Nyheder fra ØkoWeb Danmark
Hvis du vil se de nyeste nyheder Klik her


 

Torsdag 21. december 2000

usda-seal.gif (3488 bytes)
USA's Ø-mærke er
i farver, men gengives
af tekniske grunde
her i sort/hvid

Kl. 9.45:
USA lancerede eget Ø-mærke i aftes
Den amerikanske landbrugsminister, Dan Glickman, offentliggjorde i går det nye nationale regelsæt for økologisk jordbrug i USA. Samtidig offentliggjorde han et nationalt økologisk mærke - svarende til det danske Ø-mærke.

Det amerikanske landbrugsministerium har oprettet en informationsside om det Nationale Økologiske Program (NOP) med yderligere oplysninger om reglerne og mærket, samt reglernes fulde ordlyd.

Kl. 9.25:
EU holder fast ved GMO-forbud
I sidste uge vedtog EU en lov om proceduren for handel med nye genmodificerede organismer (GMO'er). Miljøkommisær Margot Wallstrom slår over for Reuter fast, at forbuddet vil vare mindst til midten af næste år. EU har ikke tilladt nye GMO'er siden midten af 1998 - til stor irritation for USA, som dermed begrænses i sin import til Europa. Efter nationale krav arbejder EU-kommisionen på udkast til regler for, hvordan man kan mærke og spore GMO-forsyninger og gøre virksomheder ansvarlige for enhver skade, deres produkter måtte påføre miljøet. "Vi forventer ikke, at medlemsstater kan tage stilling til at hæve forbuddet, før alle disse elementer ligger på bordet," sagde Wallstrom tirsdag. Hun har tidligere givet udtryk for, at de facto forbuddet ville ophøre ved slutningen af i år.

Onsdag 20. december 2000

Kl. 10.45:
Ny miljødatabase på nettet
Når man søger på 'økologisk jordbrug' i Det Strategiske Miljøforskningsprograms nye miljødatabase på internettet, får man serveret 26 poster over forskellige danske institutioner, som i øjeblikket forsker i relevante projekter. Søgningen 'økologisk husdyrproduktion" giver 14 resultater. Miljødatabasen kortlægger den samlede miljøforskning ved danske forskningsinstitutioner, hvoraf  80 har oplyst, hvilke miljøemner de på i alt 200 afdelinger forsker i. Informationerne bliver løbende opdateret.

Tirsdag 19. december 2000

MV Greenpeace
MV Greenpeace

Kl. 10.40:
GMO-fri julegave fra Sverige
Her til formiddag aktionerer Greenpeace mod gensplejsede fødevarer (GMO) ved at importere dyrefoder fra Sverige. I Københavns Havn ankommer skibet MV Greenpeace med 2,5 ton ikke-gensplejset dyrefoder, som gives i julegave til danske virksomheder. I modsætning til Sverige adskiller dansk landbrug ikke det gensplejsede foder, og danske virksomheder har derfor svært ved at markedsføre sig som GMO-fri. Det britiske Greenpeace har oprettet en guide, som viser hvilke produkter, der er GMO-fri, og hvilke der ikke er. Danish Crown og Arla Foods har begge den tvivlsomme ære at stå på sidens røde liste.

Kl. 10.05:
Svineavlerens øko-ABC på PC
Med en bevilling fra Direktoratet for FødevareErhverv er Landskontoret for Svin i færd med at udvikle "rådgivningsværktøjer" til driftsledelse på økologiske svinebesætninger. En særlig hjemmeside følger gennem halvandet år tre økologiske svineavlere fra Sønderjylland, Nordjylland og Sjælland gennem forskellige udfordringer. Man kan blandt andet læse om den enes måde at
tilrettelægge arbejdet, den andens løsning på sine smågrises fravænningsdiarré, og hvordan den tredje udregner reglernes arealkrav til sine 70 søer. De udvalgte svineavleres erfaringer beabejdes til konkrete værktøjer og kan senere hentes på L@ndbrugsInfo.
Kl. 0.35:
Amerikansk Økoguide på nettet
Et nordamerikansk svar på Økoguiden er kommet på nettet. Organic Trade Association (OTA) har lavet en elektronisk udgave af "Organic Pages" (Økologiske Sider) med flere sider, der kunne have interesse også inden for den danske branche. Organisationen OTA repræsenterer den økologiske industri i Canada, USA og Mexico, og medlemmerne omfatter avlere, forarbejdere, grossister, kontrollører, organisationer, konsulenter og eksportører.

Mandag 18. december 2000

Kl. 15.30:
Roundup render ned - alligevel
I årsrapporten fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) er der for hidtil første gang - til geologernes overraskelse - dukket stribevis af grundvandsprøver op med rester af det meget brugte ukrudtsmiddel Roundup. Aktivstoffet i Roundup, glyphosat, nedbrydes angiveligt i jordoverfladen, men er fundet i fire ud af fem overvågningssteder i ned til fem meters dybde. Aktuelt var først ude med historien, hvorefter den øvrige presse er fulgt efter. Det beklager - ikke overraskende - producenten Monsanto på sin særlige hjemmeside for Roundup: "Dansk landbrug har siden 70´erne anvendt Roundup, uden at én eneste vandboring er blevet lukket på grund af Roundup", skriver direktør Fredrik Lundén, Monsanto Norden. Ganske interessant er det, at han ikke afviser, at "glyphosat i særlige tilfælde kan vaskes nedad gennem større jordsprækker." Med hensyn til giftigheden skriver han desuden, at "LD50 værdien viser, at bordsalt er 1,44 gange så giftigt som glyphosat." Samme argument blev brugt om DDT for over 100 år siden. DDT er netop kommet på en liste over "det beskidte dusin" af miljøgifte, som forbydes over hele verden. Læs eventuelt herom i Politiken.
Kl. 9.20:
Dømt til økologisk landbrug
Ingen kan vel være i tvivl om, at økologisk landbrug er bedre at rive i end kolde tremmer. Derfor er det også opmuntrende, at fem ud af seks danske fængsler med storlandbrug slår ind på økologien - med baggrund i forbuddet mod pesticider på statens jord fra 2002. Formålet med fængslernes landbrug - der tilsammen omfatter cirka 1300 hektar agerjord -  er først og fremmest at beskæftige de indsatte. Så selv om det også gerne skulle give overskud, går megen af de tilknyttede funktionærers energi til at vejlede de indsatte. Man kan håbe, at økologien vil få ikke blot jorden, men også de indsatte på bedre kurs igen. Økologisk Jordbrug har den fængslende historie fra Kriminalforsorgen

Fredag 15. december 2000

Kl. 16.10:
Økologerne glæder sig over deres nye fond
Det nylige folketingsflertal for en særlig økologifond (omtalt 4. december på ØkoWeb Danmark) er modtaget med stor glæde i de økologiske organisationer. Formand for Økologisk Landscenter, Henrik Refsgaard, siger i Økologisk Jordbrug i dag, at den nye fond vil støtte arbejdet for at "videreudvikle økologisk jordbrug frem mod endnu bedre dyrevelfærd og miljø, og for bedre afsætning både på det danske marked og på eksportmarkederne". Direktør for Økologiens Hus, Paul Holmbech, er ligesom Refsgaard meget tilfreds med, at de nye midler kommer fra Fødevareministeriets kasse og er uafhængige af de øvrige landbrugsfonde. Holmbech forestiller sig, at fonden kan finansiere eksempelvis mere selvstændige udviklingsprojekter og utraditionelle aktiviteter til gavn for afsætning af økologiske varer.
Kl. 9.00:
Bølgerne ruller i dansk fiskeri
Landsforeningen Levende Hav (LLH) mener, at Danmarks Fiskeriforening selv er skyld i de alvorlige nedskæringer i fangsterne, som EU's fiskeriministre netop har vedtaget. Landsforeningen kæmper for et mere bæredygtigt og kystnært fiskeri og har blandt andet agiteret for et blåt Ø-mærke til fisk. Foreningen har netop afholdt et kystfiskerseminar i Danmark med deltagelse fra Finland, Sverige, Skotland, England, Jersey og Holland. På den baggrund opfordrer den lille fiskeriforening igen Folketinget og fiskeriets myndigheder til at oprette et kriseråd for at sikre havets ressourcer frem for fartøjsejernes økonomiske interesser. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Bent Rulle, sagde i går i Politiken, at Levende Hav kun er ude på at "skabe splid mellem fiskerne og få snablen ned i nogle kasser."

Torsdag 14. december 2000

Kl. 15.45:
Sejr til Jens Slagter igen
Slagteren på Kultorvet i København, Jens "Slagter",  kan for anden gang ånde lette op. Fødevareregion København må efter Statsadvokatens afgørelse opgive at forfølge sagen mod ham, skriver Politiken i dag. Jens Slagter nægtede under BSE-alarmen i februar at fjerne sit økologiske kød fra butikken. Fødevaremyndighederne rejste sagen ved Københavns Byret, som frifandt ham den 13. november, hvorpå dommen blev anket til landsretten. Statsadvokaten har nu afgjort, at der ikke er basis for at gå videre med sagen, der også er beskrevet i ØkoWeb Danmarks november-nyheder
Kl. 14.30:
Nyt fra det lune hjørne
For den som har en drøm om at slå sig på banan- eller kaffeproduktion, er der måske guldkorn at hente, når Landbohøjskolen på onsdag slår dørene op for en workshop om økologisk jordbrug i troperne. Læg mærke til, at sidste tilmeldingsfrist er i morgen, fredag. Se yderligere oplysninger på kalenderen.
Kl. 13.55:
Samsøs sidste mejeri lukker
Det økologiske igangsætter-par Bent og Birthe Degn har indtil videre måttet opgive at drive økologisk mejeri på Samsø. Parret startede for halvandet år siden gårdmejeriet Samsø Mælk Maimosegaard. Men i lørdags blev den foreløbig sidste genbrugsflaske tappet på mejeret. Mejerist Dirch Holm siger, at driften af mejeriet har været arbejdsmæssigt meget krævende fordi det skulle drives sideløbende med kvægbedriften. Også ambitionen om at bruge genbrugflasker har været stærkt arbejdskrævende, og salget af konsummælk på Samsø ikke været tilstrækkelig til at kunne finansiere de arbejdskrævende processer. Mejeriet har måttet "eksportere" til Jylland samt producere ost til lager. Derfor har ejerne valgt at lukke mejeriet indtil videre.

Maimosegaard er lukket i god tid, så der er ikke tale om konkurs. Dirch Holm vil derfor ikke udelukke, at mejeriet kommer igang igen, hvis udsigterne bedres. Bent og Birthe Degn og de to øvrige leverandører til mejeriet har med omgående virkning startet levering af deres mælk til Arla Foods, som har pligt til at aftage mælk på Samsø. Med lukningen af Maimosegaard har Samsø ikke længere et selvstændigt mejeri på øen.

Onsdag 13. december 2000

Kl. 10.15:
Årsrapport 2000 for studielandbrug
I går holdt Landbrugets Rådgivningscenter årsmøde for studielandbrugsværter og deres rådgivere på Scanticon i Kolding, hvor resultaterne fra mange studielandsbrugsprojekter blev præsenteret. Indlæggene på mødet er samlet i Årsrapporten 2000, der omfatter flere rapporter om økologisk produktion, som kan læses med Acrobat Reader: "Muligheder for den fremtidige økologiske svineproduktion", "Økonomien i økologiske bedrifter", "Næringsstofstyring og -husholdning i økologiske sædskifter" og "Demonstration og udvikling af nye økologiske jordbrugssystemer (1999-2003)". De to sidstnævnte rapporter indgår i længere dokumenter. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO) har de senere år sat en række økologiske gårdstudier i gang, og søger nu at etablere grundlag for nye projekter.

Tirsdag 12. december 2000

Kl. 11.35:
"Internet-julemand" lukket
I mandagens iver efter at henvise til gode juleindkøbsmuligheder kom herværende redaktion til at henvise til den økologiske internet-side Torvehallen.dk. Men som man kan se ved at gå ind på Torvehallens side, er den lukket på grund af mangel på kapital. Ifølge idémanden bag projektet, Nicolai Seest, er der ikke umiddelbart grund til at tro, at Torvehallen kommer til at fungere i sin nuværende form. Den tekniske del af projektet er sat til salg.
Kl. 8.55:
Vil lave specialoste af rå økomælk
Det økologiske osteri i Hinge, som startede produktion i september, har siden april ventet på myndighedernes godkendelse til at lave ost af rå mælk. Først afslog den lokale fødevareregion, hvorefter osteriet ankede til Fødevaredirektoratet, der senest har givet mundtligt tilsagn om et svar i næste uge. Når tilladelsen er i hus, vil de to mænd bag osteriet, mælkeproducent Evald Vestergaard og mejeriingeniør Henrik Kanstrup, øge produktionen til 80-90 tons ost om året. I øjeblikket, hvor de laver smør, mønster (en rød kit-type) og gule oste, bruger de kun godt en femtedel af mælken fra gårdens 130 køer. 

Danskerne kan på restauranter landet over godt få ost af rå mælk. Ostene, som er blevet populære på den særlige smag, er bare importeret, især fra Frankrig. I en artikel i det seneste UgeNyt fra Mejeriforeningen undrer Evald Vestergaard sig: "Hvorfor kan vi ikke få lov at producere ost, som kan sælges på lige fod med de franske? Der bliver, så vidt vi ved, importeret 1.000 tons ost lavet af rå mælk hvert år. Vi kan da lige så godt have noget af den produktion i Danmark”.

Siden august har der været 1.400-1.500 gæster på Hinge Osteri. Mange har vist stor interesse for såvel projektet med mejeri i tilknytning til gården som for planerne om specialoste af den rå mælk. Evald Vestergaard er formand for De Danske Landboforeningers økologiudvalg.

Mandag 11. december 2000

Kl. 14.30:
Edb-program for økologiske kvægavlere
Landskontoret for KvægLandbrugets Rådgivningscenter har netop lanceret en ny version af edb-programpakken "Bedriftsløsning-Kvæg" - til hjælp for ikke mindst økologiske kvægavlere. 
- Versionen er opdateret efter de nyeste økologiregler fra august i år, hvor der kom særlige krav til andelen af grovfoder og økologisk foder i en foderration. Desuden er især "Foderbudgettet", som nok er det mest interessante programmodul for økologerne, blevet lettere at have med at gøre, siger Johannes Frandsen til ØkoWeb Danmark. Han er konsulent på Landskontoret for Kvæg og har lavet forarbejde til den nye version.
Programmet er målrettet til både landbrugskonsulenter og landmænd. Af de cirka 600 landmænd, der  abonnerer på "Bedriftsløsning-Kvæg", er omkring 10 procent økologer, anslår Johannes Frandsen. De lokale landbrugscentre sælger den nye version og servicerer herefter den enkelte bruger. Interesserede kan få en gratis demoudgave af programmet i tre måneder, og endelig kan man komme på kursus i at bruge det. Læs eventuelt mere i den pressemeddelelse, som blev udsendt i fredags.
Kl. 8.10:
Jul med øko-go' samvittighed
Så er den over os igen: højtiden, som både elskes og frygtes, ikke mindst for sin trofaste følgesvend: det store forbrug. I modsætning til tidligere år "juler" ØkoWeb Danmark ikke selv i år, men videregiver hermed råd til alle, der gerne vil gøre julen så økologo' som muligt:

Grøn Information har flettet en juleside sammen med vejledning om indkøb af alt, hvad hører sig til, og hvor varerne kan findes rundt om i landet. Man kan også få både gås, gløgg og godter leveret via internettet hos Aarstiderne, Torvehallen eller Burelake. Aarstiderne lancerer desuden i år en julebasar på Østerbro i København sammen med Hedeagergaard, Emmerys og Landsforeningen Levende Hav og Hanegal. Foruden økologiske madvarer og pynterier, byder basaren på forskellige aktiviteter og et varmt måltid mad frem til 22. december. Det økologiske juletræ er blevet billigere, oplyser Danmarks Naturfredningsforening, der igen i år anbefaler forbrugerne at erstatte den traditionelle normannsgran om ikke med en økogran, så i hvert fald med en rødgran - af hensyn til miljøet.

Endelig kan man følge Fødevaredirektoratets råd om god hygiejne for at komme gennem julehyggen uden sygdomsfremkaldende bakterier.
Velbejulekomme!

Fredag 8. december 2000

Kl. 13.30:
Økologiske tyrekalve i fællesdrift
Kan økologiske mælkeproducenter tjene penge på at afsætte oksekød? Det spørgsmål søger en ny rapport fra Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut at besvare. Ideen er, at flere mælkeproducenter går sammen om at levere tyrekalve i et driftsfællesskab for at opnå stordriftsfordele i produktion og afsætning.
  
Rapporten analyserer forskellige samarbejdsstrukturer og peger på lovgivningsmæssige barrierer. Gældende lov kan eksempelvis gøre det svært at skaffe foderarealer nok, fordi man ikke uden dispensation kan forpagte agerjord, der ligger mere end 15 kilometer væk. Desuden vil det på længere sigt være nødvendigt at opdyrke et eksportmarked eller skabe større vækst i afsætningen på det danske oksekødsmarked, mener Torben Madsen og Mogens Lund, der står bag rapporten. Se evt. pressemeddelelse om rapporten.
Kl. 11.45:
Sønderjyder skal lære at spise økologisk
Sønderjylland er rig på økologiske producenter, men det er ikke i Sønderjylland, at deres produkter bliver solgt. Det gør Vestsønderjyllands Erhvervsknudepunkt, Økologisk Udvikling sammen med EUC Syd nu noget ved. I sidste uge blev det første hold undervist i "Økologi på kryds og tværs". Kurset er for alle interesserede, men henvender sig specielt til køkkenpersonale, kantinemedarbejdere, dagplejere, undervisere i skoler, slagtere og bagere.
- Sønderjyderne har mange traditioner og vaner, som måske er lidt svære at ændre, men økonomien spiller nok også en rolle, siger Lene Raunkjær fra Økologisk Udvikling. Efteruddannelseskurserne vil vise, at økologi ikke behøver at gøre maden dyrere. Kurset, der bliver udbudt flere gange næste år, omhandler blandt andet ’Økologi og landbrug´.

Torsdag 7. december 2000

Kl. 12.00:
Dioxin i stedet for galskab
Faren for kogalskab (BSE) er blevet imødegået af EU-forbuddet mod at bruge kød- og benmel til foder i landbruget. Men samtidig opstår et nyt problem, hvis svine- og fjerkræavlerne begynder at bruge mere fiskemel i foderet, fordi de nu mangler proteiner til dyrene: Det vil øge dioxinbelastningen hos både dyr og mennesker, skrev Aktuelt i går.
Kl. 10.55:
Landbrugsstøtten skal støtte naturen
- Hvis politikerne var lige så konsekvente over for andre erhverv som for fiskeriet, ville det blandt andet betyde, at landbruget ville blive tvunget til at nedlægge alle dyrefabrikker og til at gå fuldstændigt over til økologisk drift. Det sagde formanden for Danmarks Fiskeriforening, Bent Rulle, da regeringens naturudvalg i går holdt konference på Christiansborg om Danmarks natur og beskyttelse af arterne.

På konferencen sagde den amerikanske forsker Jeff McNeely fra den internationale naturbevarelsesorganisation IUCN, at hvis mangfoldigheden af dyr og planter skal bevares, må landbrugsstøtten omlægges til at støtte produktion, der hjælper til at beskytte arterne. Tæt på en tredjedel af Danmarks vilde dyr og planter er truet af udryddelse. Derfor er der brug for nytænkning i samarbejde med landbruget, fiskeriet og skovbruget, sagde Jeff McNeely.

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening Poul Henrik Harritz mente, at landmændene skal have pligt til at holde deres naturområder. Han støtter tanken om at omlægge landbrugsstøtten, så den kobles til øget beskyttelse af den biologiske mangfoldighed. Det samme gjorde næstformanden i De danske Landboforeninger, Henrik Høegh. Han slog til lyd for, at Danmark allerede nu skal sætte sit præg på EU's pengekasse, "så alle pengene ikke kommer til at gå til bjergbønder".

Onsdag 6. december 2000

Kl. 12.25:
Fødevareminister skal forbedre kontrollen
Folketingets Statsrevisorer kræver dokumentation og handling af Fødevareminister Ritt Bjerregaard efter Rigsrevisionens seneste beretning om manglerne ved den økologiske kontrol. I bemærkningen til beretningen skriver statsrevisorerne, de "finder det utilfredsstillende, at hverken direktoraterne eller ministeriet har udarbejdet en sammenhængende strategi for kontrollens tilrettelæggelse og udførelse, som kunne supplere gennemførelsen af EU’s økologiforordning. Statsrevisorerne forventer, at ministeren i sin redegørelse til denne beretning sandsynliggør, at der med den nye kontrolstruktur fra 1. januar 2000 vil blive rettet op på de af rigsrevisor påpegede mangler". Fødevareministeren har fire måneder til at svare på stats- og rigsrevisorernes kritik. Sagen har endnu ikke været diskuteret i Det Økologiske Fødevareråd.

Sagen blev første gang omtalt her den 14. november, da Rigsrevisionen offentliggjorde sin beretning.

Tirsdag 5. december 2000

danbrog2.gif (260 bytes)
5 år

Kl. 9.45:
Danmarks ældste miljø- og landbrugsportal fejrer jubilæum
I al ubeskedenhed ønsker ØkoWeb'en hermed at fejre sit eget jubilæum. Det sker i anledning af, at ØkoWeb'en har nået den - i internet-sammenhæng - høje alder af fem år. Da ØkoWeb Danmark den 5. december 1995 introducerede sine første internetsider, var det som Danmarks første internet-portal både på landbrugs- og miljøområdet. Enkelte hjemmesider for organisationer og institutioner kom på nettet næsten samtidig. Det gælder Miljøministeriet og Aalborg Amts Landboforening.

ØkoWeb'en blev til i det daværende "Økologiens Hus" på Strandvejen i Århus, men den var og er fortsat en privat finansieret virksomhed, som i størstedelen af sin levetid har været drevet som ulønnet bi-beskæftigelse. Først i indeværende år har ØkoWeb'en for første gang modtaget tilskud til sin drift, idet Den Grønne Jobpulje har givet tilsagn om at støtte udviklingen af en kommercielt drevet øko-portal. På grund af en række strukturproblemer blev der først taget hul på dette tilskud i efteråret, og redaktionen fejrer derfor fødselsdag på et tidspunkt, hvor de redaktionelle kræfter er større end nogensinde, og hvor læserne henter ØkoWeb'ens nyheder næsten 400 gange dagligt. Hvor den redaktionelle stab tidligere bestod af en deltidsredaktør, er ØkoWeb'en i dag bemandet med halvanden medarbejder, idet journalist Susan Marcia Pedersen blev ansat 1. november. Vi arbejder derfor for, at læserne i fremtiden vil kunne opleve stærkt forbedret service på såvel økologiske nyheder, som information og markedsføring.

Ønsker man at se nogle af de nyheder, ØkoWeb har bragt gennem årene, kan det gøres ved at kigge i arkivet. De fleste af nyhederne ligger der, men bemærk, at teknikken har drillet, så en række links fungerer desværre ikke længere.

Kl. 9.15:
FDB og Dansk Supermarked: Øko-stagnation
En artikel i Berlingske Tidende, mandag, beskriver det økologiske salg i de størrre supermarkeder. Informationschefer fra såvel Dansk Supermarked som FDB bekræfter, at det økologiske salg er stagneret i år 2000. Informationschef i Dansk Supermarked, Poul Guldborg gør dog opmærksom på, at det særligt er specialprodukter, importprodukter og produkter med høj merpris, som har svært ved at holde sig på markedet.

Mandag 4. december 2000

johannes-thulsen.jpg (3837 bytes)
I lørdagens TV-avis
fortalte bl.a.
ægproducenten
Johannes Thulesen
om problemerne
med at
undvære fiskemel

Kl. 13.40:
Økologisk landbrug er stærkt afhængig af uøkologisk fiskemel
Om tyve minutter indleder Ritt Bjerregaard og de øvrige landbrugsministre i EU forhandlingerne om forbud mod kød- og benmel samt - ikke mindst - fiskemel. Også de økologiske landmænd har protesteret mod forslaget om at forbyde fiskemel, idet melet er vigtigt i svine- og ægproduktionen, og nu også i mælkeproduktionen efter, at de nye økologiske EU-regler har forbudt syntetiske mineralkilder.

Men der er et interessant bonde-fisker-dilemma her. Mens de økologiske landmænd anser forbud mod fiskemel for en trussel mod den økologiske landbrugsproduktion, så går de økologiske fiskere i kamp mod industrifiskeriet. Formanden for Landsforeningen Levende Hav, Gunnar Andersen, anser det nuværende industrifiskeri for at været meget uøkologisk. Han mener, at industrifiskerne bruger enorme mængder energi blot med det formål at sluge en stor del af biomassen i havet og dermed føden for konsumfiskene. Herudover er der ofte meget store bifangster af yngel af konsumfisk. Landets største industritrawler bruger nu næsten 200 tons dieselolie per fisketur. Og Gunnar Andersen mener derfor ikke, at man kan kalde fiskemel for et økologisk produkt. Han mener dog, at det teoretisk godt kan lade sig gøre at producere økologisk fiskemel i mindre mængder, både via et mere begrænset industrifiskeri og ved at bruge afskær fra konsumfiskene. Problemet er blot, at næsten al afskær i dag går til den store - og stærkt uøkologiske - mink-produktion.

Selv om de økologiske landmænd har gjort sig dybt afhængige af fiskemel, er man godt klar over dilemmaet. I de statslige regler for økologisk produktion, regnes energien fra fiskemel slet ikke med i foderberegningen, når "den økologiske andel" skal gøres op, mens de private regler fra Landsforeningen Økologisk Jordbrug regner fiskemel som et konventionelt fodermidel, som må benyttes inden for de generelle foderrammer.

Kl. 12.30:
Pesticider i importeret øko-korn og frugt
I to ud af 64 prøver økologisk frugt og grønt og i tre ud af 27 prøver økologisk korn har Fødevaredirektoratet fundet pesticidrester i sin undersøgelse af "Pesticidrester i fødevarer 1999". Det drejer sig om vindruer fra Italien, havrekerner fra England og sigtemel og rugkerner fra Tyskland. Undersøgelsen påviste ingen pesticidfund i dansk økologisk frugt/grønt og korn. Fundene er meget lave og svarer til niveauet for 1998, der var første gang, at Fødevaredirektoratet gjorde sin årlige undersøgelse op i en økologisk og en konventionel del. Tre procent af alle frugt- og grøntprøver og 20 procent af alle kornprøver var for 1999-undersøgelsen økologisk dyrkede.

Det samlede resultat for 1999 viser, at grænseværdierne er overskredet i én procent af de analyserede prøver, hvilket også svarer til fundet af pesticidrester i de foregående år. Den største synder er udenlandsk frugt, hvor to tredjedele af prøverne viste pesticidrester - især i tropiske arter som passionsfrugt, kumquat, papya og carambole. I dansk konventionelt dyrket frugt 1999 drejer det sig om en tredjedel.

Kl. 08.25:
Økologisk fond efter års kamp
Formanden for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Kristen Touborg er en glad mand. Sammen med sit parti SF, regeringen og Enhedslisten har han vundet flertal i Folketinget for et forslag om at etablere en økologifond. ”Økologerne har i årevis kæmpet for det mål. Det er et vigtigt redskab til at sikre branchen mere indflydelse,” siger Touborg til Økoweb Danmark.

Det økologiske landbrug vil til start få fem millioner kroner i 2002 og 10 millioner kroner i 2003. Herefter er Touborgs skud, at bidraget vil stige med godt 1,5 millioner kroner årligt – alt efter omlægningsgrad og grundværdistigninger. Fonden finansieres på den måde, at når det årlige promilleafgiftsprovenu overstiger 235 millioner kroner, så vil den ene halvdel efter den nye såkaldte bemyndigelseslov tilfalde Fødevareministeriet. Ritt Bjerregaard & co. er så gået med til, at der heraf - cirka 40 millioner kroner årligt - stiftes en fond til fordel for det økologiske landbrug.

Den anden halvdel vil tilfalde det konventionelle landbrug, der dog hidtil har kunnet bestemme stort set over hele  promillepengetanken. Derfor er det for så vidt forståeligt, at Landbrugsrådets præsident Peter Gæmelke, der også er formand for promilleafgiftsfonden, er ked af den nye fond.

”Økologifonden vil ikke brænde broerne til det almindelige landbrug. Vi vil samarbejde, ikke skabe skel – og den holdning håber jeg da, at Gæmelke og kompagni også vil tage til sig,” siger Touborg. Det ligger ham meget på sinde, at fonden bliver drevet efter gode, demokratiske andelsprincipper. Fondsbestyrelsen vil således inkludere tre repræsentanter fra det konventionelle landbrugs organisationer, foruden tre fra den økologiske branche (LØJ, ØLC og Ø-gruppen), én fra Forbrugerrådet og én fra Arbejdernes Erhvervsråd. Fondspengene skal i første omgang gå til forskning og nye forsøg.

Fredag 1. december 2000

Kl. 11.40:
Ny græsrodsservice på nettet
Eksperimenter.dk er en ny interessant hjemmeside om økologisk græsrodsforskning. På en meget overskuelig måde giver siden dels indblik i resultater og metoder fra eksperimenter i økologisk jordbrug, dels oplysninger om hvordan man selv kan komme i gang med græsrodsforskning - med svar på spørgsmål om finanseringsmuligheder, rådgivning og så videre.

Redaktør af siden er Morten Priesholm, tidligere kendt som den faglige kapacitet på bladet Økologisk Jordbrug og redaktør af Håndbog for Økologisk Jordbrug. Han er nu ansat af Landsforeningen Økologisk Jordbrug til at formidle information om græsrodsforskning. Inspirationen til siden har redaktøren hentet fra indiske græsrødder, som gennem et stykke tid har drevet siden Honny Bee Network.

Måske er det også blandt de indiske tænkere, at der er hentet svar på de gamle urspørgsmål: "Blev Adam skabt med en fortid? Havde Adam en navle?" Skal man følge den redaktionelle linie på Eksperimenter.dk må svaret være "ja". Siden blev introduceret på nettet i dag, alligevel rummer nyhedssektionen daterede nyhedsartikler helt tilbage til 1. juni. Kort sagt kan siden allerede på sin fødselsdag fejre halvårs-jubilæum. Det kræver vist yderligere forskning at afgøre, hvor den skal fejre ét års fødselsdag.

Kl. 11.00:
Eksporten nærmer sig en kvart milliard
Eksporten af økologiske produkter udgør nu omkring 10 procent af hjemmemarkedssalget, svarende til mellem 200 og 250 millioner kroner i år. Og eksporten stiger. Den ventes ret hurtigt at stige til et niveau, som svarer til en fjerdedel af det indenlandske salg. Den økologiske eksport udgør allerede i dag 2,5 procent af salget til dansk landbrugs hovedeksportmarked, Tyskland. Det er nogle af oplysningerne, som kan hentes i et nyt notat fra Økologiens Hus' eksportafdeling.

Notatet viser, at omkring halvdelen af eksporten vedrører mejeriprodukter, mens kødprodukter kun udgør omkring 20 millioner kroner. Men med et meget lille udgangspunkt har kød til gengæld vist den største vækstrate (500 procent). Som ventet tyder tallene på, at England og Tyskland er de største eksportmarkeder, idet de tilsammen aftager næsten halvdelen af eksporten. Mere overraskende er, at også et land som Finland er et væsentligt eksportland for Danmark. I alt har 45 virksomheder angivet at have eksport af økologiske produkter. Yderligere 15 virksomheder venter at etablere eksport i løbet af det kommende år.

Notatet er ikke lagt på nettet, men det kan bestilles i word-format, ved at sende en e-mail til centrets eksportkonsulent på e-mail-adressen: tkn@okologiens-hus.dk. Det er iøvrigt produceret af Teo Geer, kendt i økologiske kredse blandt andet via sit konsulentfirma Infood, som arbejdede for Økologisk Landscenter. Dette bliver dog foreløbig den sidste større økologiske opgave fra Teo Geers side. Fra årsskiftet er han franchise-chef i Tulip International.

Kl. 14.15:
Kobber-beslutning udsat
Der kom ikke nogen beslutning om kobber på mødet i Frugt- og bæravlernes brancheforening i går. En beslutning om holdningen vil tidligst blive truffet i december. Til gengæld er omgivelserne begyndt at reagere på debatten.. 

- Det er en glidebane og en trussel mod økologiens troværdighed. Økologi og tungmetaller hører slet ikke sammen, siger formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi, Mads Haugaard Jordansen, til ØkoWeb Danmark. Han varsler, at foreningen i dag eller i morgen udsender en pressemeddelelse, hvor der tages afstand fra brugen af kobber i økologisk frugtproduktion. Landsforeningen Praktisk Økologi organiserer bl.a. mange økologiske forbrugere.

MARKEDSPLADSEN
30. december
* Smågrise sælges
* Miljøvenlige rengøringsmidler sælges
Se: Rubrikannoncerne

28. december
Ammekvoter sælges
Se: Rubrikannoncerne

21. december
34 jersey stude sælges
Se: Rubrikannoncerne

Noteringen på smågrise er faldet igen.
Se: Noteringerne

19. december
* Grønpiller sælges
* Syv kviekalve søges
Se: Rubrikannoncerne

 

18. december
* Slagtede kyllinger købes
* Hest sælges
* Job på gård med dyr søges
* Praktikplads i malkestald søges
Se: Rubrikannoncerne

15. december
Delvist økologiske hundehvalpe sælges
Se: Rubrikannoncerne

14. december
Noteringen på smågrise er faldet 12 kr.
Se: Noteringerne

12. december
Varmkompostbeholdere sælges
Se: Rubrikannoncerne

11. december
* Isa Brown høns sælges
* Juleferiested på landet søges
Se: rubrikannoncerne


6. december

Simmentaler kælvekvier sælges
Se: rubrikannoncerne

Økotillægget for kvæg er faldet
Se: Noteringerne

1. december
Økologiske og miljøvenlige tekstiler
Se: rubrikannoncerne

Vil du vide, hvad der er sket endnu tidligere? Så klik her