Økologisk Høstmarked
Økologisk Høstmarked
holdes i år samtidig med Klimafestivalen

Københavns Klimafestival
Københavns Miljøfestival

Fredag d.  5. - søndag 7. september 2008Københavns RådhusHvert år holdes en Miljøfestival i København med aktiviteter spredt ud over store dele af byen, men i år bliver det anderledes.

Som oplæg til det store Klimatopmøde i december 2009, er det besluttet at Miljøfestivalen skal omdannes til en Klimafestival, hvor fokus rettes mod alt, som kan spare CO2 og dermed undgå at skade klimaet.

I modsætning til tidligere, er hovedparten af aktiviteterne samlet på ét sted, idet Klimafestivalen er samlet omkring

Højbro Plads og Ved Stranden
i weekenden d. 5. - 7. september

Klimafestivalen åbnes fredag og holdes åben:

Lørdag d. 6. september kl. 10 - 17
Søndag d. 7. september kl. 10 - 16.

Det traditionelle økologi- og livstilsmarked - Mad og Marked holdes derfor ikke længere langs søen på Østerbrogade.

Istedet etableres et marked for temaet Klima og Økologi indenfor festivalområdet. Her vil generelt blive sat fokus på grønne og økologiske produkter.

 

Temaer for Klimafestival 2008

Udover Klima og og Økologi har Klimafestivalen fire andre temaer:

Klima og borger, som fokuserer på, hvad den enkelte borger kan gøre for at nedsætte sit udslip af CO2 blandt andet i sin bolig.

Klima og cykler, som især har fokus på børn og cykler.

Klima og virksomheder / caféer bruges som udgangspunkt for at skabe alliancer med virksomheder, som ønsker at arbejde mere klimavenligt

Klima og det grønne skal skabe fokus på københavnernes lette adgang til grønne områder og såkaldte "lommeparker", som er små arealer tæt på dér, hvor københavnerne bor og arbejder.

Selv om Klimafestivalens i år er samlet omkring Højbro Plads og Ved Stranden , ventes det at lokale Agenda21-centre og andre vil skabe aktiviteter rundt om i København, ligesom nogle omegns-kommuner kan tænkes at skabe aktiviteter uafhængigt af København.

Blandt lokale opfølgningsarrangementer er allerede varslet en Klima Chill Out ved Kay Fiskers Plads i Ørestaden. Der vil bl.a. være bæredygtige kunstinstallationer, grønne øko-drinks fra barens pedaldrevet blender og musikalske oplevelser. Klima Chill Out er arrangeret af By & Havn, Under vand og Agendacenter Amager.

Klimafestivalen er en del af Københavns plan for at være Miljømetropol i år 2015.

Klimafestivalen organiseres af

Københavns Kommune
Center for Miljø
Kalvebod Brygge 45
Postboks 259
1502 København V

33 66 58 00
Projektleder er Casper Marott.

Læs evt. mere om festivalen på Københavns Kommunes hjemmeside


Revideret: fredag d. 3. august 2008