ØkoWeb Danmark
MÅNEDSMAGASINET
DATOOVERSIGTEN
ØVRIGE JUNI-NYHEDER
14. juni 1996

Danske Slagterier vil
skære i øko-projekt


- Vi fastholder markedsundersøgelsen, men er bange for at den faglige del af projektet bliver for omfattende, siger Danske Slagteriers formand, Jørgen Laursen-Vig
Af Gustav Bech Jensen

Danske Slagterier vil ikke uden videre sige ja til et udviklingsprojekt, der skal skaffe mere økologisk svinekød til forbrugerne og hjælpe landmændene til at optimere produktionen.
I stedet for som ventet at give grønt lys har slagteri-toppen på et bestyrelsesmøde i sidste måned krævet yderligere oplysninger og udskudt afgørelsen om projektets videre skæbne.

Trækker tiden ud
Øko-projektet, der er et samarbejdsprojekt mellem Danske Slagterier, FDB og de økologiske svineproducenter, har allerede været undervejs i snart halvandet år, og udsættelsen har fået formanden for de økologiske svineproducenter, Søren Bak, til at miste tålmodigheden.
- Danske Slagteriers repræsentanter har selv deltaget aktivt og konstruktivt i planlægningen, som har været uhyre grundig, og jeg har været glad for samarbejdet. Derfor skuffer det mig så meget desto mere, at Danske Slagteries bestyrelse nu tilsyneladende blot trækker tiden ud, siger han.

For bredt projekt
Formanden for Danske Slagterier, Jørgen Laursen-Vig, afviser imidlertid, at slagterierne er ved at køre projektet ud på et sidespor.
- Projektet bliver til noget. Det er der slet ingen tvivl om, og det bliver også rimeligt omfattende. Men måske ikke helt så omfattende, som der var lagt op til i første omgang, siger han til Økologisk Jordbrug.
Når Danske Slagterier foreløbig har sat projektet i bero, skyldes det ifølge Laursen-Vig frygten for, at det vil blive mere omfattende og dermed dyrere end nødvendig.
- Vores skepsis går først og fremmest på, om projektet med ca. 20 delprojektet bliver alt for bredt og måske overlapper andre øko-projekter , understreger Jørgen Laursen-Vig og nævner punkter som hytteafprøvninger, grovfoder-optimering og effekten af økologisk foder på orners sædkvalitet som eksempler på nogle af de områder, hvor der måske skal skæres.

Fastholder den bærende idé
- Derimod fastholder vi den del af projektet, som drejer sig om markeds-undersøgelserne, og vi har heller ingen planer om at pille ved den bærende idé om at etablere forsøgs-besætninger med tilsammen 300-400 søer. Projektet vil med en produktion af 7000-8000 slagtesvin årligt fordoble det nuværende udbud af økologisk svinekød.
Hvad er din egen vurdering af udsigterne for økologisk svinekød. Jeres egen undersøgelse har jo netop vist en overraskende stor interesse for disse varer?
- Jamen, det er da også derfor, vi går i gang: Fordi vi tror, der er et marked. Hvor stort det er, kan være svært at vurdere.. Det afhænger af, hvilket prisniveau kødet kommer til at ligge på, vurderer slagteri-formanden.
Jørgen Laursen-Vig håber, at projektet efter en række "finjusteringer" vil få grønt lys, når Danske Slagteriers bestyrelse samles til et nyt møde 21. juni.