ØkoWeb DK
MÅNEDSMAGASINET
AUGUST-NYHEDER
9. august 1996

Friland Food
red stormen af
Fordærvet øko-kød endte i butikkerne

Friland Food beskyldes
for tilskuds-tømning

Selskabets direktør, Karsten Deibjerg, gik af med sejren på en ekstraordinær generalforsamling. Kritikerne hældt ud af bestyrelsen

Af Gustav Bech Jensen

- Stormen er nok redet af for denne gang, men jeg er stadig dybt rystet. De beskyldninger, der er blevet rettet imod mig er usande og langt under bælstestedet.
Sådan siger direktør Karsten Deibjerg, Friland Food til Økologisk Jordbrug.
Han er kommet i søgelyset, fordi tre tidligere bestyrelsesmedlemmer beskylder ham for uberettiget at have hævet 184.000 kroner i offentlige tilskud til et økologisk udviklingsprojekt, der aldrig er gennemført.
De mener også, at han er ansvarlig for at have leveret kød af så ringe kvalitet, at levnedsmiddelkontrollen to gange har måtet gribe ind.
Endelig beskylder de ham for bevidst at have tilbageholdt oplysninger for bestyrelsen, ligsom de mener, at han har fejlvurderet værdien af et frostlager og dermed har oppustet økonomien.
Punkterne er nogle af de vigtigste, som siden november sidste år har delt bestyrelsen i Friland Food i to stadig mere uforsonlige lejre.
Gensidige beskyldninger er føget gennem luften.

Stævnet for bagvaskelse
I et brev til en lukket kreds har Ketil Skovgaard-Petersen således karakteriseret den Deibjerg-venlige del fløj af bestyrelsen i Friland Food som "Karsten Deibjergs velsmurte dukketeater". Men brevet blev lækket til Karsten Deibjerg, som svarede igen ved at udtage stævning mod Skovgaard-Petersen for bagvaskelse.
- Jeg ser frem til en eventuel retssag. Jeg kan sagtens stå inde for, hvad jeg har skrevet, siger Ketil Skovgaard-Petersen.
På en ekstraordinær generalforsamling i selskabet 10. juli blev han sammen med to andre kritiske bestyrelsesmedlemmer skiftet ud.
Med dem mister selskabet sin største svineproducent, Søren Bak, der på årsbasis leverer godt halvdelen af Frilands øko-grise. Også den suverænt største aftager af økologisk kød, Orla Zink fra firmaet Den Rene Vare, der sidste år købte for fem millioner kroner, forlader selskabet. Og det samme gælder Ketil Skovgaard-Petersen, der med en personlig aktie på 75.000 kroner var med til at etablere Friland Food for fire et halvt år siden.
Både Orla Zink, Ketil Skovgaard-Petersen og den tidligere formand for Mesterslagterne, Jens Munch, som tilsammen tegner sig for henved en tredjedel af aktiekapitalen, vil nu forsøge at komme af med deres aktier.
- Karsten Deibjerg har måske vundet en personlig sejr. Men Friland Food og de økologiske kødproducenter har tabt, siger Søren Bak.
Han frygter, at ideen om en samlet brancheforening for alle de økologiske kødproducenter nu er tabt på gulvet og imødeser dalende priser.
Deibjerg siger, at beskyldningerne har til formål at fremstille ham som en dårlig leder, der puster økonomien kunstigt op.
- Alligevel sidder jeg har med tal, som viser, at vi er på vej med det bedste regnskab nogensinde. Omsætningen er steget 20 procent, indtjeningen endnu mere, og væksten er fordelt på alle produkter, fremhæver Karsten Deibjerg.

Friland Food havde sidste år en omsætning på 43 millioner kroner.

Fordærvet øko-kød endte i butikkerne

Friland Food fralægger sig ethvert ansvar. - Vi har aldrig tidligere fået reklamationer. Den Rene Vares kaotiske lagerstyring er årsagen, siger direktør Karsten Deibjerg. - Lodret løgn, svarer Orla Zink, Den Rene Vare

Af Gustav Bech Jensen

"...Alle prøver fremstod med uklar væske og let slimet overflade. Desuden havde begge Tournedos prøver og to af Farmerbøfferne lugt og smag af begyndende fordærvethed."
Sådan lyder en dom, som Levnedsmiddelkontrollen i København i november sidste år fældede over et parti økologisk kød.
"Kødet bør tilbagekaldes fra detailleddet", lød det lakonisk i undersøgelsens afsluttende sætning.
- Og det blev det. I en vis fart, fortæller Orla Zink, direktør i det økologiske fødevarefirma Den Rene Vare, som havde solgt kødet til butikkerne.
Ligeså snart Orla Zink og hans medarbejdere fik undersøgelsens resultater, kørte de hurtigst muligt og i al hemmelighed rundt til henved et halvt hundrede supermarkeder i hel København og opkøbte rub og stub deres egne produkter til almindelige butikspriser.
Orla Sink havde købt kødet opskåret og leveret af Friland Food´s lille forarbejdsningsvirksomhed, Salling Kød, begge beliggende i Jebjerg ved Skive.

Intet slap ud
Intet om skandalen plus en lignende mindst ligeså alvorlig sag slap dengang ud til pressen.
- Vi var bange for at skade den økologiske sag. Derfor holdt vi det skjult, og det kan jeg da godt fortryde i dag, siger Ketil Skovgaard-Petersen, derngang medlem af bestyrelsen.
Men selv om det udadtil kykkedes at lægge låg på, var trykket ikke aftaget i Friland Food´s bestyrelse.
Problemerne førte til heftige diskussioner om ansvar, varekvalitet, ledelse og forretningsmoral.
- Vi mente, der måtte placeres et ansvar og drages en konsekvens, og da Karsten Deibjerg ikke gjorde noget som helst ved sagen, tog vi affære, siger Søren Bak, som er én af de tre bestyrelsesmedlemmer, der røg ud i sidste måned.
Direktørens stilling hang i en tynd tråd.
- Affæren var blot én ud af flere, der alle handlede om dårlig ledelse og katastrofal mangel på kvalitetskontrol, tilføjer Orla Zink, der også var med i bestyrelsen. Karsten Deibjerg var ikke sin stilling voksen, og vi var faktisk et flertal på fire, som på det tidspunkt var enige om at afskedige ham. Alligevel blev det kun til en alvorlig irettesættelse.

Kaotisk lagerstyring
Direktør Karsten Deibjerg, Friland Food, siger, at det ikke er første gang, han hører beskyldningerne om, at han som leder af Salling Kød skulle være ansvarlig for levering af fordærvet kød.
- Det var jo Den Rene Vare, som fik lavet lønarbejde, forsvarer han sig.
- Men det var vel jer, der forarbejdede kødet og sendte det afsted?
- Ja, men Den Rene Vare var selv ansvarlig for deres til tider ret kaotiske lagerstyring. Jeg synes, det var fornuftigt at købe partiet hjem. Men at fejlen skulle væres vores - alene, og at vi hænges ud for at sælge fordærvet kød - det er en dybt urimelig beskyldning. Vi har aldrig haft reklamationer. Aldrig. Kun Den Rene Vare har været utilfreds, siger Karsten Deibjerg.

Lodret løgn
- Den har jeg alligevel ikke hørt før. Det er en lodret løgn, udbryder direktør Orla Zink, Den Rene Vare, da Økologisk Jordbrug konfronterer ham med Deibjergs udlægning.
- Selvfølgelig er det hans ansvar. Jeg kan jo ikke sidde her på Sjælland og styre hverken lager eller produktionen i Jebjerg. Og med hensyn til reklamationer kan jeg på stående fod nævne mindst et par stykker. Prøv for eksempel Jens Munch, forslår han.
Jens Munch er slagtermester i Skagen og formand for Danske Slagtermestres Landsforening. Indtil for nylig var han formand for de 75 butikker, der under navnet Meterslagteren som de første solgte kød fra frilandsgrise.

På listen
- Ser man det - har Karsten Deibjerg kun fået reklamationer fra Den Rene Vare. Så må han have glemt at skrive mig på listen, lyder det engleblidt i telefonen fra Jens Munch.
Han handler ikke længere med Friland Food, og det skyldes bestemt ikke modvilje mod konceptet for frilandsgrisen, forsikrer han. Årsagen er ene og alene firmaets alt for svingende kødkvalitet.
- Som butikskæde kan Mesterslagteren ikke længere promoverer deres produkter, og i dag er der højst 20 af de 75 butikker, der forhandler kød fra Friland Food. Og hvorfor tror du, det er sådan, spørger Jens Munch retorisk.

Luk virksomheden

Slagtermesteren blev sidste år tilkaldt som uvildig konsulent for at give sin vurdering af Salling Kød og dens drift, og en gennemgang afslørede fatale fejl.
- Jeg fandt kød, der stod uden for kølerummet i kartoner, en fryser der stod med færdigpakket kød ved en temperatur på fem plusgrader og endelig noget prima kød fra Angus-kvæg, der var fejlplaceret i et saltrum med en temeratur på 7-8 grader.
- Mit indtryk var, at det gik på bedste beskub med en himmelråbende uduelig ledelse og uden kompetente folk, siger Jens Munch, der dengang rådede bestyrelsen til at lukke virksomheden.


Friland Food beskyldes
for tilskuds-tømningFriland Food har hævet 184.000 kroner til økologisk udviklingsprojekt, der aldrig har fundet sted, hævder tre tidligere bestyrelsesmedlemmer


Af Gustav Bech Jensen
Selskabet Friland Food i Jebjerg ved Skive, der sælger økologisk okse- og svinekød og kød fra frilandsgrise, beskyldes af tre tidligere bestyrelsesmedlemmer for uretmæssigt at have hævet offentlige tilskud til et økologisk udviklingsprojekt, der aldrig er gennemført.
Efter et langstrakt og heftigt opgør, der kulminerede på en ekstraordinær generalforsamling 10. juli, er kritikerne nu hældt ud af bestyrelsen, og Strukturdirektoratet er i færd med at undersøge sagen.
Direktør Karsten Deibjerg, Friland Food, afviser overfor Økologisk Jordbrug alle beskyldninger.

Tilskuds-tømning
Friland Food fik i marts sidste år tilsagn om støtte fra Strukturdirektoratet under Landbrugsministeriet til et økologisk forædlingsselskab, der skulle fremstille pålægsvarer og andre kødprodukter. Udviklingsarbejdet skulle foregå i et datterselskab, Salling Kød ApS, som har til huse i en naboejendom, og Friland Food har foreløbig hævet 184.000 kroner af en samlet bevilling på 468.000 kroner.
Pengene er hævet af selskabets direktør Karsten Deibjerg. Men ifølge tidligere bestyrelsesmedlem Ketil Skovgaard-Petersen har der reelt aldrig fundet noget økologisk udviklingsarbejde sted. Og i mellemtiden er 80 procent af virksomheden afhændet til anden side til en pris, der giver mistanke om, at det resterende tilskud på knap 300.000 er indgået som et aktiv i handelen, mener han.
- Vi har hørt så meget om selskabstømninger. Det her ligner mest af alt en bevillings-tømning, siger Skovgaard-Petersen, der med en personlig aktiepost på 75.000 var med til at etablere Friland Food for fem år siden.
Gennem adskillige måneder har han forsøgt at trænge gennem den mur af tavshed om sagen, som han føler, han er blevet mødt med.
- Tilskuddet er taget hjem uden bestyrelsens vidende og jeg har, lige siden vi blev klar over det, forsøgt at få svar fra den ansvarlige direktør Karsten Deibjerg på mine spørgsmål om, hvad pengene er gået til - men forgæves.

Måtte søge om aktindsigt
For at komme til bunds i, hvad der var foregået i det selskab, han selv sad i bestyrelsen for, måtte Ketil Skovgaard-Petersen i stedet søge om aktindsigt i sagen hos Strukturdirektoratet.
Det sker i begyndelsen af juni, men da er embedsmændene i direktoratet allerede begyndt at interessere sig for sagen.
I et brev datert 15. maj 1996 anmoder Strukturdirektoratet "om at få tilsendt mere konkrete oplysninger om, hvilke udviklingsopgaver, der er gennemført under projektet og oplysninger om, i hvilket omfang udviklingsprojektet indtil nu har påvirket afsætningen af økologiske produkter."
Tre uger senere slår direktoratet bremserne i for yderligere udbetalinger. Det sker i et brev dateret 4. juni, hvor direktoratet påny udbeder sig svar på en lang række spørgsmål. Blandt andet om hvilke udviklingsprojekter, der hidtil er gennemført. Direktoratet skriver blandt andet:
"Det er uvist om forudsætningerne for bevillingstilsagnet er opfyldt, og om forudsætningerne for bevillingstilsagnet for den resterende projektperiode vil blive opfyldt."

Deibjerg afviser
Direktør Karsten Deibjerg, Friland Food, afviser alle beskyldninger som grebet ud af luften.
- Vi har ikke hævet en krone, der ikke er berettiget. Men vi har ikke fået det ud af Salling Kød, vi havde håbet på. Derfor besluttede vi at afhænde virksomheden, siger han.
Deibjerg fastholder, at der er gennemført et udviklingsarbejde i firmaet.
- Vi har først og fremmest harft et samarbejde med Den Rene Vare, forklarer han.
- Men her siger man, at der alene har været tale om lønarbejde?
- Det er så deres postulat. Jeg kan ikke før den endelige afrapportering til direktoratet komme nærmere ind på enkeltheder. Men naturligvis er der foregået et udviklingsarbejde, svarer Karsten Deibjerg.
Han erkender, at han siden foråret måske har været lidt karrig med informationerne.
- Fra maj har jeg været klar over, at jeg blev beskyldt for at svindle. Det er ikke umuligt, at jeg så er begyndt at holde kortene lidt tæt ind til kroppen.

Prøveproduktion
Friland Food købte Salling Kød ApS i 1995, men nogen økologisk forædlingsvirksomhed udviklede den sig aldrig til. Firmaet fortsatte stort set uændret med sin hidtidige produktion af traditionelle pålægsvarer og fersk kød til blandt andet døgnkiosker og frostvarer til Grønland. Også leder og medarbejdere var de samme som før.
- Det eneste økologiske forarbejdning, der forgik, var det kød, der skulle opskæres for Den Rene Vare, men det foregik udelukkende som betalt lønarbejde. Det eneste, jeg har kunnet støve frem af økologisk udviklingsarbejde er en lille-bitte prøveproduktion til firmaet Dexter, der gerne ville forhandle økologiske varer. Men prøverne kom retur, fordi de var for dårlige og bortset fra det, er der ikke foregået en pind af det udviklingsarbejde, som pengene er bevilget til, hævder Ketil Skovgaard-Petersen.