Foreningen
Fri Økologisk Jord - FRI
ØkoWeb DK

Kontakt: Helle Sofie Rasmussen, tlf. 55 99 50 70, e-mail: missoffi@hotmail.com
Flemming Olsen, tlf. 24 40 13 81, e-mail: flolsen@post12.tele.dk

Meld dig ind


Skal der være bønder på landet ?

- og skal de være økologiske ?

- eller skal dansk landbrug ende som ét centraliseret industri-landbrug ?


Vi arbejder med virkeliggørelsen af visionerne for et fremtidigt dansk økologisk landbrug

  • Er det muligt at skaffe penge til fondsejet landbrug?
  • Hvordan skal lovgivningen ændres?
  • Og hvordan kan et fondsejet landbrug indrettes og fungere?

I foreningen arbejder vi ved politisk indflydelse og oplysning til folk om landbrugets vilkår

  • Foreningens arbejde foregår hovedsageligt i arbejdsgrupper.
  • Bestyrelsen sørger for kontakt mellem grupperne og varetager de administrative opgaver.
  • Vi afholder fællesmøder fire gange årligt, hvor nyt fra arbejdsgrupperne fremlægges, og aktuelle temaer tages op til debat.

Foreningen FRI blev startet den 16. marts 1997


Formål:

  1. at arbejde for at lette adgangen til jord for økologiske landmænd, der ønsker at etablere sig
  2. at arbejde for at afkapitalisere jorden

    Foreningens arbejde er uafhængigt af partipolitiske interesser


Læs mere: