Mere natur på bedriften
Temadag i Den Økologiske Have
i Odder, lørdag d. 4. oktober 2008
 
 

 

 

Marked i Den Økologiske Have
Den Økologiske Have
holder
Økologisk Marked
hvert år i augustØkologisk Messe

Surbær - Aronia
Mange forskellige arter af buske og træer med blomster, frugter og bær i læhegnet tiltrækker insekter og fugle. Bærrene fra Surbær, Aronia melanocarpa, er vitaminrige (A, B2, B6, B9, C og E) og indeholder mange andre stoffer som efter sigende skulle styrke immunforsvar og kredsløb - og så skulle surbær kunne konkurrere med viagra. Foto: Den Økologiske Have

I det seneste årti har der været sat stadig mere fokus på naturen på landbrugsbedriften. Mange er blevet opmærksomme på at bevare de artsrige levesteder i det gamle kulturlandskab som f.eks. enge, vandhuller, småskove og hegn. Der bliver lavet beplantninger til vildtet og anlagt bufferzoner omkring småbiotoperne for at beskytte mod påvirkning fra landbrugsarealerne.

Børn og heste i Den Økologiske Have
Natur på bedriften er en familiedag, hvor børnene ser til dyrene, tager på insekt og plantejagt og laver græskarlygter, mens de voksne deltager i rundvisninger. Foto: Den Økologiske Have

Formålet med temadagen i Den Økologiske Have er at understøtte denne udvikling og give inspiration til at skabe flere naturoplevelser på såvel økologiske som ikke-økologiske gårde. Det vil også kunne tiltrække kunder til en eventuel gårdbutik eller give inspiration i forhold til gårdens rolle som besøgslandbrug..

Nældens Takvinge
Nældens takvinge, Danmarks nationalsommerfugl, fanget ind i Den Økologiske Have. Den søger bl.a. til tidsler og blåhat for at finde nektar, og elsker gæret nedfaldsfrugt. Larverne er afhængige af nælder som foderplanter
Foto: Jens Kirkeby / Den Økologiske Have

Temadagen, der er tænkt som en dag for familien med aktiviteter for børn, byder bla. på rundvisninger med oplæg om læhegn og træer, det spiselige landskab, vandhuller og fugleliv. Dagen indledes med et oplæg af vildtkonsulent og skovfoged Steen Bonne Rasmussen fra Fussingø Skovdistrikt.

Hele Den Økologiske Have er kendetegnet ved et stort naturindhold i anlæggene, overalt i Haven er der arbejdet på at skabe stor mangfoldighed af forskellige træer, buske, stauder og enårige. På den måde opnår man at tiltrække mange fugle og insekter, som alt i alt betyder, at man får en næsten naturlig vekselvirkning mellem dyr og planter.


Svirreflue i en Guldvalmue. Svirrefluer lever af nektar og pollen og er vigtig for blomsternes bestøvning. Havesvirrefluens larver kaldes "bladlusløver" - én enkelt larve kan i sin levetid fortære op til 900 bladlus.
Foto: Elin Kyhl Svendsen / Den Økologiske Have

Den store mangfoldighed i Den Økologiske Have betyder, at man kan se rigtig mange plantearter og sorter i Haven, langt over 1000 forskellige.

Temadagen er som nævnt en familiedag, børnene kan lave græskarlygter og tage på insekt- og plantejagt, mens de voksne deltager i rundvisninger og oplæg. Der vil også være tid til at nyde Havens mange faciliteter med temahaver, legepladser, café og dyrehold.

Temadagen afholdes d. 4. oktober 10-15, og Haven lukker kl. 16. Der er fri entre til arrangementet for jordbrugere, pga. støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv, andre skal betale.

Der kan maximalt deltage 40 voksne.

Der er stadig få ledige pladser. Tilmelding til:

Den Økologiske Have
Rørthvej 132
8300 Odder
Tlf: 86 54 54 00
Email: post@ecogarden.dk

Hent hele programmet for dagen (som pdf)

Spørgsmål kan rettes til:

Jane Aksglæde, mobil 40 21 99 57
email janeaksglaede@it.dk

Læs mere om Den Økologiske Have i Odder