ØkoWeb Danmark
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN
ØVRIGE JUNI-NYHEDER
14. juni 1996

Politisk pres åbnede pengekasse

Landbrugsministeren måtte opfordre Mælkeafgiftsfonden til at åbne pengekassen på klem for økologer Af Gustav Bech Jensen

Efter fire ansøgninger og mere end et års stillingskrig har Mælkeafgiftsfonden for føste gang besluttet sig for at imødekomme en ansøgning fra økologerne.
De økologiske mælkeproducenter har fået tilsagn om en halv million kroner til butiksdemonstrationer og informationsaktiviteter, der skal øge salget af økologiske mejeriprodukter. Det betegner de økologiske organisationers analysemedarbejder Paul Holmbeck som "en god begyndelse".
- Økologerne indbetaler efter den seneste tilgang af mælkeproducenter mere end to millioner kroner årligt til Mælkeafgiftsfonden. Det er kun rimeligt, at disse penge kommer dem selv til gode, siger han.

Nye og større ansøgninger på vej
Bevillingen omfatter kun resten af 1996, men Paoul Holmbeck bebuder allerede nu en ny og større ansøgning til næste år.
Formanden for de økologiske mælkeproducenters brancheforening, Torben Stjernholm, er glad for bevillingen og er ikke i tvivl om, at afgørelsen er udtryk for en kursændring hos Mælkeafgiftsfondens bestyrelse.
- Vi har forsøgt at være konstruktive, og det har hjulpet. Jeg tror, det indevarsler en ny tid, lyder det optimistisk fra Torben Stjernholm.
Han siger, at der specielt er brug for penge til oplysning, forskning og produktudvikling indenfor den økologiske mælkesektor.

Brev fra ministeriet
Økologisk Jordbrug ville gerne have haft en kommentar fra Mælkeafgiftsfondens formand, Knud Harck Madsen, men han var travlt optaget af møder.
Afdelingsleder i Mejeriernes Fællesorganisation, Kim Sørensen, der samtidig er sekretær i Mælkeafgiftsfonden, lægger dog ikke skjul på, at et vist politisk pres har fået fondens bestyrelse til at ændre holdning.
- Det er ikke nogen hemmelighed, at Landbrugsministeriet har skrevet ud til landbrugets produktionsfonde for at få dem til at yde støtte til økologi, men desuden mener vi da, at projektet er udmærket og passer godt ind i det overordnede koncept, siger han.
Ifølge Økologisk Jordbrugs oplysninger har landbrugsminister Henrik Dam Kristensen taget direkte kontakt til Mælkeafgiftsfondens formand for at få fonden til at opgive modstanden mod økologernes ansøgninger. Men det vil Kim Sørensen ikke bekræfte.
- Men vi er selvfølgelig ikke uvidende om, at økologien har ministerens bevågenhed, siger han.

Ingen øremækrning
- Er Mælkeafgiftsfondens godkendelse af ansøgningen udtryk for en kursændring i forhold til økologi, eller er det en engangssforeteelse?
- Jeg ved ikke, om du kan tale om en kursændring. Vi vil ikke øremærke et bestemt beløb til økologiske projekter, men som hidtil tage stilling til hver enkelt ansøgning på baggrund af de konkrete projekter. Man kan altid gøre op, hvor meget økologerne betaler. Men vores holdning er, at de generelle aktiviteter og kampagner, som vi yder tilskud til, gavner mælkesalget som heldhed og dermed også den økologiske mælk, forklarer Kim Sørensen.