Andre artikler

Nyheder

In English:
Eco-news
Marketplace

 

Regeringen foreslår gebyr
på kontrol af økologi

knud-erik-soerensen-lille.jpg (3957 bytes)
Knud Erik Sørensen:
Det er et brud
på skattestoppet

Økologiske landmænd har hidtil været undtaget fra at skulle betale for den kontrol, som Plantedirektoratet udfører for at sikre, at de økologiske regler overholdes.

Det vil regeringen nu lave op på. I forslaget til finanslov for 2006, som blev fremlagt i den forløbne uge, indeholder et forslag om, at kontrol af økologiske landmænd og økologiske foderstofvirksomheder for fremtiden skal betales af økologerne selv. Det har fremprovokeret en stribe af protester fra organisationernes side.

- Vi mener, at det bryder med skattestoppet at indføre gebyr-regn, siger formanden for Økologisk Landsforening Knud Erik Sørensen i en pressemeddelelse og siger, at det svarer til, at man indførte en særlig afgift på miljøvenlige biler.

Knud Erik Sørensen tror dog ikke, at regeringen vil kunne samle flertal for sit forslag.

I en anden pressemeddelelse kalder formanden for Dansk Landbrugs økologiudvalg, Torben Myrup, det for en "en fuldstændig unødvendig sten på vejen for økologi".

Selv præsidenten for Landbrugsraadet Peter Gæmelke har været ude og protestere mod gebyret, som skønnes at ville koste en gennemsnitslandmand 3300 kr. om året og vil give staten en ekstra indtægt på ti millioner kroner, hvilket især for mindre landmænd vil være en mærkbar udgift.

Kontrolafgifter er ikke ukendt indenfor landbrug og fødevarevirksomhed. De økologiske fødevarevirksomheder betaler allerede i dag for at blive kontrolleret, ligesom andre specialproduktioner indenfor landbruget betaler for kontrol af deres regler.

Den økologiske kontrol har den særlige historie, at den oprindelig var en privat kontrol udført af Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Senere overtog staten kontrollen og den blev gjort gratis med det formål at gøre det lettere for landmænd at gå over til økologisk produktion.

Lagt på nettet d. 27. aug. 2005