Om ØkoWeb Danmark ØkoWeb DK

ØkoWeb Danmark
www.ecoweb.dk
Lystruplund 14
8520 Lystrup
tlf. 22 33 14 94

e-mail:
2016@ecoweb.dk

Bemærk: For at mindske mængden af spam indledes mailadressen et årstal, som udskiftes ved årets udgang.


Redaktør:
Michael Borgen (ansv.)

ØkoWeb Danmark drives af forlaget
Erantis som har arbejdet med information om økologi siden 1989.

Om ØkoWeb Danmark

Michael Borgen
Redaktør Michael Borgen

ØkoWeb Danmark blev startet 5. december 1995 og er dermed Danmarks ældste stadigt eksisterende webportal indenfor miljø og fødevarer.

Gennem nyheder og oversigter informerer ØkoWeb om økologiske fødevarer og andre emner med relation til miljø og fødevarer.

ØkoWeb modtager ikke offentlig støtte og er uafhængig af såvel interesseorganisationer som myndigheder. Takket være mange trofaste annoncører og læsere har ØkoWeb gennem i en lang årrække leveret Økologisk information - uden kunstige sødemidler.

ØkoWeb Danmark er alene finansieret af indtægterne fra links og annoncer. Læs mere om mulighederne for annoncering

Beslutning om omtale af virksomheder, organisationer, begivenheder m.v. træffes på baggrund af en redaktionel vurdering, mens annoncer optages på kommercielle vilkår og uden ansvar for de annoncerede produkter. I særlige tilfælde kan annoncer dog afvises på baggrund af en etisk vurdering.

ØkoWeb har ikke løbende indflydelse på indholdet af annoncer tegnet via Google AdWords. Læsere som støder på annoncer med ulovligt eller andet ekstraordinært indhold kan dog henvende sig til redaktionen, som så vil foretage en vurdering af mulighederne for evt. foranstaltninger.

I 2013-14 har ØkoWeb været sparsomt opdateret pga sygdom. I perioden fra nov. 2001 til begyndelsen af 2005 blev ØkoWeb stort set ikke opdateret. Læs evt. tidligere forklaring  samt baggrund for genoptagelse af aktiviteterne i 2005.