Øko nyheder
Gårdbutikker
Kalender

Check: Kalenderen
og læse om andre
økologisk begivenhederØkologiske markvandringer
og andre landbrugsfaglige sommerarrangementer

Sommeren 2006


 

Vest for Storebælt

20. juni kl. 19.00
hos konsulent Frank T. Boddum, Flytkær 12, Ølstrup, 6950 Ringkøbing
Såtidsforsøg med vårhvede. Desuden eftervirkninger af
efterafgrøder efter kløvergræs.
kl. 20.15: Såtidsforsøg med kartofler på Vestjyllands Højskole,
Skraldhedevej 8, Velling, Ringkøbing. Der bliver desuden fremvisning af
højskolens demonstrationshave med såtidsforsøg med flere typer grønsager
v/ Birtha Toft.
Arrangør er vært for kaffe og kage på højskolen.
Arr.: Hedens og Fjordens Landbrugscenter, Vestjysk Landboforening og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
, tlf. 86 19 94 45

21. juni kl. 19.30
Korna og Johannes Jensen, Nyborggård, Nyborg
Huse 4, Skibbild, 7480 Vildbjerg. Såtidsforsøg med oliehør og vårhvede. Desuden
besigtigelse af oliepresseri og - aftapning samt mølleri på. Der bliver
orientering om dyrkning af specialafgrøder, skånsom forarbejdning og
markedsføring. Arrangør er vært for kaffe og kage.
Arr.: Hedens og Fjordens Landbrugscenter, Vestjysk Landboforening og
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
, tlf. 86 19 94 45

22. juni kl. 19.30
Hanne og Vagn Borg, Kristiansminde,
Grødevej 24, Hodde, 6862 Tistrup. Såtidsforsøg med vårhvede. Desuden
orientering om biodynamisk dyrkning, køer med horn og fremstilling af ost
på eget gårdmejeri. Arr. er vært for kaffe og kage.
Arr.: Hedens og Fjordens Landbrugscenter, Vestjysk Landboforening og
Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
, tlf. 86 19 94 45

6. juli kl. 19.30
Flemming Haugaard, Ingebølvej 15, 6392 Bolderslev
40 søer med slagtesvin, 3000 høns og planteavl, primært md korn. Deltager i demonstrationsprojekt om frøukrudt.
Afsluttes med øl, vand, kaffe og diskussion.
Arr. Økologisk Landsforening, tlf. 87 32 27 00

3. august kl. 10.00
Ewald Kusk Kristensen, Vokslevvej 20, 9240 Nibe
Effekten af gasbrænding i økologiske majs.
Tilmelding ikke nødvendig.
arr.: Sydvestjysk Landboforening (Hobro), Aalborg Landboforening Økologisk Rådgivning hos Landbosjælland og Landscentret Planteavl.

 

Øst for Storebælt

24. juli kl. 19.30
Per Grube, Ørdrupvej 5, Mørdrupgård, 3540 Lynge
100 ha planteavl med fremavl samt sorts- og artsforsøg. Deltager i demonstrationsprojekt om frøukrudt.
Afsluttes med øl, vand, kaffe og diskussion.
Arr. Økologisk Landsforening, tlf. 87 32 27 00

8. august kl. 19 - 21
Niels Heine Kristensen, Ved Gadekæret 13, Slagslunde v/ Slangerup.
Fortidens korn - fremtidens hesteforder. Frevisning af forsøgsparceller. Hestekonsulent Dorte Rebbe besvarer spørgsmål.
Tilmelding senest 7. august til økologikonsulent Pernille Plantener, tlf. 58 58 30 61
arr.: Agrovi - Videncenter for landbrug og erhverv

9. august kl. 19.00
Forskningscenter Flakkebjerg.
Søtidsforsøg efter Maria Thuns Såkalender med vårhvede, oliehør, radiser og rucola sået på gunstige og ugunstige tidspunkter. Vurdering af hvad så- og høsttider betyder for vækst udbytte og frøkvalitet. Orientering af forsøgsleder Lise Deleuran (Flakkebjerg) og projektleder Klaus Loehr-Petersen (Foreningen for Biodynamisk Jordbrug). Læs mere om forsøgene.
Arr. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
, tlf. 86 19 94 45 og Danmarks Jordbrugsforskning

10. august kl. 14.00
Poul Smith, Nørupvej 13, 4420 Regstrup
Effekten af gasbrænding i økologiske majs.
Tilmelding ikke nødvendig.
arr.: Sydvestjysk Landboforening (Hobro), Aalborg Landboforening Økologisk Rådgivning hos Landbosjælland og Landscentret Planteavl.

12. august kl. 19.00
Søris I/S, Sørisvej 2a, Ølstykke
Søtidsforsøg efter Maria Thuns Såkalender. Hvordan reagerer gulerødder, kartofler og korn på dyrkning efter anbefalinger fra såkalenderen? Søris har flere års erfarinjger med såning, jordbearbejdning og høst efter såkalenderen. Orientering om årets høst af Knud Enna og Klaus Loehr-Petersen. Læs mere om forsøgene.
Arr. Foreningen for Biodynamisk Jordbrug
, tlf. 86 19 94 45 og Søris I/S


Bemærk: Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger
Henvendelser til redaktionen vedrørende fejl og tilføjelser er velkomne.