Opdateret august 1996 ØkoWeb DK
Regel-menu
2092/91-oversigt
Forbehold for denne udgave af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91

Denne udgave af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 er sammenskrevet med det formål at lette tilgængeligheden af forordningen og de retsforskrifter, der ændrer forordningen og dens bilag.

Der er gjort det bedst mulige for at sikre, at teksten er i overenstemmelse med forordningen og dens bilag. Men sammenskrivningen er et arbejdsdokument, og den er ikke retligt bindende. I tilfælde af uoverensstemmelse vil EU-teksten være gældende. ØkoWeb Danmark påtager sig ikke ansvaret for handlinger eller beslutninger taget med udgangspunkt i denne sammenskrivning.