisk gummi_
  E 415Xanthangummi_
  E 416Karayagummi_
  E 440 (i)Pectin_
  E 500Natriumcarbonater_
  E 501Kaliumcarbonater_
  E 503Ammoniumcarbonater_
  E 504Magnesiumcarbonater_
  E 516Calciumsulfatbærestof
  E 524Natriumhydroxidoverfladebehandling af Laugengebäck
  E 938Argon_
  E 941Nitrogen_
  E 948Oxygen_

 2. Aromaer som defineret i direktiv 88/388/EØF

      Stoffer og produkter, som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b, punkt i), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF og mærket som naturlige aromastoffer eller naturlige aromapræparater i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra d) og stk. 2, i nævnte direktiv.

 3. Vand og salt

  Drikkevand

  Salt (med natriumchlorid eller kaliumchlorid som basisstoffer), der normalt anvendes ved forarbejdning af levnedsmidler.

 4. Mikroorganismepræparater

  i) Mikroorganismepræparater, som normalt anvendes ved forarbejdning af levnedsmidler, undtagen genetisk modificerede mikroorganismer, som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 90/220/EØF.

  ii) Genetisk modificerede mikroorganismer, som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 90/220/EØF, såfremt de medtages herunder efter beslutningsproceduren i artikel 14.

 5. Mineraler (herunder sporelementer) og vitaminer

  Kun tilladt, såfremt der foreligger et lovmæssigt krav om at anvende dem i de pågældende levnedsmidler.


DEL B - TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER, SOM MÅ ANVENDES VED FORARBEJDNING AF ØKOLOGISK FREMSTILLEDE INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE, JF. ARTIKEL 5, STK. 3, LITRA c) I FORORDNING (EØF) NR. 2092/91

NavnSærlige betingelser
Vand
Calciumchloridkoaguleringsmiddel
Calciumcarbonat
Calciumhydroxid
Calciumsulfatkoaguleringsmiddel
Magnesiumchlorid (eller nigari)koaguleringsmiddel
Kaliumcarbonattørring af druer
Natriumcarbonatsukkerfremstilling
Natriumhydroxidsukkerfremstilling, behandling af
oliven
Svovlsyresukkerfremstilling
Kuldioxid
Nitrogen
Ethanolopløsningsmiddel
Tanninerfiltreringsmiddel
Æggehvidealbumin
Kasein
Gelatine
Ægte husblas
Vegetabilske olierindfedtnings- eller slipmiddel eller skumdæmpende middel
Siliciumdioxid i form af gel eller kolloidopløsning
Aktivt kul
Talk
Bentonit
Kaolin
Diatoméjord
Perliet
Hasselnøddeskaller
Rismel
Bivoksslipmiddel
Canaubavoksslipmiddel

Mikroorganismepræparater og enzymer:

 1. Mikroorganismepræparater og enzymer, der normalt anvendes som teknologiske hjælpemidler ved forarbejdning af levnedsmidler, med undtagelse af genetisk modificerede mikroorganismer, som defineret i artikel 2, nr. 2, i direktiv 90/220/EØF.

 2. Genetisk modificerede mikroorganismer, som defineret i artikel 2, nr. 2, i direktiv 90/220/EØF såfremt de medtages herunder efter beslutningsproceduren i artikel 14.


DEL C - INGREDIENSER AF LANDBRUGSOPRINDELSE, SOM IKKE ER ØKOLOGISK FREMSTILLET, JF. ARTIKEL 5, STK. 4, I FORORDNING (EØF) NR. 2092/91

 1. Uforarbejdede vegetabilske produkter samt produkter fremstillet heraf efter processer omhandlet under definition nr. 2, litra a):

  1. Spiselige frugter, nødder og frø

   Kokosnødder
   paranødder
   Acajounødder
   Dadler
   Ananas
   Mango
   Papaya
   Slåen
   Kakao
   Passionsfrugt
   Kolanødder
   Jordnødder
   Hyben
   Havtorn
   Blåbær
   Ahornsirup
   Kvinoa
   Amarant
   Peberrodsfrø
   Pinjefrø
   Radisefrø
   Agern
   Bukkehorn
   Acerola
   Pulver af tørrede bananer (Musa L.)
   Stikkelsbær (Ribes crispa L.)
   Pulver af tørrede jordbær (Fragaria L.)
   Tørrede hindbær (Rubus idaeus L.)
   Tørrede ribs (Ribes rubrum L.)

  2. Spiselige krydderier og krydderurter
   Lille galanga (Alpinia officinarum)
   Allehånde (Pimenta dioica)

  3. Cerealier

   Vild ris (Zizania plauspra)

  4. Oliefrø og olieholdige frugter

   Sesamfrø

  5. Diverse

   Alger, herunder tang

 2. Vegetabilske produkter forarbejdet efter processer omhandlet under definition nr. 2, litra b):

  1. Fedtstoffer og olier, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede, fremstillet af andre planter end:

   oliven
   solsikke


  2. Sukker, stivelse; andre cerealie- og rodfrugtprodukter

   Rørsukker og sukkerroesukker
   Stivelsesprodukter fremstillet af cerealier og rodfrugter, ikke kemisk modificerede
   Rispapir
   Gluten
   Fruktose

  3. Diverse

   Citronsaft

 3. Animalske produkter

  Honning
  Gelatine
  Kærnemælkspulver
  Laktose
  Spiselige akvatiske organismer, der ikke stammer fra akvakultur.


1 EFT nr. L 33 af 8.2. 1979, s. 1
2 EFT nr. L 40 af 11.2.1989, s. 27.
3 EFT nr. L 184 af 15.7.1988, s. 61.
4 EFT nr. L 157 af 24.6.1988, s. 28.